На головну сторінку

Реалізація  інноваційного  медико-педагогічного  проекту
«Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»

згідно  з  чинним  законодавством
навчальні  заклади  України  можуть  використовувати  прогресивні  інноваційні  здобутки 
медико-педагогічного  проекту «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»,  який  успішно  пройшов 
етап  експериментального  впровадження  в  навчальних  закладах  протягом  2008
2016  років.

На сьогодні відбуваєтсья реалізація медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я», створення мережі інноваційних центрів гармонізуючої освіти
відповідно до Наказу МОНУ від 18.08.2017 р. №1198, в якому означено

"Продовжити впровадження в практику роботи результатів медико-педагогічного проекту
«Гармонія інтелекту та здоров’я» за ініціативою навчальних закладів та погодженням
з органами управління освітою, яким вони підпорядковуються відповідно" (
п.3).

Інноваційну освітню діяльність за проектом було розпочато згідно
з Наказом МОНУ від 10.11.2008 року №1028 "Про впровадження
медико-педагогічного проекту Гармонія інтелекту та здоров’я".
Терміном експериментального впровадження проекту
встановлено 2008
2016 роки (п.3).
Цим наказом також затверджено програму реалізації проекту
протягом 2008
2016 року (п.2).

Успішне завершення експериментального етапу
впровадження проекту
протягом 2008-2016 року визначено
Наказом МОНУ від 15.12.2016 року №1528

"Про завершення програми реалізації медико-педагогічного проекту Гармонія інтелекту та здоров’я" за 2008
2016 роки.

Навчальні заклади за ініціативою педагогів і батьків
можуть долучатися до інноваційної гармонізуючої освіти;
 

використовувати в освітній діяльності оригінальні навчальні посібники
серії "ПіснеЗнайка" для дітей молодшого шкільного та дошкільного віку,
інноваційні методики особистісно-орієнтованого гармонізувального
безстресового корекційно-оздоровчого навчання
з музикотерапевтичною педагогікою "ПеснеЗнайка".

За участі педагогів-новаторів системи гармонізуючої освіти будуть створені нові навчальні посібники серії "ПіснеЗнайка",
майстер-класи, тренінги.

 

Навчальні заклади, які мають досвід роботи з оригінальними навчальними посібниками та інноваційними методиками
музикотерапевтичної педагогіки "ПіснеЗнайка", за погодженням з відповідним органом управління освітою
можуть стати інноваційними центрами гармонізуючої освіти.

В їхній діяльності передбачено широке коло заходів, спрямованих на гармонізацію дітей, педагогів і батьків. Зокрема:

· одночасне навчання, виховання й оздоровлення дітей засобами музикотерапевтичної педагогіки  
з використанням оригінальних навчальних посібників серії «ПіснеЗнайка»
, які мають грифи МОНУ
та іншого інноваційного навчально-методичного, інформаційного й діагностичного забезпечення Проекту;

· проведення гармонізувального особистісно-орієнтованого корекційно-оздоровчого навчання дітей
у
психофізіологічно-комфортному режимі без   хронічного стресу (дистресу),   інформаційного стресу,   депресії,
надмірного   захоплення   ґаджетами,   шкільної дезадаптації   учнів та   емоційного вигорання педагогів
;

· скринінгове обстеження учнів для визначення особливостей їхнього розвитку і порушень пізнавальної
та психо-емоційної сфери, стану здоров’я (у процесі навчально-виховної діяльності);

· скринінгове обстеження педагогів для визначення проявів емоційного вигорання;

· корекцію труднощів та проблем учнів і педагогів (у процесі навчально-виховної й оздоровчої діяльності);

· гармонізацію стосунків учнів, педагогів і батьків;

· ознайомлення педагогів і батьків з особливостями розвитку дітей, ефективними засобами
профілактики й корекції порушень у стані їхнього здоров’я та навчальної діяльності;

· проведення міжнародного співробітництва в установленому законом порядку.

Педагоги-новатори системи гармонізуючої освіти з великим досвідом інноваційної діяльності можуть бути залучені
до Науково-методичної ради медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я".

 

Інноваційні  здобутки  медико-педагогічного  проекту  "Гармонія  інтелекту  та  здоров’я"

уже  сьогодні  є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад  Нової  української  школи,

представлених МОН України в 2016 році лише теоретично і запланованих до апробації
в навчальних закладах України тільки у 201
8–2019 навчальному роках.

 

Накази  МОНУ  стосовно  медико-педагогічного  проекту  "Гармонія  інтелекту  та  здоров’я" 
та  листи  про  залучення  навчальних  закладів  до  подальшої  реалізації  проекту

 

 

 

 

 

«Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. №522, 
після експериментального дослідження інноваційного проекту
та згідно з позитивною оцінкою відповідної комісії,

затвердженої наказом МОН України
(у даному випадку наказ МОН України від 15.12.2016 р. №1528),
будь-яка програми, проект набувають чинності у його впровадженні (реалізації)».

