На головну сторінку

Актуальність  Гармонізуючої  освіти

Психологи  і  Медики  свідчать

Навчальна діяльність, як показують дослідження, здебільшого залишається неадаптованою до особливостей розвитку і стану здоров’я сучасних школярів.

Інтенсифікація та модернізація навчального процесу, перехід навчальних закладів на новий зміст, структуру і термін навчання, ускладнення навчальних програм, надмірне захоплення дітей ґаджетами, інформаційне перевантаження висувають високі вимоги до організму учнів, призводять до
зниження адаптаційних резервних можливостей,
виникнення хронічного стресу, депресії, шкільної дезадаптації.

 

За даними МОЗ України протягом останніх років спостерігається негативна ситуація щодо стану здоров'я дітей, що визначається прогресуючим зниженням показників здоров'я зі зменшення кількості здорових дітей, збільшенням когорти дітей з хронічними захворюваннями з формуванням інвалідизуючих станів, погіршення адаптаційно-резервних можливостей зростаючого організму, їх психоемоційного розвитку
та статевого дозрівання.

На стан здоров’я дітей впливає так званий шкільний фактор, про що свідчить
суттєве збільшення різних захворювань під час тривалого навчання у школі.

У більше половини дітей усіх вікових категорій відмічається напруження адаптаційних процесів із високою вірогідністю розвитку захворювань; протягом шкільних років зростає до 23,0% частка дітей із незадовільною адаптацією та її зривом.

За даними інституту
вікової психології,
школа є причиною до 40% всіх факторів, що погіршують умови життя дітей.

 

У 70% дітей молодшого шкільного віку
індивідуальна, розумова та фізична працездатність
не відповідає їхньому шкільному навантаженню.
Відтак впродовж п’яти років навчання в школі у дітей
у 3–4 рази зростає патологія органів травлення,
удвічі – органів зору та нервової системи.

У школу приходять близько
20% дітей з порушеннями психічного здоров`я
межового характеру,
а вже до кінця першого класу
їх виявляється
60
70%.

 Діти, які навчаються за ускладненими програмами, перебувають у стресових умовах,
у стані постійного напруження, навіть перенапруження. Тому стан здоров’я школярів, які навчаються у гімназіях, ліцеях, коледжах, у 1,5 раза нижчий, ніж у дітей загальноосвітніх шкіл. У цих дітей
удвічі частіше спостерігається підвищений артеріальний тиск, у більшої частини з них відмічена підвищена невротизація.

Інформаційне лівопівкульне перевантаження з проявами дезадаптації починає розвиватись у дітей ще в дошкільному віці.

 

70% дітей, які готуються до школи, вже мають порушення стану здоров’я,
а 30% – хронічні захворювання; понад половину дітей цього віку мають таку
розумову та фізичну працездатність, що не відповідає їхньому фізичному та
психічному навантаженню в школі.

 

Сьогодні система сучасного навчання у школі вимагає відповіді на багато запитань,
що виникають у лікарів, педагогів і в батьків дітей різного віку.
Можна багато говорити про ефективність і корисність освітнього процесу, але важко ігнорувати той факт,
що більшість дітей закінчують школу з різноманітними захворюваннями, які формуються у період їхнього навчання.

Особливо важливими слід вважати перші роки навчання, коли відбувається різка зміна практично всіх складових життя дитини:
її навантаження, фізичної, розумової та соціальної активності, харчування.
Саме в цей період відбувається адаптація дитини до систематичного навчання або розвиваються процеси дезадаптації, що призводять до численних функціональних порушень, розвитку хронічних захворювань,
сприяють поганій успішності.

 

За даними спеціалістів у 2001 році депресія, що потребувала лікування, мала місце в одного із 50 учнів початкової школи. Сьогодні, за свідченням ВООЗ, депресія сягає рівня епідемії.  До 2020 року вона вийде на перше місце
серед усіх захворювань і буде спроможна паралізувати економічне життя багатьох країн світу.

 

Проявами дисгармонії на сьогодні є труднощі у навчанні,   неуспішність,   небажання вчитися. інформаційне перевантаження учнів, надмірне захоплення ґаджетами, хронічний стрес (дистрес), депресія, шкільна дезадаптація, цифрова залежність, розвиток різних хвороб, залежностей і конфліктів.

Занепокоєння дисгармонійним розвитком дітей існує сьогодні в різних країнах світу, включаючи успішні й економічно розвинені. Б’є на сполох Європа, Японія, США стосовно лавиноподібно зростаючого росту пограничних психічних розладів, психосоматичних порушень, депресії, ігроманії, наркоманії, алкоголізму, агресії, суїцидів у дорослих і дітей. Чимось звичайним стали вибухи і вбивства в навчальних закладах, терористичні акти, серйозні конфлікти між дітьми і батьками.

 

На сьогодні людство намагається гармонізуватися перед загрозою економічних криз, серйозних епідемій, природних катаклізмів. Згідно з даними ВООЗ до 2020 року депресія стане захворюванням №1 у світі, загрозою економічного розвитку і навіть національної безпеки країн. Депресія знижує працездатність дітей і дорослих та може викликати серйозні порушення в стані здоров’я й пізнавальної діяльності (уваги, пам’яті, мислення, мовлення). Депресія у дітей «замаскована» і відрізняється від дорослої депресії, що ускладнює її діагностику та своєчасну корекцію. Нерідко депресія буває причиною неуспішності учнів, їхньої конфліктності й агресивності.

