На головну сторінку

 

 

Щорічне збільшення кількості фактичних знань та інформації, яке мало місце в освіті протягом десятиліть і призвело до знаннєвої кризи української школи, визнано керівництвом МОН України безперспективним. Сьогодні, на етапі розроблення концепції нової педагогічної освіти, до оновлення стандартів освіти, в Україні вирішено створити оновлені методи викладання та підготувати оновлених учителів і надати їм необхідне навчально-методичне забезпечення. «Менше теорії, більше музики, творчості та фізичної активності» – такою є модель навчання в початковій школі згідно з оновленими програми. 

Саме тому особливої актуальності набуває проблема впровадження інноваційних технологій навчально-виховної та корекційно-оздоровчої діяльності, які забезпечували б розвиток здорової особистості, необхідні умови для гармонійного фізичного, психічного, духовного та соціального розвитку дитини (незалежно від рівня її інтелекту та стану здоров’я), виховання свідомого ставлення до власного здоров’я як найвищої цінності, яка дає змогу успішно виконувати будь-які життєві та соціальні ролі, активно інтегруватись до сучасного суспільства і успішно реалізувати себе в ньому.