На головну сторінку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритий лист
до Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М.

 

Шановна Ліліє Михайлівно!

 

У своїх публічних виступах Ви щоразу намагаєтеся засвідчити про наполегливі старання МОНУ щодо створення сприятливих умов для успішного особистісно орієнтованого інтегрованого навчання дітей. Проте реально в житті відбуваються зовсім протилежні дії з боку Міністерства освіти і науки України, які створюють штучні перепони для запровадження в освітній діяльності ефективних моделей універсального безстресового навчання дітей.

Мова йде про порушення корупційного характеру з боку МОНУ при затвердженні Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я», розробленої для підвищення якості початкової освіти дітей з різними особливостями розвитку і стану здоров'я; вирішення проблем, пов’язаних із реформуванням інтернатної системи та організації інклюзивного навчання в Україні.

 

Цю Типову освітню програму розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти (на засадах нейропедагогіки, нейропсихології, психофізіології, профілактичної медицини, музикотерапії) в рамках медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я», який успішно пройшов етап експериментального впровадження (2008–2016); схвалений педагогами і батьками багатьох закладів освіти, провідними науковцями сфери педагогіки, психології, медицини та затверджений Наказом МОНУ від 18.08.2017 р. № 1198 для подальшої реалізації в навчальних закладах України.

 

Ефективність гармонізувальної освітньої діяльності за проектом «Гармонія інтелекту та здоров’я» науково обґрунтована провідними вченими сфери психології з використанням засобів електроенцефалографії. Оздоровчі та здоров’язбережувальні ефекти освітньої діяльності за проектом підтверджені обстеженнями спеціалістів ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

 

Представлені у Типовій освітній програмі «Гармонія інтелекту та здоров'я» механізми організації гармонізувального безстресового навчання дітей не мають аналогів в Україні. Психофізіологічна комфортність навчання дає змогу успішно і легко використовувати їх в освітній діяльності незалежно від рівня інтелекту та стану здоров'я дітей. Вони є доступними для кожного закладу освіти і кожної родини й не потребують об’ємного спеціального перенавчання педагогів.

 

Матеріали Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» були досліджені експертами – членами комісії з педагогіки та методики початкового навчання (далі – Комісії). За наслідками було надано експертний висновок. У ньому, зокрема зазначено: «Зміст Типової освітньої програми демонструє новий підхід до організації навчання, що передбачає не тільки оволодіння знаннями і навичками, а й дає можливість для формування пізнавального інтересу; створення умов для включення дитини в творчі процеси; реалізацію компетентнісного підходу. Комплекс освітніх компонентів є простим та доступним для вчителів і не вимагає їх суттєвого спеціального перенавчання.

Використання цієї освітньої програми, на наш погляд, дасть можливість на практиці організувати психофізіологічно-інтегроване, особисто-орієнтоване, безстресове оздоровче навчання учнів молодшого шкільного віку (зокрема в системі інклюзивної освіти)».

 

Проте

Незважаючи на визнання членами Комісії навчальної програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» як Типової освітньої програми, певними керівниками освіти всупереч голосуванню членів Комісії змінено назву «Типова освітня програма» на «Освітня програма» без обґрунтування причин своїх дій. У подальшому ними було передано на Колегію МОНУ необ’єктивну інформацію про Типову освітню програму «Гармонія інтелекту та здоров'я» як про освітню. Через це Колегія не прийняла рішення про надання грифу «Затверджено Міністерством освіти і науки України» Типовій освітній програмі «Гармонія інтелекту та здоров'я» із подальшим затвердженням її наказом МОНУ.

 

За підтримки педагогів і батьків, активних учасників медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я» ми звернулися по допомогу до юристів, антикорупційних інстанцій, ЗМІ та прогресивних людей, зацікавлених в успішному реформуванні освіти, збереженні фізичного та психічного здоров'я дітей.

 

На всі запити та звернення щодо порушень затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» МОНУ надає листи-відписки (переважно від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОНУ), які не містять інформації стосовно проведення перевірки наведених фактів порушення та вжиття відповідних заходів реагування, розслідування ознак корупційних діянь за фактом відмови в затвердженні Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я».

