На головну сторінку

Міжнародний
інноваційний центр гармонійного розвитку людини

Міжнародний
благодійний фонд «Духовність та здоров’я»

 

міжнародна ініціатива

«гармонізація дітей, дорослих, сім’ї, суспільства»

 

Вих. № 17                                                          “23” грудня 2019 р.

 

Ініціатори міжнародної ініціативи:

1. Міжнародний інноваційний центр гармонійного розвитку людини (далі – Центр).

2. Міжнародний благодійний фонд «Духовність та здоров’я» (далі – Фонд).

Висловлюючи стурбованість стосовно всебічної дисгармонії життя людей, системної кризи, поширення глобальних проблем, викликів і загроз сучасності, локальних конфліктів, нагальних проблем соціальної сфери, які загрожують соціальній стабільності та соціальній безпеці націй, розвитку людської цивілізації;

декларуючи важливість збереження природної гармонії, інтеграції соціальних і духовних засад, гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

сприяючи реалізації прогресивних ініціатив міжнародних і національних інституцій щодо сталого розвитку й соціальної стабільності, боротьби з глобальною освітньою кризою;

декларуючи те, що Людина є основною соціальною цінністю;

керуючись найкращими інтересами Дитини у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

усвідомлюючи необхідність модернізації сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

керуючись бажанням розвивати гармонійні відносини між націями;

спираючись на норми міжнародного права та національних законодавств;

спираючись на підтримку активістів – учасників інноваційної гармонізуючої освіти, зокрема інститутів громадянського суспільства, суб’єктів освітньої діяльності, закладів охорони здоров’я, митців, громадських діячів, представників ЗМІ;

підтримуючи Маніфест «гармонізація дітей, дорослих, сім’ї, суспільства».

 

Ми звертаємося до світової спільноти з ініціативою (далі – Ініціатива) про створення нових форм діяльності, взаємодії і співпраці, об’єднання зусиль для здійснення системних і комплексних дій, спрямованих на гармонізацію дітей, дорослих, сім’ї, суспільства, подолання нагальних і глобальних проблем, створення сприятливих умов для гідного життя людей.

 

Ми репрезентуємо всім зацікавленим особам для реалізації Ініціативи:

·  міжнародну систему інноваційної гармонізуючої освіти дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

·  оригінальні інструменти, технології, матеріали і механізми інноваційної гармонізуючої освіти.

 

Ми закликаємо

·  юридичних і фізичних осіб, інститути громадського суспільства різних країн світу приєднатися до Ініціативи;

·  міжнародні інституції, керівників держав і громад, лідерів різних сфер діяльності й донорів різних країн світу підтримати співробітництво учасників Ініціативи.

 

Ми пропонуємо здійснювати співпрацю і взаємодію в рамках Ініціативи на основі:

·  багатосторонньої угоди про партнерство і співпрацю у сфері гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства (для юридичних осіб, інститутів громадянського суспільства);

·  веб-майданчика «Гармонійна особистість» (для фізичних осіб).

 

Приєднання до Ініціативи допоможе її учасникам об’єднати зусилля й можливості, активізувати дії для розв’язання нагальних проблем та протидії глобальним проблемам, викликам і загрозам сучасності.

 

1. Актуальність Ініціативи

Глобальні проблеми, виклики і загрози сучасності, наявність багатьох психотравмувальних ситуацій спонукають людство створювати нові ефективні та безпечні форми життєдіяльності, здатні підвищити й удосконалити якість їхнього життя, добробут людини й суспільства, дати рівні і справедливі можливості для розвитку кожної особистості.

Дисгармонія людського життя є причиною загроз природі, здоров’ю людей, стабільному розвитку суспільства. Забруднення навколишнього середовища, екологічні проблеми, виснаження природних ресурсів, соціальні й духовні проблеми є загрозою не тільки для успішної життєдіяльності людей, а й для існування людської цивілізації.

Згідно із заявою Генсека ООН Антоніу Гуттериш, світ неухильно рухається до катастрофи; зміна клімату та непередбачені наслідки наукового прогресу – найбільш серйозні виклики, які стоять перед людством; нові катастрофічні шторми, екстремальна спека й забруднення загрожують життю на планеті. Іншими проблемами Генсек ООН вважає втрату почуття світової спільноти та роз’єднаність людей.

Справжніми викликами для людства сьогодні стали такі соціальні проблеми, як: хвороби стресу, депресивні розлади, небажання дітей вчитися, девіантна поведінка в усіх соціальних групах, агресія (булінг), різні залежності, суїцид, соціальна напруженість і нестабільність, локальні конфлікти.

