На головну сторінку

 

 

Бюджетні  кошти  МОНУ  в  одних  руках
Про заклади освіти та інклюзивне навчання в МОНУ забули

Відповідно до конкурсу МОНУ різними авторами були створені навчальні програми, які пройшли експертизу у фахівців відповідної комісії МОНУ. Однією з таких програм є Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров'я». У рамках цієї програми передбачена освітня діяльність, спрямована на підвищення якості освіти, збереження здоров'я дітей у процесі навчання, вирішення наболілих педагогічних, медичних і соціальних проблем (особливо проблем, пов’язаних із реформуванням інтернатів та інклюзивного навчання).

Проте завдяки порушенням чинного законодавства з боку МОНУ затвердження цієї соціально затребуваної програми припинено. МОНУ, проводячи конкурс навчальних програм, використав його лише як статиста задля створення вигляду демократичних перетворень та задля ознайомлення з прогресивними ідеями інших освітніх програм. Фактично МОНУ затвердило лише дві програми, авторами яких в приватному порядку стали посадові особи НАПНУ й МОНУ.

Таким чином, бюджетні кошти, які мали бути направлені на реальне реформування освіти через запровадження в освітньому просторі різних навчальних програм, монополізовано направляється лише на дві вказані освітні програми.

 

Порушене питання має широкий суспільний інтерес і резонанс, широко обговорюється у ЗМІ та соціальних мережах педагогами, батьками та іншими прогресивним людьми, зацікавленими в розвитку освіти й збереженні здоров'я дітей, особливо в системі інклюзивного навчання. Ця обставина спонукала нас опублікувати 06.05.2018 р. відкритий лист до Міністра освіти і науки Л.М. Гриневич.

Розв’язання цього питання перебуває на постійному контролі багатьох закладів освіти, які зацікавлені в тому, щоб була поборена корупційна складова в процесі затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я». Воно також розглядається в різних установах на предмет корупційної складової.

 

Більш  докладно

 

Стосовно порушень у затвердженні Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я»
вимушені звернутися з відкритим листом до Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М.

У ньому висвітлено порушення МОНУ, про які неодноразово сповіщали Міністра в листах не тільки ми,
а й інші особи та установи, що ведуть розслідування питання. На жаль, поки що МОНУ не реагує на них.

 

Прикро, що Міністр Гриневич Л.М. надає українцям неправдиву інформацію
стосовно освітніх програм.

МОНУ вводить в оману освітян і батьків стосовно того, що затверджені освітні програми
Савченко О.Я. і Шияна Р.Б. є державними, а інші – комерційними.

Насправді всі створені в рамках конкурсу МОНУ навчальні програми є авторськими, створеними в приватному порядку (про що свідчить фрагмент протоколу комісії МОНУ від 21.02.2018 р. №3).

У разі затвердження навчальної програми наказом МОНУ передбачено її державне фінансування.

Чинне законодавство України ставить авторів навчальних програм
 
у рівні умови й
надає їм рівні права.

Чинне законодавство не передбачає існування тільки однієї чи двох або в обмеженій кількості освітніх програм, вводячи таким чином монополію.
В противному разі це б суперечило принципам верховенства права, рівноправності, свободи, інноваційності, забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, різноманітності освіти, дотримання Конституції та законів України, нетерпимості до проявів корупції та хабарництва, закладеним у Законі України
«Про освіту».

 

Закон України «Про освіту» ставить всіх
розробників освітніх програм в один ряд,
не надаючи жодному переваги над іншим.
При наданні переваги одним розробникам перед іншими виникає корупційна складова.

Створення штучних перепон до затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту
та здоров'я» має ознаки порушення Закону України «Про запобігання корупції», що направлені в угоду двох освітніх програм посадових осіб системи освіти.

 

 

Ігнорування МОНУ нормативних актів на шкоду інтересам учнів, педагогів і батьків
змушує нас представити широкому загалу фрагмент копії протоколу колегії МОНУ від 22.02.2018 р. №2
(стосовно затвердження навчальних програм), отриманий на адвокатський запит.

