Враховуючи особливості розвитку молодших школярів
(недостатню зрілість центрів і структур головного мозку),  наявність у багатьох дітей порушень у стані здоров’я
їхнє навчання повинно відбуватись в психофізіологічно комфортному режимі
без    інформаційного перевантаження,     дистресу,  
  депресії,     дезадаптації, втрати інтересу до навчання і небажання ходити до школи.

Також бажано уникнути в процесі навчання емоційного вигорання педагогів.

 

Обсяг лівопівкульної інформації та діяльності в системі освіти України
є занадто обтяжливим для дітей молодшого шкільного і дошкільного віку.

 

 

 

 

 

Адаптація  дитини  до  школи
природний стан, що проявляється в пристосуванні (звиканні)
до нових умов життя,
нової діяльності,
нових соціальних контактів, нових соціальних ролей.

 

Ознаки  успішної  адаптації:

· позитивно відноситься до школи;

· адекватно сприймає вимоги вчителя;

· легко засвоює навчальний матеріал;

· старанно виконує завдання
   без зовнішнього контролю;

· проявляє самостійність;

· має добрі стосунки в колективі.

 

 

 

 

Ознаки  дезадаптації:

· труднощі у навчанні аж до стійкої

   неуспішності;

· небажання ходити до школи;

· порушення у відносинах з вчителем,

   однокласниками, батьками;

· фізіологічні, психоемоційні та соціальні

   порушення.

 

 

В рамках гармонізуючої освіти створено практичні моделі гармонізації молодших школярів.

Вони дають можливість учням і педагогам легко адаптуватися до оновлених програм МОН України.

Використання оригінальних навчальних посібників «ПіснеЗнайки» допомагає кожному учневі (незалежно від особливостей розвитку, ступеня зрілості, рівня інтелекту і стану здоров’я)
комфортно
засвоїти знання з математики, про природу, навчитися швидко читати цілими словами
лише в режимі адаптації в особливому рівнопівкульному багатосенсорному режимі без перевтоми і стресу
;
розвинути функції пізнавальної сфери (увагу, пам'ять, мислення, мовлення), здібності й таланти;
зберегти здоров’я школярів і педагогів; гармонізувати стосунки в колективі.

 

Вчитель зможе організувати навчально-виховний процес у першому класі
відповідно до вимог оновлених навчальних програм початкової школи
навіть за наявності одного повного комплекту посібників «ПіснеЗнайки».

Ви зможете в цьому переконатись переглянувши представлені нище відео.

 
 

· Відеопосібник «Всесвіт»  (2 ДВД)                                                                        260,0 грн

На першому ДВД представлено вісім музичних фільмів, створених на основі оригінальних навчальних пісень про природу; музичні відеоуроки з вивчення алфавіту і засвоєння
звуко-буквеного співвідношення.

На другому ДВД музичні відеоуроки з вивчення читання цілими словами, засвоєння граматики української мови, фільми для профілактики і корекції дислексії, дисграфії.

 

· Навчально-методичний комплект «Всесвіт»                                                     310,0 грн

Комплект складається
з
2 ДВД дисків, на яких
представлено мультимедійний
супровід до уроків
"
Природознавство
", "Українська мова"
та
навчально-методичного посібника,
який містить розробки уроків
"Природознавство", "Українська мова"
на паперовому носії (176 стор).

 

· Навчально-методичний комплект «Чарівний світ чисел» (1 клас)                  330,0 грн

Інтегрований навчальний посібник, 2 ДВД                                     

В інтегрованому навчальному посібнику представлено творчі завдання з вивчення математики першого класу та психологічні тести, медичні анкети (стосовно визначення ступеня зрілості учнів, наявності у них проявів стресу, неврозу, депресії) для оптимізації навчального процесу, визначення індивідуальних особливостей учнів.

Перший ДВД містить відеоуроки, створені на основі оригінальних навчальних пісень по вивченню й контролю знань із математики 1 класу (нумерація чисел першого десятка, додавання й віднімання чисел у межах 10), додавання чисел з переходом через 10, тексти навчальних пісень, відеометодологія навчання на уроках математики в першому класі.

На другому ДВД представлені завдання для контролю знань з математики програми першого класу та розвитку уваги, пам’яті, мислення учнів.

            

Вартість повного комплекту для вчителя першого класу складає  900,0 грн

Якщо в класі навчається 30 учнів, то собівартість безстресового навчання з «ПіснеЗнайкою» на уроках з вивчення математики, природознавства, української мови, читання для родини учня складатиме на весь навчальний рік лише 30 грн. Якщо в класі навчається 20 учнів – лише 45 грн.

 

Ідеальною буде ситуація, якщо батьки додатково придбають для своїх дітей:

· Навчальний комплект «Чарівний світ чисел»,                                                   255,0 грн

 

Інтегрований навчальний посібник, 1 ДВД                                     

В інтегрованому навчальному посібнику представлено творчі завдання з вивчення математики першого класу та психологічні тести, медичні анкети (стосовно визначення ступеня зрілості учнів, наявності у них проявів стресу, неврозу, депресії) для оптимізації навчального процесу, визначення індивідуальних особливостей учнів.

