На головну сторінку

Меню заочних тематичних вебінарів

 

 

Заочний вебінар «Шкільна  Дезадаптація»

 

Труднощі у навчанні, неуспішність і небажання вчитися, проблеми зі здоров’ям і поведінкою… Причини шкільної дезадаптації різні, суть – одна: організм дитини знаходиться у стані хронічного стресу або депресії і не має змоги пристосуватися
до підвищених вимог життя.

 Перевантаження адаптаційних можливостей школяра призводить до виникнення фізіологічних, нервово-психічних, поведінкових та інтелектуальних порушень в його організмі, тобто зриву механізмів адаптації. Шкільну дезадаптацію слід оцінювати не як специфічну педагогічну ситуацію, а як прояв і наслідок руйнівного дистресу, що викликав в організмі дитини перенапруження й порушення життєдіяльності.

Учні, які змогли адаптуватись до нових змін життя, інтелектуальних та емоційних перевантажень знаходяться в стані фізіологічного стресу.  

Основою цих стверджень є вчення відомого фізіолога і лікаря, лауреата Нобелівської премії, директора Міжнародного інституту стресу у Монреалі Г. Сельє, який довів, що механізми стресу лежать в основі будь-яких адаптаційних змін, обумовлених пристосуванням організму до будь-яких підвищених вимог життя. В 1936 році на основі багатьох досліджень Сельє видав статтю «Синдром, викликаний різними руйнівними діями».

В ній він означив стрес як загальний адаптаційний синдром. Загальний – тому, що при стресі відбуваються зміни в усьому організмі людини, активізується загальна система генетично закріплених захисних механізмів. Адаптаційний – тому, що ці зміни направлені на пристосування (адаптацію) організму до нових умов життя. З тих часів про стрес говорить все людство. Вчення про стрес Сельє стало революцією в науці середини ХХ століття.

Стрес не є шкідливим, коли дитині вдається швидко уникнути стресового впливу або пристосуватись до нього та після напруження настає розслаблення організму. В противному разі фізіологічний стрес змінюється на патологічний, розвивається дезадаптація, виникає надмірне психічне, емоційне та м’язове напруження, порушення когнітивних функцій, поведінки, діяльності внутрішніх органів. На тлі тривалого стресу у дітей нерідко розвивається депресія, яка також призводить до шкільної дезадаптації, розвитку неуспішності, проблем у стосунках і здоров’ї учнів.

 

 

До шкільної дезадаптація необхідно відноситись надзвичайно серйозно, намагаючись якомога швидше уникнути негативного впливу певних шкільних або сімейних факторів – стресорів на організм дітей, які стали для них надто травматичними і шкідливими. При цьому організувати навчальну діяльність школярів з урахуванням їхніх природних вікових можливостей і особливостей розвитку, тобто особистісно-орієнтовано.

  

Надана в подальшому інформація стосовно шкільної дезадаптації і стресу підтверджує зв'язок,
який існує між ними; розкриває механізми, як дистрес спричиняє шкільну дезадаптацію.

В останні десятиріччя стан здоров’я та фізичного розвитку дитячого населення України погіршується.
Серед факторів, що зумовлюють зниження рівня дитячого здоров’я, чи не найважливіша роль належить
навчальному навантаженню, стресогенна дія якого веде до
дезадаптаційного синдрому.

Втрата інтересу до навчання,
небажання ходити до школи.

Причини різні, а механізм виникнення проблем однаковий

шкільна  дезадаптація.

  дистрес

депресія 

Організм дитини захищається від надмірних вимог.

Нервова система перенапружена і не має можливості відновлюватися
після тривалого або напруженого розумового навантаження.

У процесі дезадаптації  в організмі дитини
виникають зміни в роботі головного мозку,
ендокринної та вегетативної нервової системи,
фізіологічні, нервово-психічні, поведінкові та інтелектуальні порушення;
розвивається психічне, емоційне та м’язове напруження.

Погана успішність криється у стресі.
Гіпоталамус посилає сигнал припинити дію,
що призводить до надмірних витрат енергії.

Падение школьных результатов после первых трех-четырех лет является одним из лучших показателей возможного появления депрессивных расстройств.

Небажання ходити до школи, шкільна неуспішність це спосіб дитини повідомити дорослим, що в її житті є складнощі і їй потрібна допомога.

По статистике около 30% первоклассников не справляются со школьной программой.

Звичну систему освіти треба змінювати. У нас занадто часто вносяться зміни, але всі вони не стимулюють учнів до отримання знань, а навпаки. Якщо учні розуміють навчальний матеріал, то їм буде цікаво, а якщо вони не розуміють – інтерес зникає не тільки до отримання знань, але і до школи.

