На головну сторінку

e-mail:
pzinfo@ukr.net

тел.  у  Києві
(044)  599-58-32

колективний  портал  гармонізації  дітей  і  дорослих,  сім’ї  і  суспільства

Співпраця  всіх  прогресивних  людей,
які  зацікавлені  в  підвищенні  якості  й  доступності  освіти, 
якості  життя  українських  родин

Надання пріоритетності заходам із забезпечення гармонійного розвитку дітей і дорослих;
гармонізація освітньої діяльності та освітнього середовища у навчальних закладах.

 Гармонізація особистості учнів у процесі засвоєння систематизованих знань, умінь, навичок.  
Створення умов для їхнього гармонійного і всебічного розвитку –
інтелектуального, фізичного, психічного, духовного, естетичного, культурного, соціального.

Уже сьогодні українці можуть мати нову прогресивну українську школу, якісну і доступну освіту для своїх дітей,
яка відповідає вимогам провідних освітніх систем світу та дає можливість кожній дитині розвитися гармонійно.

Освітяни і родини продовжують чекати цього результату, доки керівники освіти вже 15 років нехтують
українськими інноваційними прогресивними здобутками
педагогів, психологів, медиків, митців,
створеними на засадах міжнародних і національних правових актів
в рамках медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я».

Інтеграція функціональної активності обох півкуль мозку,
упорядкування процесів збудження і гальмування, природна стимуляція центрів уваги, пам’яті, мислення, мовлення в інноваційній системі гармонізуючої освіти
творить справжні дива,
доказово гармонізує розумову діяльність,
формує цілісне світосприйняття,

що є найпотужнішим освітнім розвивальним засобом у світі,
який сприяє збереженню фізичного і психічного здоров’я учнів
у процесі безстресового інтерактивного навчання,
уникненню емоційного вигорання педагогів,
гармонізації стосунків дітей, учителів, батьків.

Сотні  навчальних  закладів,  тисячі  учнів,  педагогів  і  батьків  здатні  це  довести.

Якби впродовж минулих 15 років музикотерапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка»
повноцінно запроваджувалась у навчально-виховний процес, то багатьом родинам
вдалося б уникнути проблем із жахливими наслідками дистресу й депресії в дітей
(неуспішністю, психосоматикою, агресією, різними залежностями, суїцидом).
Цифрові показники сьогодення чітко вказують на те, що настав час,
коли керівники освіти повинні відповідати за свою згубну бездіяльність.

Фільм "Гармонія інтелекту і здоров'я.  Міжнародний медико-педагогічний проект" (10 хв.)

Експериментальне  впровадження  проекту  «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»

протягом 20082016 років визнано успішним відповідною Комісією МОНУ, схвалено
науковцями і спеціалістами сфери освіти й медицини, митцями,
а  також 
педагогами, учнями і батьками.

На сьогодні відбуваєтсья подальша реалізація інноваційного проекту  
відповідно до Наказу МОНУ від 18.08.2017 р. №1198.

За участю педагогів-новаторів створено  тренінги і майстер-класи.

Інноваційна  система 
Гармонізуючої  освіти,

започаткована в Україні в 2002 р.

у  рамках  медико-педагогічного  проекту 
«Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»,

дає  можливість

· досягти  важливих  соціально  значимих  результатів  для  життя  суспільства  і  розвитку  особистості;

· реалізувати  на  практиці  прогресивні  ідеї  гармонізувального,  безстресового,  особистісно-орієнтованого, 
корекційно-оздоровчого,  раннього  навчання;

· організувати  освітню  діяльність  у  психофізіологічно-комфортному  режимі 
відповідно  до  природних  особливостей  і  фізіологічних  вікових  можливостей  дітей;

· створити  сприятливі  умови  для  дозрівання  й  розвитку  нервових  елементів
структур  і  центрів  обох  півкуль  мозку,  які  координують  пізнавальну  активність  і  життєдіяльність  всього  організму  та  визначають  здоров’я  й  успішність  людини;

· допомогти  дітям  із  задоволенням  отримати  багато  знань  в  унікальному  розвивальному 
рівнопівкульному  і  багатосенсорному  режимі  без  перевтоми,  напруження  і  стресу починаючи  з  дошкільного  віку;

· розкрити  природний  здібності  й  таланти  дітей  у  процесі  навчання;

· зберегти  і  зміцнити  фізичне,  психічне,  духовне  та  соціальне  здоров’я  учнів  і  педагогів;

· розв’язати  наболілі  педагогічні,  медичні  і  соціальні  проблеми;

· уникнути  труднощів  у  навчанні,  порушень  навчальної  діяльності,  розладів  поведінки, 
низького  рівня  працездатності  й  успішності,  небажання  дітей  вчитися, погіршення  їхнього  здоров’я 
в  процесі  навчання,  розвитку  шкільного  стресу,
перенапруження, станів  шкільної  дезадаптації, 
емоційного  вигорання,  шкільного  неврозу,  депресивних  станів, психоемоційних  та  психосоматичних  розладів,
різних видів  залежностей,  агресії,  суїциду  та  ін.

Такого комплексного результату не дає жодна з існуючих освітніх систем і технологій.

 

Освітній  бренд  «Гармонізуюча  освіта»
затверджено
 Державною  службою  інтелектуальної  власності  України  (2014 р.).

 

 

              

Міжнародний  форум  «Гармонія  інтелекту  і  здоров’я»

зібрав  понад  300  педагогів  із  70  населених  пунктів  16  регіонів  України, 
представників  батьківської  громадськості,  ЗМІ,  митців,  зарубіжних  гостей.

Вітальне  слово  педагогам-новаторам  від  МОН  України.

  

Використання  інноваційних  ідей  медико-педагогічного  проекту  «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я», 
медико-педагогічної  технології  музикотерапевтичної  педагогіки  «ПіснеЗнайка», 
оригінальних  навчальних  посібників  серії  «Гармонізуюча  освіта»
без  дозволу  автора/власника  патенту 
є  порушенням  патентного  та  авторсько-правового  законодавства 
й  забороняється  чинним  законодавством.

ФОРУМ 

 Інформація в ЗМІ

Відео (9 хв.)

«ПіснеЗнайка»

Замовити посібники

Відеофільми

НовИНИ