На головну сторінку

Меню заочних тематичних вебінарів

 

 

Заочний вебінар
«Фінська освітня реформа 2016 року.  Кросс-дисциплінарні модулі.  Відгуки освітян»

 

Життєва мудрість стверджує, що краще вчитись на чужих помилках, аніж на своїх.
Подібної думки дотримуються освітяни різних країн, які бажають
дочекатись
результатів нової фінської освітньої реформи 2016 року
.
Тим паче, що для дитини, родини і країни головним є не стільки освітні рейтинги у
PISA,
скільки здоров’я та успішне майбутнє. Руйнація основ традиційної освіти навряд чи зможе розв’язати негаразди, пов’язані із навчанням і вихованням дітей, якщо при цьому в основі
цих негараздів лежать, крім всього, і медичні проблеми.

До 2020 року, коли з’являться перші результати фінської реформи, ситуація
з фізичним та психічним здоров’ям дітей у св
іті ще більше ускладниться

(так засвідчує ВООЗ).

 

"МИ НЕ ВІДМОВЛЯЄМОСЬ ВІД ПРЕДМЕТІВ У ШКОЛІ, МИ ПРОСТО ДОДАЄМО КРОСС-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ МОДУЛЬ. Медіа-ресурси, які говорять про відміну предметів – не праві", – заявляє Міністерство освіти і культури Фінляндії в окремому релізі відносно нової освітньої реформи 2016 року. У фінських школах ІЗ СЕРПНЯ 2016 року крім звичайних форм предметного навчання почали ДОДАТКОВО запроваджувати тематичне кросс-предметне викладання (від англійського "cross" – перетин).

Школи ПОСТУПОВО на протязі певного часу (тривалість якого вони визначають САМОСТІЙНО) будуть проводити не тільки стандартні уроки по певним предметам, а й так звані кросс-предметні тематичні заняття. Серед кросс-предметних тем у ЗМІ заявлені такі: "Європейський союз", "Масова міграція із країн Африки і Близького Сходу в Європу", "Послуги кафетеріїв". На таких кросс-заняттях будуть "перетинатись" знання з різних предметів – історії, географії, економіки, математики, вивчення мов, а також засвоєння навичок письма, комунікативних навичок.

Коментарі і обговорення у фейсбуці ...                     також                     Коментарі і обговорення у фейсбуці ...

 

Більш   докладно

 

Невероятная  образовательная  реформа  в  Финляндии:  от  предметов  к  темам

Суть в чём: в течение курса профориентационной подготовки юные будущие специалисты, выбравшие, к примеру, занятия по обслуживанию в сфере общественного питания, проходят комплексную подготовку по "всему сразу" – элементы математики, иностранного языка, навыки делового письма и общения. Иными словами, всё то, что непосредственно понадобится для полноценного овладения будущей профессией.

Можете себе представить, какой резонанс вызывают внутри страны среди педагогов известия о таких коренных изменениях. Государство озаботилось возможным беспокойством со стороны работников образования, и готово простимулировать учителей прибавкой к зарплате. Это естественно, ведь новая реформа, ставящая целью передачу междисциплинарных знаний, требует от каждого учителя-предметника плотной работы со своими коллегами".

Докладніше...

 

 

Освітня діяльність у Фінляндії відбувається на основі Національної освітньої програми (НОП),
яка регламентує загальні цілі освітньої системи, визначає техніки викладання, стиль навчання,
певні рекомендації, порядок оцінювання успішності учнів.

 Відповідно до НОП 2016 року школам рекомендовано проводити крім стандартних і кросс-дисциплінарні уроки, які передбачають довільну комбінацію предметів (дисциплін).

 

Результати нової освітньої реформи фіни планують оцінити в 2020 році.

 

Запровадження у 2016 році нової фінської програми обумовлено рядом причин. Сьогодні Фінляндія вже не є лідером у міжнародному рейтингу шкільної освіти PISA. В 2013 році, згідно Business Insider, Фінляндія посідала лише 12 місце у списку.

