На головну сторінку

 

Проект

Програма реалізації
медико-педагогічного проекту
 «ГАРМОНІЯ ІНТЕЛЕКТУ ТА ЗДОРОВ’Я»
в навчальних закладах
на 2017-2021 рік

Етапи впровадження медико-педагогічного проекту

І (організаційний) етап (січень 2017 − травень 2017 роки):

формування мережі опорних навчальних закладів - учасників медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я»;

формування творчих груп інноваційної освітньої діяльності за проектом;

представлення усім учасникам проекту інноваційних засад гармонізуючої освіти дітей і дорослих;

представлення; учасникам проекту нормативно-правового забезпечення реалізації проекту;

проведення установчих консультацій для координаторів та учасників інноваційної діяльності за проектом;

організація інноваційної освітньої діяльності у базових навчальних закладах за проектом;

створення і представлення на базі опорних навчальних закладів інноваційних моделей гармонізації учнів, педагогів і батьків;

ознайомлення педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з інноваційними засадами і моделями гармонізуючої освіти;

налагодження співпраці та підписання угод про співробітництво з інститутами післядипломної педагогічної освіти, навчальними закладами, медичними установами, громадськими і благодійними організаціями та ін. ;

налагодження співпраці з науковцями та консультантами, координаторами проекту;

розроблення й упровадження в навчально-виховній та оздоровчій діяльності навчальних закладів інноваційного психолого-педагогічного, науково-методичного, навчально-методичного та інформаційного, діагностичного забезпечення гармонійного розвитку учнів, педагогів і батьків за проектом;

організація та проведення моніторингу стану здоров'я дітей, педагогічних працівників із залученням сучасних психологічних педагогічних та медичних технологій;

активне використання засобів масової інформації та інших джерел для популяризації цінності гармонійного розвитку дітей і дорослих та здобутків учнів, педагогів, батьків - учасників проекту;

підбиття підсумків І (організаційного) етапу реалізації медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я».

II (компетентісно-формувальний) етап (червень 2017 – травень 2021 роки)

організація діяльності по запровадженню ефективних механізмів інноваційної системи гармонізуючої освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;

організація в навчальних закладах психофізіологічно-комфортного, гармонізувального, особистісно-орієнтованого, безстресового, розвивального, корекційно-оздоровчого, інтегрованого навчання учнів різних вікових категорій;

розроблення і впровадження в навчальних закладах навчального, навчально-методичного, інформаційного та діагностичного забезпечення проекту;

впровадження в навчальних закладах інноваційної комплексної медико-педагогічної технології - музико-терапевтичної педагогіки «ПіснеЗнайка»;

розроблення методичних рекомендацій для вчителів, психологів і членів родин учнів стосовно гармонізуючої освіти дітей і дорослих;

проведення науково-практичних семінарів, конференцій з метою ознайомлення вчителів психологів, логопедів, представників батьківської громадськості з інноваційними засадами проекту;

організація та проведення моніторингу стану здоров'я дітей, педагогічних працівників із залученням сучасних психологічних педагогічних та медичних технологій;

організація діяльності по забезпеченню якісної підготовки педагогів, шкільних психологів та соціальних педагогів, логопедів навчальних закладів, а також методистів обласних, міських, районних відділів освіти і науки з питань гармонізації дітей і дорослих за проектом;

організація діяльності по залученню діячів культури, мистецтва, науки, громадських діячів, представників ЗМІ до участі в гармонізувальній навчально-виховній та оздоровчій діяльності за проектом і співпраця їх з учнями, їхніми педагогами й батьками;

організація діяльності по залученню науковців та спеціалістів сфери освіти, медицини, психології, психофізіології, дефектології та ін., а також учнів до створення навчально-методичного, інформаційного та діагностичного забезпечення проекту;

організація діяльності по залученню учнів, освітян, батьківської громадськості до гармонізувальної діяльності в навчальному закладі, сім'ї та суспільстві;

налагодження діяльності по збереженню фізичного та психічного здоров'я педагогів;

організація інноваційної діяльності з батьками по гармонізації їхніх дітей та уникнення найбільш поширених порушень у стані здоров'я дітей і дорослих;

організація діяльності по проведенню міжнародного співробітництва в установленому законодавством порядку;

організація тренінгів для учнів, батьків, педагогів, шкільних психологів, соціальних педагогів, логопедів, а також методистів обласних, міських, районних відділів освіти і науки; студентів педагогічної вищої та професійно-технічної освіти стосовно ефективних засобів гармонізації дітей і дорослих, підвищення їхньої депресо- та стресостійкості, уникнення найбільш поширених проявів дисгармонії;

створення на базі навчальних закладів мережі центрів інноваційної системи гармонізуючої освіти;

підбиття підсумків II (компетентісно-формувального) етапу інноваційної освітньої діяльності.

ІІІ (узагальнювальний) етап (червень 2021 − грудень 2021 року)

оцінка ефективності реалізації інноваційної музико-терапевтичної педагогіки «ПіснеЗнайка»;

узагальнення результатів інноваційної освітньої діяльності в рамках проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я»;

представлення висновків реалізації проекту;

проведення міжнародного форуму «Особливості та можливості інноваційної системи гармонізуючої освіти»;

підбиття підсумків реалізації медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я».