На колегії МОНУ з боку певних членів колегії були допущені порушення чинного законодавства,
які штучно припинили затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я»
без надання можливості подальшого вирішення питання в юридичній площині.

При цьому члени колегії не зазначили в своєму рішенні причину відмови в затвердженні програми.

Обвинувачуючи дев'ять освітніх програм в комерційності, члени Колегії своїми рішеннями водночас позбавляють їх можливості державної підтримки, натомість забезпечують такою держаною підтримкою освітні програми посадових осіб НАПНУ та МОНУ.

Відмова Типовій освітній програмі «Гармонія інтелекту та здоров’я» (схваленій експертами Комісії 21.02.2018 р. з клопотанням про надання їй грифу МОНУ) без представлення об’єктивних причин є порушенням чинного законодавства і має в собі ознаки корупційних діянь та порушень антимонопольного законодавства. Ця відмова Колегії позбавила мене, зокрема, можливості
взяти участь у конкурсі підручників для першого класу.

Більш докладно...

 

МОНУ  подає неправдиву інформацію навіть Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради.

У відповіді на лист МОНУ до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради від 26.04.2018 р. №1/10-1209 наведено порушення чинного законодавства, розкриті в результаті юридичного розслідування.

 

Наказ МОНУ від 21.03.2018 р. №268 про затвердження освітніх програм (Савченко О.Я. та Шияна Р.Б.)
видано з порушенням чинного законодавства і постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87.

22.02.2018 р., відповідно до чинного законодавства, на засіданні Колегії
не могли бути затверджені вибрані дві освітні програми (авт. Савченко О.Я. та Шиян Р.Б.).
На сьогодні вони так само, як і дев'ять інших освітніх програм юридично не є затвердженими Колегією
й не можуть бути затверджені Наказом МОНУ.

Засідання колегії МОНУ відбулося 22.02.2018 р., тобто до набрання чинності Держаного стандарту початкової освіти, що робить їхні рішення стосовно затвердження освітніх програм протиправними.

В Постанові Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження держаного стандарту початкової освіти» зазначено «Міністерству освіти і науки вжити заходів для своєчасного розроблення та затвердження типових освітніх програм для учнів закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення впровадження Державного стандарту, затвердженого цією постановою» (п.3). «Ця постанова набирає чинності з дня її публікування …» (п.4). Тому у рішенні Комісії від 21.02.2018 р. зазначено про необхідність перегляду всіх програм на відповідність вимогам затвердженого Державного стандарту початкової освіти протягом п’яти робочих днів з моменту оприлюднення Державного стандарту початкової освіти. Зазначена постанова набула чинності з дня опублікування23 лютого 2018 р.

 

МОНУ намагається заплутати ситуацію, заявляючи, що затвердження Типової освітньої програми
«Гармонія інтелекту та здоров'я» й інших навчальних програм буде обов’язково здійснено
за участі Державної служби якості освіти.

Ні в яких нормативних актах не передбачено необхідності звернення до Державної служби якості освіти (для отримання експертного висновку щодо відповідності типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» державному стандарту) після схвалення програми експертами Науково-методичної комісії з дошкільної та загальної середньої освіти МОНУ з рекомендацією надання їй грифу МОНУ на колегії МОНУ.

Пропозиція МОНУ звернутися до Державної служби якості освіти стосовно затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» не відповідає чинному законодавству. Згідно із Законом України «Про освіту» ця установа не має повноважень щодо затвердження Типових освітніх програм (ст. 67), в якій чітко зазначено: «центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти … затверджуються освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових). Типові освітні програми, якою є програма «Гармонія інтелекту та здоров'я», затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки» (ст. 64).

 

У результаті незалежного професійного дослідження освітніх програм авт. кол. Савченко О.Я.
та Шияна Р.Б. дійшли висновку, що зазначені програми не є типовими
,
адже суперечать вимогам Закону України «Про освіту» (ст. 33) та Державному стандарту початкової освіти.

Так, в указаній статті зазначено, що освітня програма повинна містити «перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність». Всупереч цьому в освітній програмі авт. Шияна Р.Б. результати навчання та пропонований зміст представлено одночасно для першого і другого класів.