 

Финские школы: мифы в международной прессе, особенности контекста и новые технологии

На протяжении последнего десятка лет наблюдается постепенное падение уровня финских школьников относительно международных конкурентов, что признает финское руководство.
Новые учебные программы, призванные вернуть Финляндии статус «лидера в образовании» запущены только во второй половине 2016 года,
поэтому говорить о их результативности еще очень и очень рано.

Если кратко, ОСНОВНЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ текущей системы являются:

— Низкий интерес к науке у школьников. 65% учеников показали плохие результаты по этому направлению. 2/3 из них – мальчики.

— Большая разница в успехах мальчиков и девочек. Девочки, в целом, показывают значительно лучшие результаты (примечание автора: долго пыталась понять – почему и чем грозит – но не поняла.

— Минимальная в абсолютах, но растущая, относительно прошлых лет, разница между школами. 

— Отсутствие мотивации у успевающих детей. В Финляндии – своя уравниловка и большой фокус на то, чтобы никто не остался позади. К сожалению, это приводит к тому, что талантливым ребятам в школе может быть очень и очень скучно. 

«Я все еще верю в нашу систему образования» – говорит министр образования и культуры Финляндии и готовит план реформ. Те, что касаются 1–6 классов – были представлены в августе 2016. Программы для 7-9 классов – по плану в 2017, 2018, 2019». 

Докладніше...

 

Чему учат в финских школах

"Финское общество становится все более и более неоднородным, появляется все больше иммигрантов, а кроме того, все больше и больше финских детей растут в семьях с проблемами.
Да, у нас получается учить их на одинаковом уровне, но нам придется много работать,
чтобы это получалось и дальше.
Проблема в том, что В ФИНЛЯНДИИ СЕЙЧАС ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕДОСТАТОЧНО, нужно мотивировать людей учиться дальше, а это очень серьезная задача», – заявляет Яана Палоярви (Jaana Palojarvi), руководитель отдела международных отношений министерства образования Финляндии.

Докладніше...

 

Кнутом или пряником. Чему может научить финская школа — самая либеральная в мире

Финское образование возникло не на пустом месте – это продукт финского общества.

На другой почве финские семена не прорастут.

И нет однозначного ответа на вопрос, с чего же стоит начинать изменения…

Докладніше...

 

 

Учить  по-фински.  Чему  может  научить  украинцев  финская  школа

Как устроена финская система образования и почему главное в ней — 
это автономность учителя.

В основу положено изучение не предметов,
а феноменов в комплексе проявлений.
Например, вода — это и физика, и химия, и биология, и здоровье.

Татьяна Швец, заместитель директора школы, интервью журналистам.

Если вернуться к новому куррикулуму, который действует с 2016 года. Им запущены масштабные изменения в преподавании, которое теперь будет сфокусировано не на отдельных предметах, а на явлениях. Не говорит ли это о том, что и сама финская система пришла к определенному кризису?

— Возможно, такое мнение связано с тем, что они больше не лидируют в PISA. На что сами финны говорят: "Нас это не беспокоит, потому что мы знаем, наша система работает". Что касается нового куррикулума, то он меняется каждые десять лет. Общество к этому уже привыкло и воспринимает как само собой разумеющееся, ведь мир не стоит на месте, и школа должна все время развиваться. Над новым работали не один год. Обсуждение велось в электронном виде через Интернет. И как говорят финны, "Мы не потеряли ни одного ценного мнения". Новый куррикулум основан не на преподавании, а на обучении, когда ученики не получают готовые знания (пассивно), а как бы "добывают" их (активно). В основу положено изучение не предметов, а феноменов в комплексе проявлений. Например, вода — это и физика, и химия, и биология, и здоровье.

 

Интегрированное преподавание пока что реализуется точечно?

