Відеофільми

Переваги

Навчальні посібники

Методика

«Всесвіт»

«Чарівний світ чисел»

Відгуки

Центри

Дошкільнята

«Особливі діти»

Майстер-класи, тренінги

Презентації

Питання-відповіді

Міжнародна співпраця

На головну сторінку

Центри  гармонізуючої  освіти

В рамках медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»
передбачено створення інноваційних центрів гармонізуючої освіти.
Їхня діяльність спрямована на гармонізацію дітей, педагогів і батьків,
уникнення наболілих педагогічних, медичних і соціальних проблем
.
Зокрема, труднощів у навчанні, небажання дітей вчитися,
погіршення стану їхнього здоров’я в процесі навчання,
надмірного захоплення ґаджетами (особливо у дітей до 13 років), руйнівного впливу хронічного стресу (дистресу), «шкільного неврозу», депресії, що викликають шкільну дезадаптацію: порушення розумової діяльності, поведінки, фізичного й психічного здоров’я, неуспішність, втрату інтересу до навчання, цифрову та інші види залежностей,
емоційне вигорання педагогів.

В діяльності інноваційних центрів гармонізуючої освіти передбачено широке коло заходів, спрямованих на:

· одночасне навчання, виховання й оздоровлення дітей засобами музикотерапевтичної педагогіки  
з використанням оригінальних навчальних посібників серії «ПіснеЗнайка»
, які мають грифи МОНУ
та іншого інноваційного навчально-методичного, інформаційного й діагностичного забезпечення Проекту;

· проведення гармонізувального безстресового особистісно-орієнтованого корекційно-оздоровчого навчання дітей;
· скринінгове обстеження учнів для визначення особливостей їхнього розвитку і порушень пізнавальної
та психо-емоційної сфери, стану здоров’я (у процесі навчально-виховної діяльності);

· скринінгове обстеження педагогів для визначення проявів емоційного вигорання;

· корекцію проявів дисгармонії учнів і педагогів (у процесі навчально-виховної й оздоровчої діяльності);

· ознайомлення педагогів і батьків з особливостями розвитку дітей, ефективними засобами
профілактики й корекції порушень у стані їхнього здоров’я та навчальної діяльності;

· гармонізацію стосунків учнів, педагогів і батьків;

· розповсюдження інформації про гармонізуючу освіту дітей і дорослих;

· проведення тренінгів для педагогів і батьків з питань гармонійного розвитку, корекції проявів дисгармонії;

· залучення педагогів до створення нових навчальних посібників серії "ПіснеЗнайка";

· проведення міжнародного співробітництва в установленому законом порядку.

Педагоги-новатори системи гармонізуючої освіти отримають відповідні сертифікати та можуть бути залучені
до Науково-методичної ради медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я".

Інноваційним центром гармонізуючої освіти може стати будь-який навчальний заклад,
який системно використовує оригінальні навчальні посібники серії "ПіснеЗнайка",
інноваційні методики гармонійного розвитку
дітей в процесі навчання,
 за бажанням педагогів і батьків залучається до різних гармонізувальних заходів
та надає заявку і лист-погодження від управління освітою, якому підпорядковується навчальний заклад за зразком (відповідно
до Наказу МОНУ від 18.08.2017 р. №1198 стосовно продовження впровадження
медико-педагогічного проекту«Гармонія інтелекту та здоров’я»).

Завантажити заявку та лист-погодження

Заявка
на організацію на базі навчального закладу
інноваційного центру гармонізуючої освіти

 

1. Назва навчального закладу.

2. Поштова адреса, електронна адреса закладу.

3. ПІБ та телефон керівника закладу.

4. ПІБ вчителів, які залучаються до реалізації інноваційного медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я», особиста електронна адреса, мобільний телефон.

5. Скільки років навчальний колектив закладу працює з музикотерапевтичною педагогікою «ПіснеЗнайка», який мають досвід.

 

Дата                        підпис керівника навчального закладу

 

УКРАЇНА 

 від ___ _________ 2017  р.
 № ______

 Міністерство освіти і науки України

Про створення інноваційного центру
гармонізуючої освіти

 

Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації погоджує створення на базі Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської області інноваційного центру гармонізуючої освіти за ініціативою педагогів і батьків.

Інноваційна освітня діяльність центру буде відбуватись в рамках реалізації медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» відповідно до Наказу МОНУ від 18.08.2017 р. №1198. Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації сприятиме в організації діяльності інноваційного центру гармонізуючої освіти на базі Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської області, направлену на поліпшення успішності і здоров’я дітей, збереження здоров’я педагогів, гармонізацію стосунків учнів, педагогів і батьків.

 

Начальник управління                              С.І. Петренко

Заявку попередньо просимо надсилати на електронну адресу pzinfo@ukr.net,

 

Завантажити заявку та лист-погодження