 

Пропозиція МОНУ звернутися до Державної служби якості освіти стосовно затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» не відповідає чинному законодавству. Згідно із Законом України «Про освіту» ця установа не має повноважень щодо затвердження Типових освітніх програм (ст. 67). Типові освітні програми, якою є програма «Гармонія інтелекту та здоров'я», затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст. 64).

 

Аналогічна ситуація зі створенням штучних перепон та ознаками корупційних діянь стосовно медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» вже виникала в 2017/2018 роках на етапі затвердження його подальшої реалізації після восьми років успішного експериментального впровадження (на підставі Наказу МОНУ від 10.11.2008 року № 1028), що змусило мене звернутися до суду. Лише після цього Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення про подальше впровадження інноваційного медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я», означене в Наказі МОНУ від 18.08.2017 р. № 1198.

 

У своїх виступах Ви неодноразово засвідчували про численні проблеми сучасної освіти, зокрема небажання дітей вчитися вже на рівні третього класу (що за свідченням спеціалістів є тривожною ознакою шкільної дезадаптації, обумовленою хронічним стресом та депресією).

Тому виникає здивування в багатьох освітян і батьків, чому при схваленні інноваційної освітньої діяльності за Типовою освітньою програмою «Гармонія інтелекту та здоров’я» фахівцями-експертами Міністерство освіти і науки України (в умовах реформування інтернатної системи та за наявності багатьох проблем) нехтує і не дає можливості впроваджувати в закладах освіти прогресивних досягнень українських педагогів стосовно організації гармонізувального інтегрованого особистісно орієнтованого безстресового корекційно оздоровчого навчання дітей незалежно від рівня їхнього інтелекту та стану здоров'я.

 

МОНУ всіляко пропагує НУШ і водночас не дає змоги реалізувати в закладах освіти ефективні, перевірені часом і схвалені фахівцями й батьками практичні моделі концептуальних засад Нової української школи, представлені в Типовій освітній програмі «Гармонія інтелекту та здоров'я».

Водночас обидві затверджені Вами освітні програми (Наказ МОНУ від 21.03.2018 р. №268) не містять механізмів для реалізації НУШ, особливо в системі інклюзивного навчання (організації особистісно орієнтованого безстресового навчання з урахуванням особливостей розвитку учнів, інтегрованого навчання, яке допоможе сформувати цілісне світосприйняття у дітей і збереже їхнє здоров'я у процесі навчання).

 

У той час, коли відбувається розслідування порушень МОНУ в процесі затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» з боку антикорупційних та інших установ (про що Ви неодноразово були інформовані), МОНУ видає розпорядження органам управління у сфері освіти обласних та Київської міської державних адміністрацій (від 07.05.2018 р. №1/9-278) про термінове замовлення закладами освіти (з 16 по 17 травня) підручників для першокласників, хоча електронні версії фрагментів оригінал-макетів підручників будуть представлені у вільному доступі лише 14 травня 2018 року.

 

Враховуючи те, що відсторонення Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» має ознаки порушення антимонопольного законодавства й ознаки корупційних діянь, направлених на догоду інтересів двох затверджених МОНУ освітніх програм, про що неодноразово було зазначено Вам (зокрема лист від 10.04.2018 р. № 25/4)

 

Прошу

 

Привести у відповідність до чинного законодавства рішення про надання грифу «Затверджено Міністерством освіти і науки України» Типовій освітній програмі «Гармонія інтелекту та здоров’я», яка є актуальною і затребуваною в суспільстві й може бути успішно реалізована в закладах освіти, особливо в системі інклюзивного навчання.


З повагою,
розробник Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
автор і координатор
медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»,  
кандидат медичних наук

06.05.2018 р.                                                Яновська Наталія Миколаївна

 

Завантажити лист 

 

 

типова Освітня програма
«Гармонія інтелекту та здоров’я»

(психофізіологічно та когерентно інтегрована гармонізувальна корекційно оздоровча)

Коротка інформація про особливості і переваги Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я»

 

Інноваційна Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» створена відповідно до Закону України «Про освіту»,
Державного стандарту початкової освіти
на засадах нейропедагогіки, нейропсихології, психофізіології, профілактичної медицини, музикотерапії
у рамках медико-педагогічного проекту
«Гармонія інтелекту та здоров’я», який успішно пройшов етап апробації
та експериментального впровадження (2002-2018)
і схвалений фахівцями та батьками.
Програма може бути використана в усіх закладах освіти, особливо в системі інклюзивного навчання.