Они только в начале пути. Школы пробуют. Та, в которой были мы, образцово-показательная, её преподаватели экспериментируют с 2014 года. Они начали вводить интеграцию тем в виде проектной деятельности в старшей школе. 10–й класс — 140 учеников. Сначала всех протестировали, определив, кто экстраверт, интроверт, креативщик, исполнитель, лидер. После поделили учеников на группы по 5–6 человек. Каждый преподаватель, участвующий в проекте, вёл 3–5 групп. Первым был вводный курс о том, что такое проект, кто какие роли там исполняет, каков процесс проектной работы. На шесть недель было составлено расписание. В пятницу ученики получали задание, в понедельник проходили тест на знание базовых понятий по теме (индивидуально и в группе). Преподаватель при этом выполняет роль тренера, тьютора, но не учителя. Он помогает, но не учит. Ученики сами принимали решения, каков будет конечный результат недельной работы, как они будут его презентовать. Сами решали, что и как они будут делать в течение недели. В пятницу проходила презентация недельной работы и снова задание на следующую неделю.

 

Какие, например, проекты они реализовывали?

— Например, был проект "Сумасшедший учёный", который объединял географию, физику и английский язык. Дети делали физический прибор, измеряющий географические явления. Презентация проходила на английском. Потом должны были построить 3D модель планеты, демонстрирующую эволюцию Земли. В этот проект интегрировали геометрию, биологию и арт. В рамках проекта "Психическое здоровье" дети должны были разработать саму кампанию по психическому здоровью, привлечь к ней внимание общества, найти финансирование, осуществить её. В этом случае в связи шли биология, физиология, психология.

 

… Как интегрированное преподавание можно реализовать в наших обычных школах, я не представляю. Пока учитель зажат в рамки предметов, часов, расписания, контроля сверху и не имеет возможности для свободы творчества, финский опыт масштабно не применим.

 

Получается совершенно идиллическая картинка финской школы. А проблемы у них есть?

— У них хорошо развит образовательный туризм, школы привыкли, что к ним приезжают за позитивным опытом, и его презентуют в первую очередь. Проблема мотивации детей к обучению, мне показалось, у них всё же одна из основных.

 

Насколько финский опыт вписывает в украинские реалии?

У них система, которая даёт результаты, но они её выстраивали 40 лет. Копировать её не нужно и нет смысла. Они и стартовали с других позиций, и общественные ценности тогда и сейчас у нас и у них разные.

 

Но проблема даже не в том, какую модель брать за основу. Сейчас наши дети в школе изучают предметы в таком объеме, который не учитывает их возрастные и психологические особенности, а возможности выбора нет….

 

Получается, что попытки ввести 12–летнее образование, интегрированные предметы не имеют смысла на данном этапе?

Они обречены, пока учителям не дадут автономию и не уберут тотальный контроль, огромное количество мероприятий, спущенных сверху

Татьяна Швец.

Докладніше...

 

Направления вместо предметов: четыре взгляда на реформу образования Финляндии.

Образование должно носить прикладной характер,
и знания, полученные ребёнком в школе,
должны быть востребованы в жизни,
найти достойное применение.

Давыдова Е.Н., учитель географии.

Финляндия приняла решение о реформе, и это при том, что система образования в этой стране считается одной из лучших в мире. К примеру, в 2012 году государство занимало двенадцатое место в престижнейшем рейтинге PISA по качеству обучения….

Очевидно, что финны делают ставку на подготовку молодёжи к трудовой деятельности. Иными словами, образование должно носить прикладной характер, и знания, полученные ребёнком в школе, должны быть востребованы в жизни, найти достойное применение.

 

Образовательная реформа Финляндии предполагает серьёзные изменения, которые необходимы для динамичного развития экономики и общественной жизни страны.

Как это будет выглядеть?

Уроки по предметам, столь привычные в нашей школе, для старшеклассников Финляндии уйдут в историю. Ребятам предлагается иная, феноменальная, как полагают реформаторы, система – обучение по темам. Например, подросток изучает профессиональный курс, ориентированный на подготовку специалистов в сфере обслуживания, набирающей обороты в постиндустриальных странах. Это может быть подготовка специалистов для работы в сети ресторанов и кафе быстрого обслуживания – такой  формат является наиболее демократичным и быстро растущим сегментом в индустрии общественного питания в странах Европы и в России.

