На головну сторінку

Реалізація  інноваційного  медико-педагогічного  проекту
«Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»

згідно  з  чинним  законодавством
навчальні  заклади  України  можуть  використовувати  прогресивні  інноваційні  здобутки 
медико-педагогічного  проекту «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»,  який  успішно  пройшов 
етап  експериментального  впровадження  в  навчальних  закладах  протягом  2008
2016  років.

На сьогодні відбуваєтсья реалізація медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я», створення мережі інноваційних центрів гармонізуючої освіти
відповідно до Наказу МОНУ від 18.08.2017 р. №1198, в якому означено

"Продовжити впровадження в практику роботи результатів медико-педагогічного проекту
«Гармонія інтелекту та здоров’я» за ініціативою навчальних закладів та погодженням
з органами управління освітою, яким вони підпорядковуються відповідно" (
п.3).

Інноваційну освітню діяльність за проектом було розпочато згідно
з Наказом МОНУ від 10.11.2008 року №1028 "Про впровадження
медико-педагогічного проекту Гармонія інтелекту та здоров’я".
Терміном експериментального впровадження проекту
встановлено 2008
2016 роки (п.3).
Цим наказом також затверджено програму реалізації проекту
протягом 2008
2016 року (п.2).

Успішне завершення експериментального етапу
впровадження проекту
протягом 2008-2016 року визначено
Наказом МОНУ від 15.12.2016 року №1528

"Про завершення програми реалізації медико-педагогічного проекту Гармонія інтелекту та здоров’я" за 2008
2016 роки.

Навчальні заклади за ініціативою педагогів і батьків
можуть долучатися до інноваційної гармонізуючої освіти;
 

використовувати в освітній діяльності оригінальні навчальні посібники
серії "ПіснеЗнайка" для дітей молодшого шкільного та дошкільного віку,
інноваційні методики особистісно-орієнтованого гармонізувального
безстресового корекційно-оздоровчого навчання
з музикотерапевтичною педагогікою "ПеснеЗнайка".

 

Накази  МОНУ  стосовно  медико-педагогічного  проекту  "Гармонія  інтелекту  та  здоров’я"