Новини  

З «ПіснеЗнайкою» навчання в радість для всієї родини.
Майстер-клас гармонійного розвитку дітей
«Подорож Всесвітом з «ПіснеЗнайкою», проведений четвертокласниками і вчителем Шевченко Аллою Іванівною в Пашківській ЗОШ І-ІІІ ст.

22 березня 2017 р., для молодших школярів, вчителів,
батьків і майбутніх першокласників – вихованців ДНЗ «Вишенька».
Одночасне навчання, оздоровлення і виховання.
Легка адаптація до оновлених програм початкової школи МОН України.

 

«Подорож Всесвітом з «ПіснеЗнайкою»
дарує дітям і педагогам радість та здоров’я
.

Майстер-клас в Пашківській ЗОШ І–ІІІ ст., успішно проведений вчителем Шевченко А.І. і четверокласниками для педагогів початкових класів.

 

Гармонійна дитина –
гармонійна родина – гармонійна країна
2 березня 2017 року на базі Мелітопольської ЗОШ І–ІІІ ст. № 4
Мелітопольської міської ради Запорізької області пройшов черговий освітній форум «Гармонійна дитина – гармонійна родина – гармонійна країна» з упровадження медико-педагогічної технології «ПіснеЗнайка» у рамках
медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я».            

Докладніше...

 

Газета "Освіта" (25 січня 2017 р.)

Менше навантаження, більше пісень і рухів на кожному уроці
Легка адаптація учнів і педагогів до оновлених програм початкової школи

"Мозок добре впорядкований, вартий більшого,
ніж мозок, добре наповнений".   
Мішель де Монтень

 Реформування сучасної системи освіти відбувається в напрямку максимального наближення до потреб і можливостей учнів, їхніх вікових особливостей розвитку; уникнення стресу в житті дітей, педагогів і батьків. Оновлені програми початкової школи розвантажено, схвалено запровадження методик компетентісного навчання, освітніх засобів, спрямованих на підвищення інтересу дітей до навчання, зменшення навантаження на їхній організм.

Саме таким ефективним засобом особистісно-орієнтованого безстресового корекційно-оздоровчого навчання дітей є медико-педагогічна технологія музикотерапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка» (захищена патентом на винахід), яка успішно апробована і запроваджена в сотнях навчальних закладів України, а також освітніх центрах української діаспори 22 країн світу.

Докладніше...

 

Інноваційний медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я»
затверджено Наказом МОН України від 10.11.2008 р. №1028.

Протягом 20082016 років відбувалось експериментальне впровадження проекту на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, яке на засіданні Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи МОН України 01.11.2016
визнано успішним, а інноваційну діяльність за проектом
актуальною і затребуваною в суспільстві.

 Враховуючи набутий протягом експериментального впровадження проекту (2008–2016 рр.) важливий інноваційний освітній досвід, наявність провідних ідей
щодо поліпшення функціонування й інноваційного розвитку освіти
у непростих соціально-економічних умовах та уникнення багатьох наболілих проблем,
постає потреба в його подальшій реалізації згідно з новою
Програмою (
2017–2021 рр.).

 Концепція реалізації Проекту на базі навчальних закладів на 2017–2021 роки
є логічним продовженням Концепції впровадження проекту протягом 2008–2016 років.

 06.12.2016 р. на Комісії представлено продовження реалізації медико-педагогічного проекту
«Гармонія інтелекту та здоров’я» на період 2017–2021 рр.

На даному етапі відбувається організаційна стадія
оформлення й затвердження документів стосовно подальшої реалізації проекту відповідно до
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності МОН України
від 30.11.2012 р. №1352
та за аналогією з іншими інноваційними проектами, зокрема
"Росток", "Інтелект України".

  

Уже сьогодні навчальні заклади можуть використовувати у своїй навчально-виховній діяльності
всі прогресивні здобутки інноваційної системи гармонізуючої освіти
та навчальні й навчально-методичні посібники серії «Гармонізуюча освіта (ПіснеЗнайка)».

Згідно з листом від 30.12.2016 р. №2.1/10-3070, підписаного В.В. Ткаченко
(в.о. директора ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти»)

«Відповідно отриманих висновків «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», які надані навчальним посібникам, що використовуються на забезпечення реалізації Проекту,
дають Вам можливість
активно їх використовувати у навчально-виховному процесі,
що не потребує продовження експерименту.
Просимо зважити на зацікавленість загальноосвітніх навчальних закладів до даного Проекту та продовжити з ними співпрацю».

До інноваційної освітньої діяльності в рамках проекту можуть долучатись різні навчальні заклади, незалежно від їхнього типу і форми власності та акредитації.
Особливо актуальною є діяльність за проектом в системі інклюзивної освіти,
в роботі з дітьми, які мають особливості розвитку.

Докладніше стосовно придбання навчальних посібників серії "Гармонізуюча освіта"