Школьники будут посещать уроки, в которые предполагается включать элементы математики, навыки письма, коммуникативные навыки и непременно – предметы из области лингвистики – иностранные языки для высококачественного обслуживания иностранных гостей. 

Учитываются и кросс-предметные тематические занятия, например, изучение Европейского союза – мощнейшего с точки зрения развития и расширения интеграционных связей политического и экономического объединения европейских стран. Для этого курса наиболее востребованными будут знания географии, истории, экономики, права и опять же – иностранных языков, обеспечивающих успешную коммуникацию.

 

… Не секрет, что огромный объём информации, который мы предлагаем своим детям, не используется ими в реальной жизни, не применяется на практике.

Надо сказать, что в Финляндии реформы встретили возражения со стороны части учителей и руководителей, многие из которых провели всю свою жизнь в школе и привыкли работать так, как работали всегда – традиционно. Учителям же, применяющим нововведения, обещаны регулярные материальные доплаты…»

 

«Богданов И.М., директор школы.

Финский опыт – точнее его описание в статье – вызывает у меня сомнение. Во-первых, первое, во что верится с трудом – что уже отмечена положительная динамика. Мы все знаем, что результат образования отстранен во времени на 25–30 лет. Человек должен вырасти, применить свои знания и выдать определенный результат. Тогда мы можем оценить, насколько прочными и плодотворными были знания, умения и навыки, полученные им в школе. А тут прошли несколько лет и говорят об успехах. Что-то сомнительно... Мне кажется, кто-то просто нагрел руки на новой образовательной программе – ведь образованию, в том числе в Финляндии, сегодня выделяется много денег. 

Второе. По-моему, нам рано отказываться от фундаментальных знаний. Еще не решены многие проблемы – энергообеспечения, здоровья, безопасности и защиты от стихийных бедствий. Всех этих проблем не решить без фундаментальных научных знаний. А тут – насколько я вижу – школьникам предлагается одна поверхность. Верхушки знаний, а не сами знания.

Третье. Я не склонен доверять детям право выбора. Им сегодня нужно одно, а завтра другое. И мы не можем предсказать, что потребуется человеку через 10–15 лет. Поэтому нужно давать все. А если мы будем доверять детям выбор, то он заиграется, и мы вместе с ним. 

И последнее. Я за стабильность. Образование должно меняться, но постепенно. В основе школы должна быть стабильность  – и у детей, и у родителей, и у педагогов. Необходима некая прочная база, фундамент, на который можно опереться». 

 

«Сухая Н.В., учитель литературы.

Отказ от преподавания по предметам в пользу преподавания по темам предполагает такой высокий уровень образованности учителя, который могут иметь единицы. Видимо, это минус такой системы образования.

Во-вторых, при заявленном финнами подходе, на мой взгляд, знания по предметам не будут глубокими и системными.

В-третьих, такая система образования сформирует настолько свободного человека, способного для саморазвития, самообразования, что в нашей стране вряд ли будет являться когда-нибудь плюсом.

Согласилась ли бы я работать по такой системе? Не в нашей стране и не при существующей у нас оплате труда. Но следить за тем, как это будет реализовано в Финляндии, будет очень интересно».

 

«Тихонова А.М., учитель физики.

В реальности я понимаю, что создать действительно умный, грамотный проект, включить туда всех предметников и гармонично завязать воедино разделы разных программ, невероятно трудно. Это под силу очень немногим педагогам. Нужен высочайший уровень системного мышления. Современные педагоги, да еще в условиях несвободы и перегруженности в результате "оптимизации", на это неспособны. Даже если государство привлечет для создания таких "горизонтальных" программ лучшие умы – ученых и академиков, выдающихся инженеров и программистов, то тиражировать программы в массовых школах не получится, выйдет просто жалкая пародия – ведь исполнители тоже должны иметь соответствующую подготовку и желание работать по-новому.

Я думаю, что сначала нужно освободить педагога для творческой деятельности, привлечь в школы лучшие умы, а потом менять программы»

Докладніше...