 

Згідно з даними ООН, на сьогодні близько 264 мільйонів дітей і підлітків не ходять у школу. В різних країнах світу провідні фахівці намагаються реформувати освіту відповідно до вимог і потреб сучасного життя. Світові лідери у сфері освіти взяли на себе зобов’язання боротися з глобальною освітньою кризою, яка гальмує навчання мільйонів дітей і загрожує прогресу та стабільності.

Сучасна освіта орієнтована більше на культурну, а не на природну доречність. Її пріоритетами в досягненні результатів навчання дітей є культурне середовище та матеріально-технічна база (шкільні будівлі, книги, комп’ютери, викладачі тощо). Навчаючи дітей в одному темпі, за однаковими стандартами, програмами й підручниками, сучасна освіта поверхово оцінює індивідуальні особливості розвитку дітей, їхній природний потенціал, задатки й таланти, не враховуючи психофізіології дітей у процесі навчання.

Така організація навчання є невідповідною для більшості дітей (зокрема, правопівкульних, кінестетиків, дітей зі слабкою, інертною нервовою системою, ліворуких, дітей із недостатньою зрілістю вищої нервової діяльності, психосоматичними розладами). За свідченням спеціалістів, відсоток дітей, невідповідних для сучасної культурно орієнтованої системи освіти, становить 90%.

Інтелектуальне перевантаження, проведення постійного контролю знань формує в більшості дітей дистрес, нервово-гормональне виснаження організму й депресію, які негативно позначаються на розвитку їхнього головного мозку та призводять до виникнення різних психосоматичних розладів, хвороб стресу, залежностей, агресії, суїцидів. За роки навчання у школі стан здоров’я учнів погіршується в кілька разів.

На жаль, розв’язання цих нагальних проблем не під силу педагогічним працівникам, більшість освітніх проблем мають медичне підґрунтя, вчителі не забезпечені відповідними засобами для проведення особистісно орієнтованого диференційованого інклюзивного навчання дітей. Заклади освіти не мають можливості тримати у своєму штаті педіатрів, дитячих психіатрів для проведення оздоровчо-корекційної діяльності.

Постійне напруження викликає в педагогів емоційне вигорання, яке є третьою стадією стресу, коли в організмі вчителя також виникають різні порушення життєдіяльності.

Сучасна освіта не відповідає відчуттю часу. Освітні реформи здійснюються поверхово і не відповідають сучасним вимогам життя. За 10–12 років навчання в школі діти отримують різні знання, уміння й навички (компетентності), які не дають їм можливості реалізувати свій природний потенціал у дорослому житті, протистояти викликам і загрозам сучасності, зокрема вміння жити й діяти в умовах домінування штучного інтелекту.

Нагальними для багатьох країн залишаються проблеми демографічного потенціалу і здоров’я нації. Не розв’язаними залишаються проблеми, пов’язані з негативним впливом на психіку дітей неконтрольованого використання ґаджетів, виникненням цифрової та інших залежностей, збільшенням кількості суїцидів.

Означені глобальні проблеми можуть бути розв’язані лише за умови співпраці людей у загальнопланетному масштабі.

 

2. Цілі та стратегічні пріоритети Ініціативи

2.1. Ініціатива спрямована на:

·  гармонізацію дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

·  підвищення якості життя людей, поліпшення соціальної стабільності й безпеки, поліпшення демографічного потенціалу;

·  протистояння викликам і загрозам сучасності;

·  вдосконалення якості освіти, психомедичного супроводу, культурного та спортивного дозвілля, соціального захисту дітей.

2.2. Стратегічні пріоритети Ініціативи:

·  запровадження гармонізуючої освіти людей упродовж життя;

·  запровадження інноваційних моделей особистісно орієнтованого, диференційованого, психофізіологічно комфортного, безстресового, розвивального, корекційно-оздоровчого, інклюзивного навчання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей розвитку, рівня інтелекту та стану здоров’я;

·  збереження і зміцнення здоров’я людей на засадах профілактичної, доказової медицини, запобігання в них дистресу й депресії;

·  розв’язання нагальних педагогічних, медичних і соціальних проблем (зокрема, труднощів у навчанні, неуспішності, відсутність мотивації навчання та відвідування школи, виникнення шкільної дезадаптації, хвороб стресу, «шкільного неврозу», агресії (булінгу), девіантної поведінки, різних залежностей, суїциду);

·  підтримка пріоритету Прав Людини в суспільстві, зокрема інтересів Дитини;

·  розвиток міжнародного співробітництва у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей, культури;

·  розвиток місцевих громад.

