На головну сторінку

Меню заочних тематичних вебінарів

 

Проблеми сьогодення ставлять перед нами нові завдання.
Комплексний підхід до оцінки стану здоров’я дітей, впровадження нових оздоровчих технологій
дадуть змогу попередити зростання функціональних порушень,
органічної патології у школярів.

 

Інноваційна гармонізуюча освіта дає можливість
уникати багатьох наболілих
педагогічних, медичних і соціальних проблем,

які викликають дисгармонію відносин
учнів, педагогів і батьків.

 

Сьогодні в рамках цієї інноваційної діяльності відбувається створення на базі навчальних закладів
мережі центрів гармонізуючої освіти учнів, педагогів і батьків,

відповідно до
Наказу МОНУ від 18.08.2017 р. №1198 в таких напрямках:

 

1. Організація комфортного безстресового гармонізувального психофізіологічно інтегрованого особистісно орієнтованого навчання дітей засобами музикотерапевтичної педагогіки з використанням оригінальних навчальних посібників, які є доступними для кожного навчального закладу і кожної родини.

Обстеження спеціалістів ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології" АМН України підтвердили високу ефективність гармонізуючої освіти для збереження здоров'я дітей в процесі навчання.

Провідним вченим, доктором психологічних наук, професором Болтівцем С.І. засобами енцефалографії підтверджено високу ефективність музикотерапевтичної педагогіки для гармонізації вищої нервової діяльності учнів.

 

2. Проведення моніторингу стану здоров’я учнів і педагогів у процесі навчання. Визначення проявів дистресу, депресії, емоційного вигорання. Корекція визначених порушень дітей і педагогів, зокрема:

·   скринінгове обстеження учнів для визначення особливостей їхнього розвитку і порушень пізнавальної
та психо-емоційної сфери, стану здоров’я (у процесі навчально-виховної діяльності);

·  визначення в процесі скринінгового обстеження дітей групи ризику (стосовно наявності дистресу, психемоційних порушень, «шкільного нервозу», депресії, психосоматичних розладів, залежних станів)
з подальшим обстеженням їх з допомогою об’єктивних засобів діагностики та консультацією спеціалістів;

·   скринінгове обстеження педагогів для визначення проявів емоційного вигорання з подальшим обстеженням
їх (при необхідності) з допомогою об’єктивних засобів діагностики та консультацією спеціалістів;

·   корекція труднощів та проблем учнів і педагогів (у процесі навчально-виховної й оздоровчої діяльності).

 

3. Гармонізація стосунків учнів, педагогів, батьків.
Ознайомлення їх з найбільш розповсюдженими порушеннями у стані здоров’я дітей та дорослих, ефективними засобами корекції наболілих педагогічних, медичних і соціальних порушень, зокрема:

· ознайомлення педагогів і батьків з особливостями розвитку дітей, ефективними засобами профілактики й корекції порушень у стані їхнього здоров’я та навчальної діяльності.

 

4. Проведення заочного навчання освітян, психологів, батьків з допомогою заочних тематичних вебінарів.

 

5. Проведення спільно з провідними фахівцями сфери освіти, психології і медицини, представників освітніх ЗМІ дистанційного навчання освітян і батьків з питань гармонізації дітей і дорослих. Зокрема, курсів підвищення кваліфікації педагогів (в он-лайн режимі) на базі навчальних закладів інноваційних центрів гармонізуючої освіти різних регіонів України.

Педагоги-новатори в процесі цього дистанційного навчання зможуть представляти свій досвід інноваційної діяльності в системі гармонізуючої освіти, проводити майстер-класи, тренінги. В режимі діяльності цих курсів педагоги отримають відповідні сертифікати та дипломи.

6. Діяльність Всеукраїнської батьківської спілки, створеної в рамках медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоровя».

7. Проведення міжнародного співробітництва. Представлення інноваційних здобутків вітчизняних освітян, психологів, медиків – учасників гармонізуючої освіти на міжнародному рівні.

Вирішити складні й наболілі педагогічні, медичні та соціальні проблеми можна лише
в рамках безстресового гармонійного й особистісно орієнтованого навчання,
яке враховує стан здоров’я дітей, їхні вікові можливості й особливості розвитку,
особливості організації мозкової діяльності, які визначають активність пізнавальної сфери.

У такому стані дитина позитивно ставиться до навчання і навчального закладу,
є спокійною й життєрадісною, не відчуває страхів і напруження,
легко засвоює знання, має хороші стосунки з однокласниками й учителем
та не має проблем зі здоров’ям.

Актуальною на часі є корекційно-оздоровча діяльність в освітньому процесі,
проведення заходів, спрямованих на профілактику і корекцію різних проявів дисгармонії.

Усім цим вимогам відповідає світова інновація – гармонізуюча освіта.

В рамках гармонізуючої освіти передбачено проведення вебінарів для педагогів і батьків,
а також курсів підвищення кваліфікації педагогів в он-лайн режимі.

Уже  сьогодні  інноваційні  моделі  гармонізуючої  освіти 
є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад  Нової  української  школи
(представлених  МОН  України  в  2016  році  лише  теоретично

і  запланованих  до  апробації  в  навчальних  закладах  України  тільки  у  201
8–2019  навчальному  році).

Здобутки цієї світової інновації представлені у фейсбуці на сторінці групи "Гармонізуюча освіта".

Запрошуємо до співпраці фахівців і батьків
задля підвищення якості освіти та якості життя українських родин.