Лист від 30.05.2017 р. №21.1/10-826,  підписаний В.В. Ткаченко
(в.о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН України»)

 

«Відповідно отриманих висновків «Схвалено для використання
у загальноосвітніх навчальних закладах», які надані навчальним посібникам,
що використовуються на забезпечення реалізації Проекту,
дають Вам можливість
активно їх використовувати у навчально-виховному процесі,
що не потребує продовження експерименту.

Просимо зважити на зацікавленість загальноосвітніх навчальних закладів
до даного Проекту та продовжити з ними співпрацю».

 Лист від 30.12.2016 р. №2.1/10-3070,  підписаний В.В. Ткаченко
(в.о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН України»)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2000  № 522

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 грудня 2000 р. за № 946/5167

 

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту 
№ 1352 від 30.11.2012 Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 31.03.2015}

Відповідно до п.3 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 № 773/2000, з метою встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (додається).

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управлінням освіти і науки обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, ректорам, директорам вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти забезпечити організацію інноваційної освітньої діяльності, у тому числі розпочатої на підставі Положення про експериментальний педагогічний майданчик, відповідно до норм цього Положення.

3. Наказ Міністерства освіти України від 25.11.99 № 399 "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності" скасувати як такий, що не пройшов державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

 

Міністр

В.Г. Кремень


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 07.11.2000  № 522 
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
30.11.2012 № 1352)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000  р. 
за № 946/5167

ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 тексті Положення слова «МОНмолодьспорт України» у всіх відмінках замінено словом «МОН» 
згідно з
 Наказом Міністерства освіти і науки 
№ 380 від 31.03.2015}

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності у системі освіти.

1.2. Інноваційною освітньою діяльністю у системі освіти є діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок.

1.3. Інноваційним освітнім продуктом є результат науково-дослідної розробки, що відповідає вимогам Закону України «Про інноваційну діяльність».

1.4. Освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що мають істотно поліпшити результати освітньої діяльності.

1.5. Об'єктами інноваційної освітньої діяльності є: нові знання, інноваційні освітні програми і проекти, навчальний та виховний процеси, організаційні та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що істотно поліпшують якість освіти.

1.6. Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи: педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукові працівники, працівники органів управління освітою, навчальні заклади, підприємства, установи та організації, що надають освітні послуги.

1.7. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях, а також на рівні навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом та масштабністю змін, що будуть внесені у систему освіти внаслідок удосконалення педагогічної діяльності, використання запропонованої освітньої інновації.

1.8. Інноваційна освітня діяльність на всеукраїнському рівні здійснюється у системі освіти України і передбачає розроблення та використання в установленому законодавством порядку:

освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем;

базового компонента дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, загальнодержавного компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти, нормативної частини змісту вищої (у тому числі післядипломної) освіти;

експериментальних навчальних програм, підручників, посібників, розроблених у процесі експерименту і спрямованих на поліпшення результатів освітньої діяльності;

ункт 1.8 розділу І доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 31.03.2015}

освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах;

систем, технологій, форм і методів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

1.9. Інноваційна освітня діяльність на регіональному рівні здійснюється в системі освіти окремого регіону і передбачає розроблення та використання:

варіативної складової змісту дошкільної, загальної середньої освіти, регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти;

освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу.

1.10. Інноваційна освітня діяльність на рівні навчального закладу може здійснюватись у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі закладах післядипломної освіти) і передбачає використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів, а також розроблення, експериментальну перевірку варіативної частини змісту вищої (у тому числі післядипломної) освіти.

1.11. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є:

дотримання майнових і немайнових прав та обов’язків юридичних та фізичних осіб, які здійснюють інноваційну освітню діяльність;

дотримання юридичними та фізичними особами, які здійснюють інноваційну освітню діяльність, законодавства України, вимог державних стандартів освіти;

наявність відповідного ресурсного забезпечення та ефективне його використання;

збереження життя і здоров'я суб’єктів інноваційної освітньої діяльності;

погодження учасників навчально-виховного процесу, органів управління освітою на здійснення інноваційної освітньої діяльності.

 

ІІ. Розроблення освітніх інновацій

2.1. Розроблення освітніх інновацій включає:

опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів;

перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього проекту.

2.2. Експериментом є науково обґрунтовані зміни в освітній галузі у спеціально створених умовах.

Інноваційним освітнім проектом є процедура і комплекс усіх необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційного освітнього продукту.

2.3. З ініціативою щодо проведення експерименту може виступити автор ініціативи - юридична або фізична особа, що має намір запропонувати нові освітні ідеї, педагогічні та управлінські технології, удосконалити освітню діяльність.

2.4. Ініціатива реалізується шляхом організації та проведення у навчальних закладах експерименту всеукраїнського, регіонального рівня та в окремому вищому навчальному закладі (у тому числі закладі післядипломної освіти).

2.5. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки України на підставі клопотання департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації (далі – органи управління освітою), заявки на проведення експерименту, програми експерименту, які розробляє автор ініціативи, та висновку відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН (далі – відповідна комісія Науково-методичної ради).

Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня, що здійснюється на основі науково-дослідних робіт, які виконуються в установах Національної академії педагогічних наук України за кошти державного бюджету, приймає МОН на підставі відповідного подання Президії Національної академії педагогічних наук України, програми експерименту, згоди органів управління освітою на проведення експерименту на базі навчальних закладів.

