«Гармонізуюча освіта» – справжня революція в педагогіці

Революція
глибокі, якісні зміни
в розвитку явищ
природи, суспільства
або пізнання.
 (коротко зі словника).

Умови сучасного життя вимагають
від дорослих і дітей швидкої адаптації
до численних змін,
уміння досягати бажаних результатів
не потерпаючи руйнівного хронічного стресу,
депресії, агресії, різних видів залежностей.

Такою може бути лише
гармонійна людина
з високим рівнем депресо- і стресостійкості.

Педагогіка
наука про виховання людини,
процес освіти і навчання.
Пов’
язана з психологією, анатомією, фізіологією людини
(коротко зі словника).

"Розум – це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який належить запалити". Плутарх.

 

Гармонізуюча освіта,
започаткована в Україні на засадах
психофізіології, нейропедагогіки, музикотерапії,
профілактичної медицини,
сприяє природному розвитку структур і функцій головного мозку,
дає можливість на практиці повноцінно організувати
гармонізуюче,   особистісно орієнтоване,  
розвивальне,  безстресове, 

корекційно-оздоровче, 
комфортне навчання,
цікаве для кожної дитини.

Завдяки психофізіологічній інтеграції та універсальності гармонізуючої освіти вдається розв'язати багато педагогічних, медичних та соціальних проблем.

 

В процесі гармонізуючого навчання з «ПіснеЗнайкою» активізується діяльність
обох півкуль мозку; слухового, зорового та рухового каналів сприйняття інформації;
гармонізується вища нервова діяльність дітей і педагогів.

Завдяки цьому засвоєння знань відбувається легко, швидко
без втоми та напруження, зберігається фізичне і психічне здоров’я,
 розвиваються здібності й таланти учнів,
формуються доброзичливі стосунки між дітьми і дорослими.

Взаємодія правої й лівої півкуль мозку
є фізіологічною основою загальної обдарованості,
а розвиток міжпівкульної взаємодії – основою розвитку інтелекту.
 

Інші освітні системи і технології залучають до навчальної діяльності переважно ліву півкулю (традиційна система та всі інноваційні інформаційно насичені освітні системи і технології)
або праву півкулю головного мозку (система Монтессорі).

Проте найбільш ефективним
навчання є тоді,
коли активно функціонують обидві півкулі мозку

Інтеграція функцій обох
півкуль мозку

є запорукою успіху людини
у житті

 

Гармонізуюча освіта дає можливість враховувати вікові психофізіологічні
особливості дітей

Навчання – це складна
пізнавальна і психічна діяльність,
що здійснюється при взаємодії
різних мозкових структур.

Розвиток мозку дитини – процес поступовий
і досить тривалий, який відбувається у чіткій відповідності до основних нейробіологічних закономірностей.

Формування інтелекту і психіки дитини безпосередньо пов’язане
з темпами росту й дозрівання
її головного мозку.

Науковці та спеціалісти запевняють, що на кожному віковому етапі розвитку дитина має розв’язувати проблеми відповідно до свого віку.

Якщо навантаження на мозок учня перевищує його фізіологічні можливості або відбувається передчасно, виникає енергетичне обкрадання мозку – енергія забирається у тих центрів і функцій, які в цей час активно розвиваються.
Це негативно позначається на формуванні мозкових структур і функцій, життєво необхідних для майбутнього розвитку дитини.

До 10–12 років
(поки не відбудеться повноцінне дозрівання нервових елементів у лівій півкулі)
діти ще не мають фізіологічних можливостей для тривалої або
напруженої лівопівкульної діяльності

(читання, письма, вивчення математики, граматики тощо),
яка вирізняється високою енергоємністю та виснажує мозок.

На момент початку навчання у школі в дітей більш розвиненою є права півкуля. На етапі дошкілля і початкової школи відбувається надзвичайно складна функціональна перебудова лівої півкулі.
Повноцінно
функціонувати ліва півкуля починає
лише після завершення процесу мієлінізації, повноцінного розвитку нервових елементів усіх зон (не лише первинних, а й вторинних, третинних) кори головного мозку, які відповідають за складні функції, тобто не раніше 10–12 років

Саме тому в прогресивних системах освіти   (Фінляндії,   Канади,   Данії) лівопівкульне навантаження у початковій школі відбувається за спрощеною програмою і триває
до 10
15 хвилин поки увага дітей
не розсіюється і вони не втрачають інтерес до виконання навчальних завдань.

 Якщо вчитель намагається вольовими зусиллями утримувати увагу учнів
виникає напруження і стрес,
які є шкідливим для їхнього стану здоров’я та розвитку інтелекту,
творчих здібностей і талантів.

Відомий педагог Ушинський, на основі багатьох спостережень за навчанням дітей,
також радив не починати методичного навчання раніше семи років.