На головну сторінку

Меню заочних тематичних вебінарів

 

 

В рамках гармонізуючої освіти передбачене дистанційне навчання педагогів, учнів, батьків
стосовно
уникнення наболілих педагогічних, медичних та соціальних проблем
(труднощів у навчанні, неуспішності, погіршення стану здоров’я дітей в процесі навчання,
небажання їх вчитися і ходити до школи, виникнення хронічного стресу, "шкільного неврозу", депресії
та викликаної ними психосоматики, емоційного вигорання, цифрової та інших видів залежностей, суїциду)
,
гармонізації стосунків учнів, педагогів та батьків.

Гармонізувальне дистанційне навчання педагогів буде відбуватися у вигляді вебінарів в он-лайн режимі, тренінгів на базі навчальних закладів.

З 2018 року на базі навчальних закладів – інноваційних центрів гармонізуючої освіти
спільно з провідними фахівцями сфери педагогіки, психології, медицини плануємо проводити
курси п
ідвищення кваліфікації вчителів відповідно до Закону «Про освіту».

В режимі діяльності цих курсів педагоги отримають відповідні сертифікати, а також систематизовані знання та практичні навички стосовно організації гармонізувального психофізіологічно інтегрованого безстресового
особистісно орієнтованого корекційно оздоровчого навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (незалежно від рівня їхнього інтелекту та стану здоров’я) відповідно до вимог Нової української школи.

Інформацію щодо цих курсів буде представлена на цій сторінці додатково.

 За проханням освітян для більшої доступності інформації стосовно дистанційної освіти
в рамках медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я"
перший вебінар на тему

«поліпшення  успішності  й  стану  здоров’я  дітей,  збереження  здоров’я  педагогів  
засобами
 гармонізуючої  освіти»

представлено у вигляді презентації (слайдів + відео). 

ПЕРЕГЛЯНУТИ  ПРЕЗЕНТАЦІЮ  (слайди + відео) в он-лайн режимі.

При необхідності можна переглянути презентацію попередньо завантаживши її відповідно до інструкції.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ (слайди + відео)                                     ІНСТРУКЦІЯ

 

АКТУАЛЬНІСТЬ  ПРОБЛЕМИ

У сучасній системі дошкільної і початкової освіти інтелектуальне навантаження на дітей
не завжди відповідає їхнім віковим можливостям і природним особливостям розвитку.

У переважної більшості дітей має місце інформаційний хронічний стрес,
шкільна дезадаптація, "шкільний невроз", психосоматичні розлади, прояви депресії.

Протягом шкільного навчання ці проблеми лише ускладнюються.
У процесі навчання в школі стан здоров'я дітей погіршується в 4-5 раз.

Наслідком хронічного стресу також є емоційне вигорання педагогів.
Вищезазначені проблеми обумовлюють дисгармонію у відносинах учнів, педагогів і батьків.

Проблеми сучасної освіти ускладнюються за рахунок широкого розповсюдження у дітей і дорослих депресії, яка за даними ВООЗ є на рівні епідемії й до 2020 року стане хворобою №1 у світі
та зможе паралізувати економічне життя багатьох країн світу.

У сучасній освіті дітей необхідно враховувати особливості їхнього розвитку та стану здоров'я;
наявність порушень пізнавальної сфери, фізичного і психічного здоров'я.

 

 

 

Діти дошкільного і молодшого шкільного віку не мають
достатніх психофізіологічних можливостей для тривалої
лівопівкульної навчальної діяльності, пов’язаною з аналізом і логікою.

Перевантаження головного мозку дітей навчальною інформацією, тривалою лівопівкульною діяльністю на уроках української мови, літературного читання, письма, математики, природознавства, логіки порушує природній розвиток центрів і структур головного мозку дітей,
які відповідають за інтелект, фізичне та психічне здоров'я.

Надмірне захоплення дітей ґаджетами також порушує розвиток
дитячого організму і є ризиком виникнення цифрової залежності.

Хронічний стрес руйнує клітини мозку,
порушує його структуру, функціональну активність.

При депресії в мозку зменшуються ділянки,
що відповідають за судження, пам’ять, емоції, планування, рухи.

Недостатній розвиток вищих психічних функцій (уваги, пам’яті,
мислення, мовлення) у дітей на етапі дошкільня і початкової школи призводить у подальшому до серйозних проблем у навчанні,
неуспішності, небажання вчитися, виникнення депресії, агресії,
девіантної поведінки, різних соматичних хвороб і залежностей, суїциду.
На кінець школи лише 1,1% дітей є практично здоровими.

Широке залучення ґаджетів в освітню діяльність не зможе відкоригувати прояви шкільної дезадаптації, обумовлені дистресом і депресією,
а, навпаки, ускладнить їх, призведе до цифрової залежності у дітей.

 

 

 

 

ДОКЛАДНІШЕ

У молодших школярів вищі психічні функції, які визначають пізнавальну діяльність,
психоемоційну сферу, поведінку є недостатньо сформованими.

У багатьох дітей мають місце природні особливості розвитку, які викликають проблеми у навчанні і здоров’ї
та обумовлюють необхідність комфортних розвивальних гармонізувальних освітніх технологій і методик.

 

60–70% першокласників мають порушення в дозріванні та функціонуванні вищої нервової діяльності.
Перевантажувати їх навчальною інформацією та діяльністю не варто
.
У дітей 6–10 років
ліва півкуля мозку
є недостатньо зрілою, зв'язки між нейронами слабкі.
Тому лівопівкульна діяльність не повинна бути тривалою.
До 25% дітей мають мінімальну мозкову дисфункцію (ММД),
яка обумовлює труднощі
у навчанні і поведінці.
Дітям із ММД також протипоказано інформаційно
та інтелектуально
обтяжливе навчання.

51,8% майбутніх першокласників мають хронічну патологію,
25,5% – функціональні порушення,
які знижують їхню працездатність.