На головну сторінку

Меню заочних тематичних вебінарів

 

 

Інноваційна гармонізуюча освіта дає можливість
уникати багатьох наболілих
педагогічних, медичних і соціальних проблем,

які викликають дисгармонію відносин
учнів, педагогів і батьків.

 

Сьогодні в рамках цієї інноваційної діяльності відбувається створення на базі навчальних закладів
мережі центрів гармонізуючої освіти учнів, педагогів і батьків,

відповідно до
Наказу МОНУ від 18.08.2017 р. №1198 в таких напрямках:

 

1. Організація комфортного безстресового гармонізувального психофізіологічно інтегрованого особистісно орієнтованого навчання дітей засобами музикотерапевтичної педагогіки з використанням оригінальних навчальних посібників, які є доступними для кожного навчального закладу і кожної родини.

Обстеження спеціалістів ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології" АМН України підтвердили високу ефективність гармонізуючої освіти для збереження здоров'я дітей в процесі навчання.

Провідним вченим, доктором психологічних наук, професором Болтівцем С.І. засобами енцефалографії підтверджено високу ефективність музикотерапевтичної педагогіки для гармонізації вищої нервової діяльності учнів.

2. Проведення моніторингу стану здоров’я учнів і педагогів у процесі навчання. Визначення проявів дистресу, депресії, емоційного вигорання. Корекція визначених порушень дітей і педагогів, зокрема:

· скринінгове обстеження учнів для визначення особливостей їхнього розвитку і порушень пізнавальної
та психо-емоційної сфери, стану здоров’я (у процесі навчально-виховної діяльності);

· скринінгове обстеження педагогів для визначення проявів емоційного вигорання;

· корекція труднощів та проблем учнів і педагогів (у процесі навчально-виховної й оздоровчої діяльності).

 

3. Гармонізація стосунків учнів, педагогів, батьків.
Ознайомлення їх з найбільш розповсюдженими порушеннями у стані здоров’я дітей та дорослих, ефективними засобами корекції наболілих педагогічних, медичних і соціальних порушень, зокрема:

· ознайомлення педагогів і батьків з особливостями розвитку дітей, ефективними засобами профілактики й корекції порушень у стані їхнього здоров’я та навчальної діяльності.

 

4. Проведення заочного навчання освітян, психологів, батьків з допомогою заочних тематичних вебінарів.

 

5. Проведення спільно з провідними фахівцями сфери освіти, психології і медицини, представників освітніх ЗМІ дистанційного навчання освітян і батьків з питань гармонізації дітей і дорослих. Зокрема, курсів підвищення кваліфікації педагогів (в он-лайн режимі) на базі навчальних закладів інноваційних центрів гармонізуючої освіти різних регіонів України.

Педагоги-новатори в процесі цього дистанційного навчання зможуть представляти свій досвід інноваційної діяльності в системі гармонізуючої освіти, проводити майстер-класи, тренінги. В режимі діяльності цих курсів педагоги отримають відповідні сертифікати та дипломи.

6. Проведення міжнародного співробітництва. Представлення інноваційних здобутків вітчизняних освітян, психологів, медиків – учасників гармонізуючої освіти на міжнародному рівні.

 

Уже  сьогодні  інноваційні  моделі  гармонізуючої  освіти 
є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад  Нової  української  школи
(представлених  МОН  України  в  2016  році  лише  теоретично

і  запланованих  до  апробації  в  навчальних  закладах  України  тільки  у  201
8–2019  навчальному  році).

Здобутки цієї світової інновації представлені у фейсбуці на сторінці групи "Гармонізуюча освіта".

Запрошуємо до співпраці фахівців і батьків
задля підвищення якості освіти та якості життя українських родин.