Дитина навчається там, де відбувається для неї щось важливе. Яким чином відбувається, що здібна дитина стає на уроках ледачою, млявою, часто відволікається, не чує вчителя, розмовляє з сусідом, дивиться у вікно або просто думає про щось своє?

Длительный стресс пагубно влияет на организм.
Он
отбивает всякое желание учиться.

Дитина може відмовлятися ходити в школу, бо їй з великими труднощами дається засвоєння навчального матеріалу.

Раптове або прогресуюче негативне ставлення до освіти є серйозною проблемою як для батьків, так і для самої дитини Дитина не хоче вчитися. Причини

З появою перших проблем зі складних для дитини предметів зникає бажання вчитися взагалі.

Проблеми дезадаптації, які не були своєчасно розв’язані в молодшому шкільному віці, стають основою для всіляких відхилень психосоціального розвитку на наступних етапах онтогенезу. Особливо гостро вони проявляються в підлітковому віці, коли ефективність корекційної допомоги рідко досягає бажаного рівня.

Особливо вразливими до перевантаження і перенапруження є першокласники. Вже за кілька місяців навчання у них виникають прояви шкільної дезадаптації, зокрема: підвищена втомлюваність (50,7%), пригнічений настрій (49,3%), головний біль (43,2%), порушення сну (40,7%), періодичний біль
у животі (38,6%),  зниження апетиту (36,4%), надмірний апетит (5,4%), збудливість (24,7%), непосидючість і неуважність (25,7%), підвищена дратівливість і немотивована агресивність (47,2%),
а також погіршення показників фізичного розвитку, часті гострі захворювання, неуспішність, небажання вчитися.

По степени адаптированности детей можно
условно разделить на три группы
.
 

Первая группа детей адаптируется примерно
к концу октября
.

Вторая группа детей адаптируется лишь
к концу первого полугодия
.

Третья группа – дети, которые
не осваивают учебную программу
, у них наблюдаются негативные формы поведения и отрицательные эмоции.

Адаптація  дитини  до  школи
природний стан, що проявляється в пристосуванні, звиканні
до нових умов життя,
нової діяльності,
нових соціальних контактів, нових соціальних ролей.

 

Ознаки  успішної  адаптації:

· дитина весела, спокійна, позитивно ставиться до школи;

· легко приймає правила шкільного життя, новий режим дня;

· не відчуває страхів, адекватно сприймає вимоги вчителя;

· швидко знаходить друзів серед однокласників, має хороші

   стосунки в колективі та контакт із учителем;

· легко засвоює навчальний матеріал;

· старанно виконує завдання без  

   зовнішнього контролю;

· без напруження виконує домашнє

   завдання;

· не має проблем зі здоров’ям

   і поведінкою.

 Ознаки  дезадаптації:

· труднощі у навчанні аж до стійкої

   неуспішності;

· небажання навчатися і ходити до

   школи;

· порушення у відносинах з вчителем,

   однокласниками, батьками;

· фізіологічні, психоемоційні,

   поведінкові  та соціальні порушення.

Коментарі і обговорення у фейсбуці ...

Додаткова інформація у вебінарах         Хронічний стрес у дітей

 

Більш   докладно

 

 

Адаптация  школьника

Адаптация ребенка к школе довольно длительный процесс,
связанный со значительным напряжением всех систем организма.

Что такое адаптация школьника?

Адаптация – это процесс  приспособления ребенка к школе, к новым условиям существования, новому виду деятельности и новым нагрузкам. Некоторые из нас ошибочно полагают, что это неделя или две. Но на самом деле адаптация ребенка к школе довольно длительный процесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма.  Наблюдения показали, что социально-психологическая устойчивая адаптация детей к школе происходит на 5-6-ой неделе обучения и может продлиться до полугода. И это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, уровня сложности образовательной программы, типа учебного заведения, степени подготовленности ребенка. В этот период очень важна поддержка родных и близких.

 По степени адаптированности детей можно условно разделить на три группы. 

Первая группа детей адаптируется примерно к концу октября. У этих детей хорошее настроение, они активны, общительны, приобретают новых друзей, выполняют требования учителя. Иногда, правда, отмечаются трудности либо в отношениях с учителем, либо в общении с детьми, но это  проходит к концу первой четверти и дети полностью осваивают новый статус ученика, новые требования и новый режим.