 

 3. Керівні принципи Ініціативи

Принцип 1. Людина має розвиватися гармонійною особистістю.

Принцип 2. Людина має підтримувати гармонійні взаємовідносини з іншими людьми.

Принцип 3. Людина має жити в гармонії з природою і здійснювати свою діяльність відповідно до законів природи, підтримувати та зберігати природну гармонію, установлену Богом.

Принцип 4. Людина має поважати і любити Бога, знати ціль і зміст свого життя, пізнавати духовні закони.

 

4. Міжнародна система інноваційної гармонізуючої освіти

4.1. Міжнародна система інноваційної гармонізуючої освіти (далі – Система) є цілісною впорядкованою системою, в якій компоненти взаємопов’язані та взаємодіють між собою.

4.2. Компоненти Системи:

·  Міжнародна координаційна рада гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Портал «Гармонізуюча освіта».

·  Платформи гармонізуючої освіти.

·  Міжнародна мережа центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Осередки гармонізуючої освіти (ресурсний, адміністративний, аналітичний, консультативний центр, центр гармонізуючих інновацій, правового захисту й медіації, міжнародного співробітництва).

4.3. У рамках Системи діють:

·  Міжнародні (державні, регіональні) цільові міжгалузеві соціальні програми інноваційної гармонізуючої освіти.

·  Освітні програми інноваційної гармонізуючої освіти.

 

5. Повноваження Ініціаторів

5.1. Центр започатковує та координує діяльність:

·  Міжнародної координаційної ради гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Порталу «Гармонізуюча освіта».

·  Платформ гармонізуючої освіти.

·  Міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Осередків гармонізуючої освіти (ресурсного, адміністративного, аналітичного, консультативного центрів, центрів гармонізуючих інновацій, правового захисту й медіації, міжнародного співробітництва).

·  Міжнародних (державних, регіональних) цільових міжгалузевих соціальних програм інноваційної гармонізуючої освіти.

·  Освітніх програм інноваційної гармонізуючої освіти.

 

5.2. Фонд підтримує діяльність:

·  Міжнародної координаційної ради гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Порталу «Гармонізуюча освіта».

·  Платформ гармонізуючої освіти.

·  Міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

·  Осередків гармонізуючої освіти (ресурсного, адміністративного, аналітичного, консультативного центрів, центрів гармонізуючих інновацій, правового захисту та медіації, міжнародного співробітництва).

 

6. Взаємодія Ініціаторів з донорами:

Ініціатори можуть спільно чи окремо звертатися до різних національних і міжнародних донорів (благодійних та інших організацій, громад) для підтримки гармонізуючої діяльності в рамках Ініціативи. Зокрема, для проведення програм, організації міжнародної мережі центрів гармонізуючої освіти.

 

7. Підписи співзасновників Ініціативи

 

Міжнародний інноваційний центр гармонійного розвитку людини

Президент                                                                                                      Яновська Н.М.

 

Міжнародний благодійний фонд «Духовність та здоров’я»

Директор                                                                                                        Харченко С.В.

 


 

 

 

Додаток

до Міжнародної ініціативи
«Гармонізація дітей, дорослих, сім’ї, суспільства»

 

Вих № 17                                                           «23» грудня 2019 р.

 

1. Основні положення інноваційної гармонізуючої освіти

1.1. Інноваційна гармонізуюча освіта – це:

·  передання дітям і дорослим накопичених людством інтегрованих гармонізуючих знань та інноваційних досягнень;

·  інноваційна цілеспрямована пізнавальна діяльність дітей і дорослих з отримання знань, умінь, навичок, ціннісних установок, функцій, досвіду діяльності, компетенцій, спрямована на гармонізацію особистості, формування в неї духовного ума, цілісного світогляду, доброзичливого миролюбного характеру, реалізацію природних здібностей і талантів; гармонізацію міжособистісних стосунків, взаємин людини з природою і Богом.

1.2. Інноваційна гармонізуюча освіта започаткована на засадах педагогіки, психології, психофізіології, нейропедагогіки, профілактичної, доказової медицини, музикотерапії в рамках гуманітарного проекту «Істинна гармонія» (2002–2019) та медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я», затвердженого Наказами МОНУ від 10.11.2008 р. №1028 та від 18.08.2017 р. №1198.

1.3. У рамках інноваційної гармонізуючої освіти створено оригінальні інструменти, механізми, методики, технології, матеріали і для гармонізуючої діяльності дітей, дорослих, сім’ї, суспільства (захищені патентом на винахід та законом про авторське право).