ДВД містить відеоуроки, створені на основі оригінальних навчальних пісень по вивченню й контролю знань із математики 1 класу (нумерація чисел першого десятка, додавання й віднімання чисел у межах 10), додавання чисел з переходом через 10, тексти навчальних пісень, відеометодологія навчання на уроках математики в першому класі.

 

 

 

Спів оригінальних навчальних пісень об’єднує й здружує клас, зацікавлює дітей навчанням: водночас стимулює та урівноважує функціональну активність лівої й правої півкуль головного мозку,  поліпшує міжпівкульну взаємодію, що є основою розвитку інтелекту. Гармонійний стан центрів головного мозку створює особливі сприятливі умови для сприйняття й запам'ятовування навчальної інформації; розвитку центрів уваги, мислення, мовлення; розширює інтелектуальні можливості всіх учнів; поліпшує психоемоційний стан і діяльність внутрішніх органів, регульованих тією чи іншою півкулею.

Такого комплексного результату не дає жодна з існуючих освітніх технологій. І це надзвичайно важливо.

 

Як відомо у дітей в 69 років ліва півкуля, що відповідає за виконання багатьох розумових операцій (аналізу, логічного осмислення інформації, рахунку, читання, письма) ще недостатньо зріла, зв'язки між нейронами (нервовими клітками) слабкі. У багатьох молодших школярів недостатньо сформоване зорове, слухове, просторове сприйняття інформації; зорова й слухова пам'ять; зорово-моторна координація; мовний розвиток. Деякі діти від природи мають функціонально слабку нервову систему і також вимагають більше сприятливих методик навчання. Тому навантаження на центри головного мозку учня на етапі початкової школи повинно бути незначним і психофізіологічно-комфортним.

 

Організм дитини підказує, яку роботу і як довго він може виконувати без шкоди для здоров'я. Фахівці відзначають, що після 1015 хвилин навчальної лівопівкульної діяльності увага у дітей розсіюється, вони починають відволікатися, розмовляти один з одним, хаотично рухатися. Це ще раз підтверджує незрілість і невелику витривалість лівої півкулі у молодших школярів, несформованість у них вербально-логічного мислення.

 

Якщо ж дитина вольовими зусиллями продовжує виконувати на уроці лівопівкульну діяльність – вона зіштовхується з проблемами в навчанні, психосоматичними розладами, "шкільним неврозом". Спочатку виникає збудження лівої півкулі, що проявляється підвищеною стомлюваністю, порушенням уваги й пам’яті; потім гальмування правої із дратівливістю, страхами, тривожністю, поганим настроєм. Пізнавальна активність при цьому знижується, часто виникає дискалькулія (порушення в оволодінні математикою), дислексія (порушення в оволодінні читанням), дисграфія (порушення в оволодінні письмом). Уникнути такої невеселої перспективи вдається лише дітям, у яких ліва півкуля до 6-8 років уже природно дозріла, але таких учнів зовсім мало.

 

Не вирішує проблему перевантаження незрілої лівої півкулі й проведення розвантажувальних фізкультхвилинок на уроках або ж проникливе поводження вчителя, що "батогом і пряником" намагається втримувати увагу молодших школярів у процесі насиченої лівопівкульної діяльності.

 

Не менш важливим ефектом музикотерапевтичної педагогіки є те, що в процесі засвоєння навчального матеріалу (прослуховування й/або проспівування навчальних пісень, перегляду візуальної навчальної інформації, виконання рухів у такт музики) крім слухового й зорового каналів сприйняття інформації активізується й руховий (кінестетический) канал.

Тому з "ПіснеЗнайкою" комфортно навчатися дітям-кінестетикам, у яких руховий канал є ведучим. Таких учнів дуже багато, вони з трудом запам'ятовують навчальну інформацію непорушно сидячи за партою.

 

 

 

Відеопосібник «Всесвіт».
Природознавство (1-4 клас)

 

Відеопосібник «Всесвіт».

Українська мова (1-2 клас)

 

 

 

 

 

 

Комплект «Всесвіт». Майстер-клас.
Природознавство (1-4 клас)

 

Комплект «Всесвіт».
Природознавство (1-4 клас)

 

 

 

     

Навчально-методичний комплект «Всесвіт». Природознавство (1 клас)

 

Навчально-методичний комплект «Всесвіт». Українська мова (1 клас)

 

 

 

 

Вивчаємо таблиці додавання й віднімання
з «ПіснеЗнайкою
»

 

Додавання чисел з переходом через десяток. 
(м. Київ)

 

 

Урок математики c «ПіснеЗнайкою». 1 клас
(с. Вишневе Дніпропетровська обл.)

 

Додавання чисел з переходом через десяток.
(м. Біла Церква)