Вторая группа детей адаптируется по времени дольше. Эти дети не могут принять новую ситуацию в их жизни и систему обучения с ограничениями и правилами. Такие школьники могут играть на уроках, не реагировать на замечания учителя или реагировать слезами, обидами. Эти дети могут испытывать трудности в усвоении школьной программы. И лишь к концу первого полугодия они способны принять правила школы и следовать процессу обучения.

Третья группа – дети, которые не осваивают учебную программу, у них наблюдаются негативные формы поведения и отрицательные эмоции. Они часто «срывают» уроки, идут на конфликт с учителем и сверстниками. Если вовремя не разобраться с причинами такого поведения, не скорректировать эти затруднения адаптации, то все это может привести к срыву адаптации и нарушению психического здоровья. Совместные усилия учителей, педагогов, родителей, врачей и школьного психолога способны снизить риск возникновения у ребенка дезадаптации и трудностей обучения.

 

Признаки успешной адаптации школьника.

Ребенок весел, спокоен, быстро находит друзей среди одноклассников, устанавливает контакт с учителем, без напряжения выполняет домашнее задание, легко принимает правила школьной жизни, новый режим дня. Он не испытывает страхи и адекватно реагирует на замечания учителя. На вопрос: «А может быть, лучше вернуться в детский сад?»,  решительно отвечает «нет!».

 

С какими же трудностями сталкиваются родители и учителя в первые годы обучения детей?

 

1. Хроническая неуспешность.

В практике известны случаи, когда трудности адаптации ребенка зависят напрямую с ОТНОШЕНИЕМ родителей к школе. Некоторые родители очень переживают процесс посещения ребенком школьного заведения. С одной стороны они испытывают страх, что ребенку будет плохо в школе и трудно, что ребенок будет болеть и т.п. А с другой стороны,  родители  ожидают от своего чада только положительных результатов и активно демонстрируют ему недовольства тем, что он не справляется, что чего-то не умеет.  В некоторых семьях в период обучения происходит изменение в отношении взрослых к детям, к их успехам и неудачам. Ребенок начинает ощущать, что когда он справляется с учебным материалом, ладит со сверстниками и учителями, то становиться «хорошим  и любимым» для родителей. И, наоборот, если испытывает трудности, то ощущает эмоциональное недовольство от родных и осуждение. Под влиянием таких оценок у ребенка понижается уверенность в себе, повышается тревожность, что приводит к дезорганизации деятельности и закрепляет неудачи, которые опять вызывают недовольство у родителей. И так, чем дальше, тем хуже, и разорвать этот круг становится все сложнее и сложнее.  Неуспешность становится хронической.

 

2. Уход от деятельности.

Уход от деятельности можно наблюдать, когда ребенок присутствует на уроке, но не участвует в процессе. Ученик в данном случае «не видит» и «не слышит» того, что происходит вокруг. Он не выполняет задания учителя, и находится в состоянии отсутствия. Это не связано с повышенной отвлекаемостью ребенка на посторонние предметы. Это уход в себя, в свой внутренний мир и фантазии. Чаще всего это происходит с детьми, которые лишены достаточного внимания, любви и заботы со стороны взрослых, родителей (как пример:  неблагополучные семьи).

 

3. Негативистская демонстративность.

Это еще один вид поведения ребенка, который лишен внимания и любви со стороны родителей. Здесь будут жалобы не на плохую учебу, а на поведение.  Он нарушает общие нормы дисциплины. Взрослые наказывают, но парадоксальным образом: те формы наказания, которые используются, оказываются для ребенка поощрением.  Ребенок в данном случае хочет получить  внимание любым способом.

Именно внимания, любовь, ласку, а не заботу! Как часто можно услышать от родителей. «Мы все для него делаем, заботимся, кормим, одеваем, у него есть все игрушки, велосипед и компьютер, и поездки на море». Но это лишь материальная сторона, которая ребенку не важна.  Ему нужны ваши чувства, ваше принятие его таким, какой он есть, понимание его чувств и эмоций, т.е. ваша безусловная любовь.

 

4. Вербализм.

Дети, развивающиеся по такому типу, отличаются высоким уровнем развития речи и задержкой мышления.  Вербализм  формируется в дошкольном возрасте и связан с особенностями развития  познавательных процессов. Многие родители считают, что главное научить ребенка бойко и четко говорить (стихи, сказки и т.п.), но забывают уделять внимание видам деятельности, которые вносят основной  вклад в умственное развитие.  Это мышление абстрактное, логическое, практическое, которое можно развить с помощью  конструирования, рисования, логических или роливых игр и т.п. Вербализм приводит к завышенной самооценки ребенка и высокой оценки со стороны родителей его способностей.  С началом обучения в школе ребенок сталкивается с трудностями при решении задач или испытывает трудности при деятельности, которая требует образного мышления. Не понимая, в чем причина, родители могут:  а) винить учителя; б) винить ребенка. В последнем случае родители повышают требования, заставляют больше заниматься, проявляют недовольство, что в свою очередь приводит к повышению неуверенности и тревожности ребенка.  И опять хроническая неуспеваемость. Выход – это развитие не только речевых качеств, но и обязательно образного мышления и логики. Занятие лепкой, рисованием, конструированием, аппликационными работами, мозаикой.