ункт 2.5 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 380 від 31.03.2015}

2.6. Рішення про організацію та проведення експерименту регіонального рівня приймають органи управління освітою на підставі клопотання відділів освіти районних державних адміністрацій, заявки на проведення експерименту, програми експерименту, які розробляє автор ініціативи, та висновку експертної комісії, утвореної органом управління освітою.

2.7. МОН видає наказ про проведення експерименту всеукраїнського рівня; орган управління освітою видає наказ про проведення експерименту регіонального рівня.

Цим наказом затверджуються заявка на проведення експерименту, програма експерименту; навчальним закладам, на базі яких проводиться експеримент, надається статус експериментальних; у разі потреби цим наказом затверджуються експериментальні навчальні плани з урахуванням типових навчальних планів.

2.8. Заявка на проведення експерименту включає: опис основних ідей експерименту, об'єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, теоретико-методологічну основу, базу дослідження (перелік навчальних закладів), методи дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення експерименту; визначення етапів та строків його проведення, очікуваних результатів; інформацію про автора ініціативи, наукового керівника експерименту (місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне, вчене звання, контактний телефон); опис організаційного, науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення експерименту.

Програма експерименту містить заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту, які визначені у заявці, строки їх виконання та очікувані результати.

2.9. Статус експериментального навчального закладу не змінює підпорядкування, тип, рівень акредитації, форму власності цього навчального закладу.

2.10. Про виконання програми кожного етапу експерименту експериментальний навчальний заклад спільно з автором ініціативи, науковим керівником експерименту готують звіт, який подається у письмовій формі до МОН, органу управління освітою, що видав наказ про його проведення.

Звіт включає опис виконання завдань у відповідні строки та підкріплюється розробленими учасниками експерименту програмами, посібниками, методичними розробками, іншими практичними матеріалами, які розкривають сутність виконаної роботи. Одночасно подається програма наступного етапу експерименту. У разі потреби вносяться зміни до програми експерименту, розширення бази проведення, припинення експерименту відповідного рівня.

2.11. Експертиза виконання програми кожного етапу експерименту всеукраїнського рівня здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради; регіонального рівня - експертною комісією відповідного органу управління освітою.

2.12. Для проведення експертизи підсумків експерименту всеукраїнського або регіонального рівня автор ініціативи спільно з науковим керівником експерименту складає і подає до відповідного органу управління освітою звіт про завершення експерименту.

2.13. Експертиза освітньої інновації, розробленої у ході експерименту в окремому вищому навчальному закладі (у тому числі закладі післядипломної освіти), здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради.

2.14. На підставі висновків експертизи підсумків експерименту МОН, орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, видає наказ про його завершення, знімає статус експериментального із навчального закладу, визначає умови розповсюдження освітньої інновації.

2.15. У разі невиконання програми експерименту МОН, орган управління освітою може прийняти рішення про його припинення.

2.16. Результати проведення експерименту оприлюднюються на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, сторінках педагогічної преси, міжнародних виставках.

2.17. Орган управління освітою може розробити галузеву або регіональну інноваційної програму, в якій визначається мета, завдання, об'єкти, зміст, етапи, учасники та прогнозовані результати інноваційної освітньої діяльності, та забезпечує її обговорення громадськістю, організовує її виконання.

 

ІІІ. Використання освітніх інновацій

3.1. На підставі висновків відповідної комісії Науково-методичної ради МОН приймає рішення про запровадження освітніх інновацій у систему освіти України.

Експериментальним навчальним програмам, підручникам та посібникам, що апробуються в процесі інноваційної діяльності, за рішенням відповідної комісії Науково-методичної ради надається схвалення до використання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладах на період проведення експерименту відповідно до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319.

ункт 3.1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 31.03.2015}

3.2. Використанням освітніх інновацій у системі освіти є:

забезпечення доступу до них суб’єктам інноваційної освітньої діяльності;

зберігання інформації про освітні інновації;

створення банків освітніх інновацій;

поширення інформації про освітні інновації;

підготовка суб’єктів інноваційної освітньої діяльності до використання освітніх інновацій.

3.3. Інформація про освітні інновації, їх розробку (експерименти) зберігається у спеціальних банках освітніх інновацій.

3.4. Банки освітніх інновацій створюються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти, органах управління освітою, які забезпечують вільний доступ до освітніх інновацій, розроблених та рекомендованих до використання в Україні.

3.5. Освітні інновації використовуються суб’єктами інноваційної освітньої діяльності згідно з рекомендаціями МОН.

 

ІV. Фінансування інноваційної освітньої діяльності

4.1. Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється відповідними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.

4.2. Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

{Положення в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1352 від 30.11.2012}

Завідувач сектору педагогічного досвіду та інновацій
Науково-методичного центру середньої 
освіти Міністерства освіти і науки України
                                                                                     В.І. Довбищенко

 

Повернутися на сторінку матеріалу

Хто  має  зупинити  протиправні  дії  МОНУ  корупційного  характеру

Завантажити  заявку  та  лист-погодження