1.4. Основою гармонізуючої освіти дітей є музикотерапевтична  педагогіка «ПіснеЗнайка» (захищена патентом на винахід). Вона дає можливість досягти унікальних ефектів – гармонізації вищої нервової діяльності, формування цілісного світогляду, врівноваження психоемоційної сфери, розвитку емоційного інтелекту, поліпшення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я дітей та педагогів у процесі психофізіологічно комфортного, особистісно орієнтованого, розвивального, безстресового, корекційно оздоровчого, диференційованого, інклюзивного навчання. 

1.5. Гармонізуюча освіта може бути використана для всіх вікових груп і рівнів освіти, як гармонізуюча освіта впродовж життя. Вона включає в себе форми навчання, призначені для учнів і студентів та форми навчання для широкої аудиторії користувачів.

1.6. Гармонізуюча освіта дітей (з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей розвитку, рівня інтелекту та стану здоров’я) відбувається в закладах освіти, позашкільних, розвивальних закладах, медичних та інших установах, а також вдома з допомогою оригінальних інтегрованих навчально-розвивальних корекційно-оздоровчих засобів та ексклюзивних методик навчання. Одночасно використовуються засоби і комплекс заходів для гармонізації педагогів і батьків.

1.7. Гармонізуюча освіта дорослих може також здійснюватися в різних організаціях, зацікавлених у гармонійному розвитку та збереженні здоров’я своїх працівників, створенні доброзичливого мікроклімату в колективі, поліпшенні трудової активності, уникненні й корекції проявів дисгармонії (агресії, депресії, хвороб стресу, різних залежностей тощо).

1.8. Гармонізуюча освіта дітей і дорослих може відбуватися дистанційно в он-лайн режимі, у вигляді самоосвіти, сімейної й додаткової освіти.

 

2. Міжнародна координаційна рада гармонізуючої освіти

2.1. Міжнародна координаційна рада гармонізуючої освіти (далі – Рада) є дорадчо-консультативним органом, який діє на принципах законності, гласності та колегіальності на базі Центру на громадських засадах.

2.2. Рада забезпечує координацію дій стосовно визначення цілей та стратегічних пріоритетів гармонізуючої діяльності в рамках Ініціативи.

2.3. До Ради залучаються провідні фахівці, відомі і впливові люди різних країн світу.

 

3. Портал «Гармонізуюча освіта» 

3.1. Контент порталу, направлений на широке коло користувачів: дітей і дорослих, організацій і громадян.

3.2. Весь контент порталу є продуктом інтелектуальної праці різних авторів і власників.

3.3. На порталі розміщено ексклюзивний контент, інформацію, яка не має аналогів на інших подібних ресурсах і є результатом інтелектуальної праці та охороняється законом про авторське право.

3.4. Інформаційне наповнення порталу відповідає таким критеріям: висока якість, доступність, актуальність, соціальна затребуваність.

 

4. Платформи гармонізуючої освіти

4.1. Платформи гармонізуючої освіти (далі – Платформи) представлені у вигляді інтернет-майданчиків для розміщення, оприлюднення, надання у відкритий доступ, обговорення, збереження, розповсюдження наукових публікацій, інноваційних здобутків, результатів досліджень, досвіду діяльності з питань дисгармонії та гармонізації життя людей.

4.2. Для досягнення цілей і стратегічних пріоритетів Ініціативи визначено перелік Платформ.

4.3. Платформи гармонізуючої освіти:

·  гармонізуюча освіта впродовж життя;

·  збереження природної гармонії світу;

·  освіта для всіх: підтримка ініціатив ООН;

·  поліпшення демографічного потенціалу націй;

·  гармонізація дітей і дорослих Донбасу.

 

У процесі гармонізуючої діяльності в рамках Ініціативи перелік Платформ буде доповнено.

4.4. Результатом роботи Платформ є рішення, рекомендації та інновації щодо гармонізації дітей і дорослих, сім’ї і суспільства.

4.5. Платформи поєднують компоненти Системи та провідних експертів, громадянське суспільство, владу, бізнес, міжнародні інституції для розв’язання наболілих проблем і представлення інноваційних досягнень.

 

5. Міжнародна мережа центрів гармонізації
дітей, дорослих, сім’ї, суспільства

5.1. Центр Міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства (далі – ЦММЦ):

·  центр просвітницької, пропагандистської, освітньої, оздоровчої, культурної, духовної діяльності;

·  місце зосередження інформації та експертизи щодо гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

·  джерело поширення ідей і моделей гармонійного світогляду та способу життя;

·  група людей, які забезпечують можливість учасників центру гармонійно розвиватися, розв’язувати нагальні соціальні проблеми, протистояти викликам і загрозам сучасності.