 

5. Ребенок ленится – очень частая жалоба.

За ленью может стоять все что угодно.

А) Сниженная потребность познавательных мотивов

Б) Отказ  от деятельности, так как присутствует состояние неуверенности в успехе, и боязнь неудачи. Перед ребенком стоит страх получить лишний раз обвинение в некомпетентности и ему легче не делать, чем делать.

В) Особенности темперамента, когда ребенок делает все очень медленно, но добросовестно. Родителям кажется, что он «ленится» и они начинают его подгонять, раздражаются, выказывают недовольство. А ребенок чувствует, что он не нужен, что он плохой, не такой как нужно. Возникает тревога, которая дезорганизует деятельность.

Г) Иногда высокая тревога тоже может расцениваться родителями как лень. Ребенок уклоняется от любой деятельности, если не убежден, что делает правильно, хорошо, ибо знает, что его будут любить родители.

Реже бывает лень в собственном смысле, когда ребенок делает только то, что ему приятно. Это избалованность».

Докладніше...

 

Стрессовые реакции у детей

При стрессе, наряду с элементами адаптации
к сильным раздражителям,
имеются элементы напряжения и даже повреждения.

Стресс – системная реакция организма на любое биологическое, химическое, физическое, психологическое воздействие (стрессор), имеющая приспособительное значение. В медицине, физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) формы стресса. По характеру воздействия выделяют нервно-психический, тепловой или холодовый, световой, антропогенный и другие стрессы.

 

Впервые физиологический стресс описан Гансом Селье как общий адаптационный синдром. Термин «стресс» он начал использовать позднее. Это состояние характеризуется ослаблением, нарушением функций.

Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования. Другими словами, кроме специфического эффекта, все воздействующие на нас агенты вызывают также и неспецифическую потребность осуществить приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное состояние.

 

При стрессе, наряду с элементами адаптации к сильным раздражителям, имеются элементы напряжения и даже повреждения. Именно универсальность сопровождающей стресс «триады изменений» – уменьшение тимуса, увеличение коры надпочечников и появление кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-кишечного тракта — позволила Г. Селье высказать гипотезу об общем адаптационном синдроме (ОАС), получившим впоследствии название «стресс». Работа была опубликована в 1936 году в журнале «Nature». Многолетние исследования Г. Селье и его сотрудников и последователей во всем мире подтверждают, что стресс является неспецифической основой многих заболеваний.

 

Селье выделил 3 стадии общего адаптационного синдрома:

1. Реакция тревоги (мобилизация адаптационных возможностей – возможности эти ограничены).

2. Стадия сопротивляемости.

3. Стадия истощения.

Для каждой стадии описаны характерные изменения в нервно-эндокринном функционировании.

 

Среди неспециалистов появилась тенденция отождествлять стресс просто с нервным напряжением (отчасти в этом повинен термин, означающий «напряжение» в переводе с английского). Стресс — это не просто душевное волнение или нервное напряжение. В первую очередь, стресс — это универсальная физиологическая реакция на достаточно сильные воздействия, имеющая описанные симптомы и фазы (от активации физиологического аппарата до истощения).

 

Роль стресса в развитии заболеваний

"Рвется там, где тонко: мишенью стресса в первую очередь становятся генетически более слабые органы, системы или уже пораженные ранее каким-либо недугом". О. Кириш

 

Мозг: ухудшение кровоснабжения из-за сужения сосудов кислородное голодание клеток мозга Нервная система: бессонница неврозы депрессии синдром хронической усталости Если в течение последних 6 месяцев вы не можете справиться с утомлением, не проходящим даже после отдыха, постоянно чувствуете себя "разбитым", снизилась работоспособность, не хочется, как говорится, ни есть, ни пить, ни любить, значит вами завладел синдром хронической усталости. Его виновник – стресс.

Сердечно-сосудистая система: учащенное сердцебиение аритмии головная боль, мигрень гипертоническая болезнь, болезнь Рейно, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца. По наблюдениям специалистов, стрессовые состояния, приводящие впоследствии к инфаркту миокарда, в 18% случаев возникают у пациентов в очередях.

