На головну сторінку

Особистісно  орієнтоване  навчання  з  урахуванням  Психофізіології  

Освітня діяльність тільки тоді є легкою й успішною,
коли вона відповідає психофізіологічним особливостям дітей.

Упродовж останніх десятиріч фахівці
наголошують про необхідність

особистісно-орієнтованого навчання
,
проведення освітньої діяльності з урахуванням
вікових можливостей і природних особливостей дітей,
які визначають активність їхньої
пізнавальної діяльності;

навчання дітей з урахуванням психофізіології.

Перш за все, функціональної асиметрії і домінування півкуль мозку (лівопівкульність, правопівкульність, рівнопівкульність),
провідний канал сприйняття інформації
(зоровий, слуховий, руховий), тип нервової системи (сильна, слабка, рухлива, інертна),
тип пам’яті і мислення
, вікові та статеві психофізіологічні особливості учнів.

На практиці без музикотерапевтичної педагогіки, яка є універсальною медико-педагогічною технологією,
комфортною для дітей з різною організацією вищої нервової діяльності,
досягти особистісно орієнтованого навчання в дитячих колективах майже неможливо.

Вчитель не має змоги готувати декілька моделей уроку. Він навіть не знає, як визначати психофізіологічні особливості дітей.

В освітньому процесі відчуває себе більш-менш комфортно лише незначна кількість дітей
лівопівкульні аудіали із сильною і рухливою нервовою системою.

Тому прогресивна ідея особистісно орієнтованого навчання в сучасній українській системі освіти є лише теоретичним постулатом.

"Якщо ви подивитесь на клас, під час уроку 20% учнів активно працюють, ще 30% за цим активно спостерігають, але не виявляють активності, ще 30% спостерігають пасивно, а ще 20% – майже бездіяльні. Виходить так, що вчитель 4–5 хвилин активно веде урок, а діти – просто спостерігачі". (Концептуальні засади Нової української школи).

 

Високий рівень стресорності навчальної діяльності обумовлений тим,
що спосіб подання навчальної інформації педагогом не збігається
з психофізіологічними можливостями і особливостями дитини
,
з типом її сприйняття та засвоєння інформації.
Тоді виникає внутрішній конфлікт, погіршується успішність,
поведінка і здоров’я, зменшується мотивація дитини до навчання.