5.2. ЦММЦ створюється на базі юридичних осіб.

5.3. ЦММЦ, створений на базі закладу освіти, є центром гармонізації дітей, педагогічних працівників, батьків і членів громади.

5.4. ЦММЦ здійснює свою діяльність на основі ресурсного забезпечення Системи.

 

6. Осередки гармонізуючої освіти

(ресурсний, адміністративний, аналітичний, консультативний центр, центр гармонізуючих інновацій, правового захисту та медіації, міжнародного співробітництва)

 

6.1. Ресурсний центр гармонізуючої освіти

6.1.1. Ресурсний центр гармонізуючої освіти (далі – РЦГО):

·  місце зосередження, створення, експертизи, зберігання й поширення інформації для організації гармонізуючої діяльності в рамках Ініціативи;

·  група людей, які забезпечують різні види діяльності РЦГО.

6.1.2. РЦГО, зокрема, створено для працівників сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей, культури, духовності.

6.1.3. РЦГО розробляє засоби й заходи для досягнення цілей, керівних принципів і стратегічних пріоритетів Ініціативи.

6.1.4. Діяльність РЦГО має такі напрями:

·  створення навчальних, методичних, дидактичних, інформаційних, діагностичних, оздоровчих та інших засобів і заходів гармонізуючої діяльності;

·  обробка та експертиза результатів моніторингу, визначення тактики гармонізуючої корекційно-оздоровчої діяльності;

·  розроблення й упровадження програм, інноваційних проектів;

·  створення ексклюзивного суспільно затребуваного контенту для порталу «Гармонізуюча освіта»;

·  проведення навчальних форматів (тренінгів, майстер-класів, семінарів, круглих столів, форумів, конференцій, симпозіумів, зустрічей, фестивалів, виставок, консультацій тощо);

·  наукова підтримка Центрів Міжнародної мережі центрів гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

·  збереження, поширення й реклама інформації щодо гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства;

·  фасилітація суспільного діалогу між експертами, інститутами громадянського суспільства, донорами та представниками громад.

 

6.2. Адміністративний центр гармонізуючої освіти 

– осередок Системи, відповідальний за регулювання, організацію і функціонування Системи, здійснення менеджменту гармонізуючої діяльності.

 

6.3. Аналітичний центр гармонізуючої освіти

– осередок Системи, відповідальний за дослідницьку й консалтингову діяльність у рамках Системи.

 

6.4. Консультативний центр гармонізуючої освіти

– осередок Системи, відповідальний за консультативну діяльність учасників Системи.

 

6.5. Центр гармонізуючих інновацій освіти

– осередок Системи, відповідальний за визначення та популяризацію інновацій, спрямованих на гармонізацію дітей, дорослих, сім’ї, суспільства.

 

6.6. Центр правового захисту й медіації гармонізуючої освіти

– осередок Системи, відповідальний за надання юридичної підтримки учасникам Системи щодо здійснення правового захисту та медіації.

 

6.7. Центр міжнародного співробітництва гармонізуючої освіти

– осередок Системи, відповідальний за розвиток міжнародної взаємодії і співпраці учасників Системи.

 

7. Програми Системи

7.1. На основі інноваційних здобутків гармонізуючої освіти
(2002–2019) створено Міжнародну програму «Гармонія інтелекту та здоров’я», спрямовану на здійснення якісних змін у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей та подолання проявів дисгармонії в дітей, педагогічних працівників, батьків і членів громади.

7.2. На основі Міжнародної програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» створено концепції державних та регіональних цільових міжгалузевих соціальних програм для різних закладів освіти і громад.

7.3. Міжнародна (державна, регіональні) цільова міжгалузева соціальна програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» містить механізми та інструменти щодо:

·  створення гармонійного освітнього середовища для педагогів і дітей, психофізіологічно комфортних умов для навчання дітей з різними індивідуальними особливостями розвитку, організацією вищої нервової діяльності, активністю пізнавальної сфери, рівнем інтелекту і стану здоров’я;

·  створення сприятливих умов для освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами;

·  збереження та поліпшення здоров’я у дітей і педагогів у процесі навчання;

·  гармонізації особистості учнів, педагогів і батьків, їхніх міжособистісних стосунків;

·  підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·  гармонізації членів громади.

7.4. У процесі діяльності Системи будуть створені інші програми та інноваційні проекти.