Дыхательная система: учащение дыхания одышка хроническая гипервентиляция легких нарушение функций гладкой мускулатуры бронхов астма

Желудочно-кишечный тракт: нарушения пищеварения запоры язва желудка и двенадцатиперстной кишки язвенный колит Снижение функций желудочно-кишечного тракта в ответ на стресс в некоторых странах использовалось как тест для уличения преступников. В Индии, например, подозреваемому давали пожевать "священного рису". Из-за боязни быть раскрытым и наказанным провинившийся выплевывал зерна на пальмовый лист почти сухими, так как в стрессовом состоянии тормозится слюноотделение.

Эндокринная система: нарушение баланса гормонов (у мужчин, например, резко снижается содержание в крови мужского полового гормона тестостерона) поражение желез внутренней секреции На Востоке их называют железами судьбы. После первой мировой войны русские и немецкие ученые зафиксировали в своих странах рост заболеваний токсическим зобом и сахарным диабетом. Во время второй мировой войны после сильных бомбежек английских городов у многих развились болезни щитовидной железы, которые были тут же окрещены врачами "зобом бомбоубежищ". резкое увеличение содержания глюкозы в крови сахарный диабет

Печень, желчный пузырь, почки: нарушение деятельности, угнетение функций

Мочеполовая система: воспаление мочевого пузыря нарушение менструального цикла, бесплодие у женщин затруднение эрекции, преждевременное извержение семени, снижение активности сперматозоидов, импотенция у мужчин

Мышечная система: сохранение высокого мышечного тонуса даже в состоянии покоя Виновниками боли в спине всегда считают некоторые органические заболевания (радикулит, ишиас, патология позвоночника). Но во многих случаях именно стресс приводит к сильному напряжению мышц спины, что и вызывает болезненные ощущения.

Суставы: воспалительный ревматоидный артрит Кожа: крапивница экзема чешуйчатый лишай угревая сыпь псориаз

Иммунная система: резкое снижение иммунитета

 

Стресс у детей

Как и у взрослых, стресс у детей является характерным и индивидуальным для каждого из них. Не каждый ребёнок подвергается стрессу в одно и тоже время.один ребёнок может легко проносится через дни учёбы в школе безо всякого труда, получая высокие оценки без малейших усилий, а вот для другого соперничество в школе кажется настолько пугающим, что у него начинаются боли в животе и головные боли даже при виде школьного автобуса, подъезжающего к остановке.

Кроме того, дети, испытывающие значительный стресс, реагируют на него по-разному. Некоторые маленькие дети могут вернуться к младенческому поведению, такому как держать во рту большой палец или мочиться в постели. Дети постарше демонстрируют признаки депрессии, становятся молчаливыми и замкнутыми, избегают друзей, а другие проявляют стресс в трудном поведении – приступах раздражения или вспышках ярости, которые показывают, что они теряют контроль над собой. Не является чем-то необычным, когда дети под влиянием стресса приобретают нервные привычки или у них возникает судорожный тик: мигание, дёрганье, наматывание волос на пальцы или частое глотание.

Если кажется, что ваш ребенок переживает стресс, необходимо выяснить, почему. Дети не всегда могут словами выразить то, что их беспокоит, поэтому психологи создали специальный путеводитель по симптомам, возможным причинам и способам преодоления детских стрессов.

 

Грудные дети и дети в возрасте до двух лет: повышенная раздражительность, отказ от принятия пищи, неожиданное и резкое нарушение общей картины сна.

Причины стресса: как правило, болезнь, разлука с близкими людьми, изменения в распорядке дня, а также стресс, переживаемый родителями.

Помощь: снятию стресса у грудных детей, начиная с пятимесячного возраста, лучше всего способствуют игры, особенно прятки, которые заставляют ребенка поверить в то, что, несмотря на временные исчезновения, папа и мама всегда возвращаются и что они всегда где-то рядом. Уходя, оставляйте рядом с ребенком его любимые игрушки. И конечно же будьте с ним внимательнее, добрее, ласковее и заботливее. Помните, что депрессия или агрессия родителей негативным образом сказывается даже на самых маленьких детях.

 

От двух до пяти: поведенческая регрессия (ребенок возвращается к соске, вновь начинает мочиться в штаны или в кровать), избыточные страхи, агрессивное поведение или неконтролируемые вспышки плохого настроения, заикание, гиперактивность, слезы как реакция на все новое, нервные движения.