 

Ситуація на сьогодні складається так, що значна кількість труднощів і проблем у навчанні й вихованні дітей обумовлена не стільки педагогічними, скільки психологічними і медичними проблемами.

 

Традиційна освіта не враховує таких індивідуальних особливостей розвитку учнів, як домінанту півкуль мозку і каналів сприйняття інформації, тип нервової системи, пам’яті, мислення, а також ступінь зрілості центрів головного мозку, відповідальних за пізнавальну діяльність. Навчально-виховний процес відбувається узагальнено. У такому разі певна кількість дітей (перш за все правопівкульних, кінестетиків, дітей з незрілою та інертною, слабкою нервовою системою, логоневрозом, ліворуких учнів) приречена на труднощі в навчанні, неуспішність і, відповідно, низьку самооцінку, стрес, дисгармонію та її наслідки – хвороби, шкідливі звички, конфлікти, труднощі в навчанні.

По-справжньому, особистісно-орієнтованим, безстресовим повинно бути навчання молодших школярів, особливо першокласників. Адже в них згідно з дослідженнями психофізіологів є недостатньою зрілість центрів лівої півкулі, тоді як основна навчальна діяльність (читання, письмо, математика, граматика) – лівопікульноорієнтована. Ось чому значна кількість молодших школярів часто відволікається на уроках і швидко втомлюється. Ідеальним для них є рівнопівкульне, розвивальне, корекційно-оздоровче навчання.

 

Проблема ускладнюється ще й тим, що в останні роки за рахунок підвищення стресорності й напруженості життя збільшилась кількість межових психічних порушень, депресивних станів. У подальші роки ця проблематика буде лише ускладнюватись.

 

Важливо, щоб дорослі розумілися в проявах дитячої дисгармонії: коли дитина працює без радості, має втомлений вигляд, часті зміни настрою, слабкість, стає неуважною, забудькуватою, метушиться, нервує, постійно щось гризе, дратівлива або закомплексована, відчуває страх отримати погану оцінку («шкільний невроз»), або не хоче навчатись, має труднощі в навчанні, проблеми поведінки, порушення діяльності внутрішніх органів, психоемоційної сфери (депресивний стан).

Значну проблему для сім’ї і держави представляють діти з різними вадами розвитку. Відповідно до сучасного законодавства вони мають право навчатися в загальноосвітніх школах, проте останні не завжди мають можливості для їхнього навчання. Проблемою залишається освіта дітей, які навчаються вдома.

 

Актуальною також залишається проблема емоційного вигорання педагогів, яка є третьою стадією стресу, коли розвивається нервово-гормональне виснаження організму вчителя, вихователя. Загальна стресорність життя обумовлює чимало проблем у взаєминах учнів, педагогів і батьків.

 

ДОкладінше  про ...

Стан здоров’я дітей дошкільного віку
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», 2012 р.

Стан здоров’я школярів
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», 2012 р.

Стан здоров’я дітей.
Витяг із методичних рекомендацій МОЗ України,   АМН України, 2009 р.

 

ДОкладінше  про ...

Стан здоров’я школярів в Україні
Няньковський С.Л., Яцула М.С., Чикайло М.І., Пасечнюк І.В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Як зберегти здоров’я дитини під час навчання у школі?
 
С.А. Руденко.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Організація профілактично-реабілітаційних заходів
у дітей в умовах школи

О.М. Муквіч, Т.М. Камінська
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Стан здоров’я першокласників,
їх готовність до систематичного навчання в школі

Няньковський С.Л., Яцула М.С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ДОкладінше  про ...

ВАЛЕОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПЕРШОГО
РОКУ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Годун Н. І.
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»)

ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’ЯШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНОГО ТИПУ
І. О. Калиниченко, Н. М. Стеценко, Т. В. Стефаник,
(Інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету
ім. А. С. Макаренка);
О. В. Стеценко  (Комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня №4»)

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
ТА РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 
Москвяк Н.В.
(
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)

 

ДОкладінше про ...

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ УКРАИНЫ

Полька Н.С., Добрянская О.В., Турос Е.И.
(ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины»)
Дардынская И.В., Зейглер Д.
(Иллинойский университет, Школа общественного здоровья, США)

ВІК ВСТУПУ ДО ШКОЛИ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ
Бердник О.В., Полька Н.С., Рудницька О.П., Добрянська О.В., Шевчук К.В.
(ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»)

 

ДОкладінше про ...

Здоровыми из украинских школ выпускаются лишь 6% учеников
брифинг в Кабинете министров Украины министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина, 2013 г.

Состояние здоровья школьников Украины – катастрофично
(УНИАН, 2010)

Более 90% украинских школьников имеют проблемы со здоровьем
("Сегодня", 2011)

Украинские школьники стали больше болеть
(
Информационное агентство, 2008)

ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ
(Likar.info Пятница, 2008)

 

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА В СТАДІЇ ГЛИБОКОГО КОЛАПСУ
(
директор центру оцінювання якості освіти, 2015)

 

Фільм   "Коротко про наболіле.

Стрес. Емоційне вигорання. Невроз. Депресія"  (11 хв.)