Освітня програма Савченко О.Я. суперечить вимогам Державного стандарту, адже не містить багатьох обов’язкових результатів навчання.

Незважаючи на це, цим двом програмам було надано переваги, вони затверджені МОНУ як типові
і на них виділено все фінансування з державного бюджету

 

Навчальна програма «Гармонія інтелекту та здоров'я»
схвалена експертами відповідної комісії МОНУ як Типова освітня програма.

Використання її, за думкою експертів «дасть можливість на практиці організувати психофізіологічно-інтегроване, особисто-орієнтоване, безстресове оздоровче навчання учнів молодшого шкільного віку (зокрема в системі інклюзивної освіти). Зміст Типової освітньої програми демонструє новий підхід до організації навчання, що передбачає не тільки оволодіння знаннями і навичками, а й дає можливість для формування пізнавального інтересу; створення умов для включення дитини в творчі процеси; реалізацію компетентнісного підходу. Комплекс освітніх компонентів є простим та доступним для вчителів і не вимагає їх суттєвого спеціального перенавчання».

Коротка інформація про особливості й можливості Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я», створеної на основі Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти.

 

Більшість положень НУШ (які МОНУ лише експериментує) вже реалізовано в рамках
медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
затвердженого Наказом МОНУ від18.08.2017 р. №1198 після успішного експериментального впровадження (2002–2017 р.).

Тому не зрозуміло чому МОНУ не дає змоги закладам освіти користуватися прогресивним досвідом українських фахівців – учасників проекту в рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту
та здоров'я», а розпочинає експеримент на учнях всієї країни, поверхнево вихопивши ідеї зарубіжних
систем освіти і змішавши все в одну купу.

 

Світову інновацію – музикотерапевтичну педагогіку схвалено
провідними фахівцями сфери освіти, психології, медицини, а також педагогами, учнями та їхніми батьками.

Музикотерапевтична педагогіка не є уроками музики і співу, і навіть не уроками, де діти засвоюють
знання з допомогою навчальних пісень. Це цілісна система науково обґрунтованих та апробованих протягом багатьох років дій, спрямованих на гармонійний всебічний розвиток дітей у процесі навчання, розвиток їхніх здібностей і талантів, оздоровлення та корекцію існуючих порушень пізнавальної сфери
і стану здоров’я. Згідно Наказу МОНУ від 10.11.2008 р. №1028 в рамках проекту створюється
мережа центрів гармонізуючої освіти

 

«Гармонію  інтелекту  та  здоров'я» вибирають провідні фахівці НАМНУ

Щодо забезпечення права на здобуття середньої освіти учнями, які знаходяться в закладах
охорони здоров'я і потребують тривалого лікування та реабілітації

 

МОНУ, проводячи конкурс програм, використав його лише як статиста задля створення вигляду
демократичних перетворень та ознайомлення з прогресивними ідеями інших освітніх програм.

Не зрозуміло, для чого керівникам освіти необхідно було оголошувати конкурс на розроблення і затвердження освітніх програм, проводити експертизи фахівців, якщо потім, нехтуючи законодавством
і перевищуючи свої повноваження, заборонити всі навчальні програми, окрім програм посадових осіб
НАПНУ та МОНУ.

 

Матеріали юридичного розслідування стосовно порушень МОНУ при затвердженні навчальних програм направлено в різні антикорупційні установи:
Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції України, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України, Комітет з питань запобігання і протидії корупції ВР та ін.

За підтримки ЗМІ і прогресивних людей, які зацікавлені в якості життя українських родин,
 будемо добиватися справедливості і законності для надання першокласникам
в умовах реформування інтернатної системи та інклюзивного навчання
мати змогу навчатися комфортно і корекційно оздоровчо.

Сторінку оновлено 18.05.2018 р.
В подальшому на цій сторінці будуть представлені інші матеріали
стосовно затвердження навчальних програм і порушень МОНУ.

Більш докладно про особливості і переваги гармонізуючої освіти
(в рамках медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я")
та найбільш розповсюджені порушення в житті дітей і дорослих.