Помощь: детям дошкольного возраста трудно выразить чувства словами, особенно общаясь со взрослыми. Хорошим способом выяснить, что именно происходит с ребенком, является прослушивание его разговоров с любимыми игрушками, наедине с которыми малыш бывает гораздо более откровенен, нежели рядом со взрослыми людьми. Хорошим способом снять стресс является быстрое, механическое рисование с использованием ярких красок, а также крик: дайте ребенку возможность покричать на улице. Ведущие американские психологи советуют: не забывайте выключать телевизор! Старайтесь, чтобы дети хотя бы несколько часов в день проводили в тишине наедине с книгой или тихими, традиционными играми. С ними полностью согласны и наши российские врачи и педагоги. Хотите, чтобы детство осталось в памяти ребенка как самое счастливое, золотое время, спрашивают они. Значит, вам нужно чаще болтать с сыном или дочерью о том, о сем, брать их на руки, обнимать.

 

От пяти до десяти: необъяснимые боли и расстройства, включая рвоту, повышенная озабоченность своим здоровьем, отказ от посещения школы и от прогулок с другими детьми, слишком рьяное желание казаться хорошим, необъяснимые тревоги и страхи, нервные движения, низкая самооценка, нарушение сна и питания, отставание в школе.

Причины стресса: как правило, школа, друзья и неуспехи или конкуренция в учебе. Дети в этом возрасте начинают понимать, что кто-то умнее, кто-то сильнее, а кто-то красивее их, и это является для них серьезной психологической нагрузкой. Издевательства и оскорбления в школе стоят на первом месте в списке причин детского стресса. Однако вы будете удивлены, узнав, что вовсе не всегда наши мальчики и девочки запуганы сверстниками. Главный "возбудитель" стресса у школьников – учителя. Их боится и ненавидит каждый десятый ребенок. Причиной детского стресса в любом возрасте может стать крупное семейное событие, например развод, рождение еще одного ребенка, переезд на другое место жительства и конечно же смерть домашнего питомца.

Помощь: во-первых, необходимо узнать, в чем причина стресса. Выяснить это лучше всего во время прогулки или похода в кино, когда ребенок находится далеко от других членов семьи и, возможно, являющейся причиной стресса домашней обстановки. Рисунки и игры также позволяют лучше узнать о том, что беспокоит ребенка. Помогают различного рода ролевые игры, когда от ребенка требуется показать, как бы он повел себя в той или иной ситуации, а также интенсивные и постоянные физические упражнения, например бег по утрам. Ко всему прочему психологи рекомендуют говорить детям правду и о разводе, и о смерти, и о болезни, или хотя бы ту часть ее, которая не приведет к дополнительной травме. И конечно же ребенок должен знать, что родители любят его, поддерживают, гордятся им.

Не стоит забывать и о традиционных детских страхах. Они, по мнению психологов, также могут стать причиной стресса. Речь прежде всего идет об инстинктивной боязни ребенка остаться одному. Стремление всегда быть со своей семьей заложено природой в подсознании каждого ребенка. Не нужно пугать сына тем, что вы отдадите его "вон тому дяде" или говорить дочке, что сдадите ее в детдом, если она не будет слушаться. Эти невинные, с точки зрения взрослых, угрозы детьми воспринимаются крайне остро. При определенных обстоятельствах они способны вызвать глубокий стресс у малолетних мальчиков и девочек. Последствия этого стресса нередко могут отравить всю их последующую жизнь.

Хуже всего, предупреждают ученые, что, единожды попав под влияние стресса, мы потом становимся все более уязвимыми для новых его атак. Отсюда вывод: родители должны сделать все, чтобы знакомство со стрессовой ситуацией для их чада наступило как можно позже. И уж коль в нашей жизни нервных перегрузок избежать совсем невозможно, то мы должны знать, как с ними бороться и внимательнее относиться к себе и окружающим. Счастливое детство – это самое главное наследство, которое мы оставляем своему ребенку. Поверьте, в трудную минуту эти положительные эмоции и уверенность в себе могут оказаться не менее важными, чем фамильный капитал.

 

Симптомы стресса у старшего подросткового возраста, практически ни чем не отличаются от симптомов взрослого человека. Вот косвенные признаки наличия стресса:

1. Одиночество.

Ребенок чувствует, что удаляется от семьи и друзей, или же у него возникает стойкое впечатление, что "он затерялся в толпе".

2. Чувство неуверенности в себе.

Вдруг начинает ощущать себя как-то неловко в обществе людей, с которыми у него раньше были прекрасные отношения. Ему кажется, что они поглядывают на него не вполне доброжелательно или даже осуждающе.

3. Проблемы с концентрацией внимания и запоминанием.

Легко забывает содержание недавних разговоров, силится вспомнить, что еще нужно сделать. Трудно собраться с мыслями. Находимся как будто в полусне: смысл происходящего плохо до него доходит.

4. Нежелание общаться с людьми.

Пропадает интерес к людям. Когда они проявляют интерес к его персоне, его это раздражает. Когда звонит телефон, думает, брать ли трубку.

5. Усталость и расстройства сна.

Постоянно чувствует себя выжатыми как лимон, и тем не менее ему часто трудно заснуть.

6. Колебание настроения.

Настроение неустойчивое: периоды подъема легко сменяются глубокой депрессией. Ему хочется плакать. Такие проявления чрезвычайно характерны для состояния стресса.

7. Раздражительность и вспыльчивость.

Теряет самоконтроль: в любой момент по самому ничтожному поводу способен выйти из себя, вспылить, резко ответить. Любое замечание встречает в штыки. Порой без всякого повода "лезет в бутылку".

8. Беспокойство.

Ему не сидится на месте: ерзает, что-то перекладывает или теребит. То и дело его подмывает встать и куда-то пойти.

9. Бурная активность.

Нередко испытывая томительное внутреннее беспокойство, подросток с головой окунается в деятельность, как бы пытаясь забыться. Но стресс может проявлять себя и противоположным образом: он упорно уклоняется от насущных дел.

10. Навязчивые действия.

Переедание, злоупотребление алкоголем, чрезмерное курение – все это может быть вызвано стрессом. У девушек это порой принимает форму бесконечного хождения по магазинам и покупки все новых и новых тряпок. Застревание на своих привычках, оказываются неспособными порвать с ними, изменить образ жизни.

11. Плохой аппетит.

Теряет интерес к пище. Он или совсем отказываемся от нее, или ест без разбора все, что попадается под руку.

12. Боязнь тишины.

Ему неприятно, когда окружает тишина. Поэтому он или непрерывно говорит, или, оставаясь в помещении один, обязательно включает радио или телевизор. Однако может иметь место и прямо противоположное явление: он болезненно реагирует на любой шум.

13. Подчеркнутое внимание к своей внешности.

Когда подростки слишком заботятся о своей внешности, садятся на строгую диету или усердно занимаются физическими упражнениями, чтобы только сбросить вес, это тоже может быть вызвано стрессом.

 

Необходимая помощь.

Психологическая помощь необходимо начинать с самого первого дня, как только ребенок отойдет от первичного шока. Многие дети переносят стресс настолько тяжело, что замыкаются в себе, отгораживаются от окружающих. Необходимо их разговорить, заставить так или иначе рассказать о том, что произошло.

Даже если ребенок не хочет общаться, можно спросить: "О чем ты хочешь поговорить?". Ведь на самом деле малышу хочется высказаться, поделиться с кем-нибудь. Только он боится или не умеет. И начинается разговор на посторонние темы, а потом удается повернуть на то, что было. Иногда помогают очень простые вопросы: а когда тебе стало страшно? А что бы случилось, если бы ты остановился? А что тебе нужно было сделать в этой ситуации? Иногда такие вопросы могут травмировать, но чаще наоборот. Чем больше он говорит о своем потрясении, тем быстрее страшное воспоминание стирается. Оно бледнеет, теряет свою эмоциональную окраску. Есть и такой способ, он называется "психодрамма": мы с ребенком проигрываем то, что произошло, но по-другому, чем это было в реальности. Мы представляем стрессовую ситуацию, но в ней все режиссируем иначе, с другим результатом. В особо тяжелых случаях следует обращаться к психологу.

 

Самое главное, когда ребенок находится в стрессе, родители не должны предъявлять ему непосильных требований. Нельзя говорить: "встряхнись, возьми себя в руки, ты обязан быть сильным". Все это приводит к тому, что ребенок чувствует себя виноватым. Ему кажется: он провинился, потому что попал в такую ситуацию. Важно разрушить это убеждение и дать малышу понять: он имеет право на ошибку. Конечно, нужно следить, чтобы у маленького пострадавшего не возникло соблазна манипулировать родителями в качестве компенсации. И тем не менее он должен знать, что родители любят его, что бы с ним не случилось. Это очень помогает в работе, и дети, как правило, быстро приходят в норму.

Скажите: "Я знаю, что у тебя возникли трудности с друзьями, но я не сомневаюсь, что ты сумеешь все уладить. Если я понадоблюсь тебе, я всегда буду здесь". Расскажите им о своих воспоминаниях. Поделитесь с детьми воспоминаниями о своих взлетах и падениях, и объясните как вы справились со стрессом. Расскажите ребенку истории о своем детстве, о том, что причиняло вам боль и что вас смущало. Это сделает нормальными его собственные переживания.

Продемонстрируйте свой метод контроля над стрессом. Ничто не действует так хорошо, как демонстрация метода своего собственного управления.

 

Хочется обратить еще раз ваше внимание на механизм стресса. Это всегда противостояние внутреннего и неожиданно нового, которое насильно навязывается. Но человеческий опыт подсказывает: если вы искренне протягиваете руку помощи ребенку, демонстрируете ему свою настоящую любовь, то любой стресс сглаживается.

А так как порядка 80% стрессов у детей проистекает из семьи, то стоит проанализировать выбранную вами систему воспитания на предмет наличия в ней любви».

Докладніше...

 

Фрагменты  книги
«СТРЕСС У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА»

Е.С. Акарачкова, С.В. Вершинина, О.В. Котова, И.В. Рябоконь

Каким бы ни был стресс, воздействие его на организм имеет
общие неспецифические черты адаптационного синдрома, который протекает в три стадии:
начинается в виде первичной тревоги,
сменяется периодом сопротивления и заканчивается истощением.

 

Симптомы стресса у детей:

· перепады настроения;

· нарушения сна;

· ночное недержание мочи;

· физический дискомфорт, в том числе боли в животе и головные боли;

· проблемы с концентрацией внимания, что резко снижает успеваемость;

· ребенок становится замкнутым или много времени проводит в одиночестве, избегает контактов как со сверстниками, так и со своими близкими, в том числе родителями.

 

Дети младшего возраста могут приобретать новые привычки, например, грызть ногти или некоторые предметы, сосать пальцы, накручивать волосы на палец или нос, ковырять в носу, кусать губы.

Старшие дети могут начать лгать, запугивать или бросать вызов окружающим, в том числе и представителям власти. Обращение к ним с обычными вопросами и просьбами вызывает неадекватную, часто агрессивную реакцию. У ребенка со стрессом могут быть кошмары и страхи (например, боязнь оставаться одному в помещении), суетливость, а также неадекватная реакция на незначительные проблемы.

 

Стресс сам по себе очень важен для выживания. Однако хронический стресс напрямую связан с началом и прогрессированием многих патофизиологических состояний.

В условиях длительного влияния стрессорных факторов нарушается эндокринный, гормональный и вегетативный баланс, что приводит к дезадаптации (срыву адаптации).

Дезадаптация определяет развитие негативных психологических и соматических последствий стресса.

 

I. Развивается психическое напряжение, повышается уровень бодрствования и сверхконтроль:

· чрезмерные опасения и беспокойство по мелочам, суетливость,

· ощущение взвинченности и пребывание на грани срыва;

· тревожные ожидания, страхи, эмоциональная лабильность;

· инсомния (затруднения при засыпании и прерывистый сон);

· нарушения концентрации внимания и ухудшение памяти.

 

II. Изменяется работа головного мозга, эндокринной и вегетативной нервной систем:

· в напряженном режиме начинают работать надпочечники, выбрасывая кортизол и адреналин;

· появляются полисистемные симптомы вегетативной дисфункции в сочетании с повышенной утомляемостью;

· нарастает мышечное напряжение, особенно в аксиальной мускулатуре, что сопровождается болью.

 

При стрессах в 4 раза повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Стрессовые события могут ухудшить самоконтроль, особенно у подростков. При этом связанное со стрессом импульсивное поведение может быть истолковано неправильно (к примеру, как дефицит внимания и гиперактивность).

 

У 10-25% детей при длительном или многократно повторяющемся стрессе развиваются или обостряются хронические заболевания внутренних органов. Стресс в детском возрасте, особенно хронический, провоцирует начало многих тяжелых заболеваний уже во взрослой жизни.

 

Стрессы часто приводят к нарушениям сна. Даже после краткосрочного стресса, на фоне которого имел место плохой сон в течение нескольких ночей, ребенок может сосредотачивать свое внимание на неспособности спать, тем самым «закрепляя» проблему.

У подростков может нарушаться суточный ритм в виде отхода ко сну после полуночи, но в случае пробуждения поздним утром или днем длительность сна не меняется. Однако социальные факторы (например, учеба в первую смену) диктуют необходимость более раннего пробуждения. Это негативно влияет на дневную активность, снижает работоспособность и успеваемость, повышает риск травм и несчастных случав, в том числе и на дорогах.

Сон может быть нарушен в результате синдрома обструктивного апноэ сна или синдрома беспокойных ног, что требует обязательного обращения к врачу.

Нарушения сна могут также быть вызваны приемом лекарственных препаратов или наркотических средств, принимаемых подростками».

Докладніше...