 

Освітня діяльність за цією програмою, яка базується на здобутках високого світового рівня медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я», є доступною для кожного навчального закладу та кожної родини. Вона дасть можливість поліпшити якість початкової освіти, уникнути багатьох наболілих педагогічних, медичних і соціальних проблем (труднощів у навчанні, неуспішності, небажання дітей вчитися, погіршення стану їхнього здоров'я в процесі навчання, хронічного стресу, «шкільного неврозу», депресії, різних залежностей, емоційного вигорання педагогів, дисгармонійних стосунків дітей і дорослих).

 

Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання та компетентностей загальної середньої освіти відповідного рівня, визначених Державним стандартом початкової освіти. Вона також дозволяє досягти розвитку в учнів наскрізних умінь, означених в концептуальних засадах Нової української школи.

 

Важливо зазначити, що інноваційні моделі гармонізувальної освіти в рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» є вже здійсненим практичним втіленням ключових концептуальних засад Нової української школи (представлених МОНУ в 2016 році лише теоретично і запланованих до експериментальної апробації в закладах освіти України тільки з 2018/2019 навчального року).

У цій програмі представлені механізми для досягнення концептуальних засад НУШ. Зокрема, уникнення перевантаження учнів, обтяжливої лівопівкульної навчальної діяльності (яка не відповідає природним особливостям молодших школярів), інформаційного стресу, низької мотивації до навчання, небажання дітей вчитися і ходити до школи.

 

Завдяки розробленій програмі учні можуть здобувати систематизовані та інтегровані знання, необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці (а не інформацію, переобтяжену другорядними матеріалом); користуватися сучасними дидактичними засобами; із задоволенням легко й цікаво навчатися.

 

У рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» вдається реалізувати на практиці універсальну особистісно-орієнтовану модель освіти, психофізіологічно комфортну для дітей з різною організацією мозкової діяльності, з різним рівнем інтелекту та стану здоров’я. А саме, правопікульних і лівопівкульних, аудіалів, візуалів, кінестетиків, дітей із сильною та слабкою, рухливою та інертною нервовою системою, учнів, які мають порушення пізнавальної сфери (дислексія, дисграфія, дискалькулія); психоемоційні та психосоматичні розлади, а також дітей із особливими педагогічними потребами. Тому освітня діяльність за програмою також може бути успішно використана і в системі інклюзивної освіти.

 

Основою комфортної освітньої діяльності в рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» є музикотерапевтична педагогіка – комплексна медико-педагогічна технологія (гармонізувальна, психофізіологічно інтегрована, особистісно орієнтована, здоров’язбережувальна, корекційно-розвивальна технологія; технологія навчання основ здоров’я й виховання культури здоров’я; технологія організації пізнавальної діяльності та організації спілкування, технологія превентивного навчання, інноваційної діяльності тощо).

 

Музикотерапевтична педагогіка  створена відповідно до патенту на винахід і передбачає, зокрема, запис на носії інформації (для наступного відтворення на стадії застосування) знань у вигляді пісень; слів, словосполучень, речень з пісні у вигляді субтитрів для навчання читанню; пісень, які містять знання у вигляді мультфільмів, фільмів, комп’ютерних ігор і програм (українською та іноземними мовами).

Ця інноваційна медико-педагогічна технологія дає можливість досягти психофізіологічної інтеграції (інтеграції функцій обох півкуль головного мозку, різних каналів сприйняття інформації, поліпшення міжпівкульної взаємодії). Рівнопівкульне багатосенсорне навчання є основою розвитку цілісного світосприйняття, інтелекту, гармонійного світогляду, здібностей і талантів здобувачів освіти. Використання музикотерапевтичної педагогіки також сприяє врівноваженню психоемоційної діяльності, нормалізації життєдіяльності різних органів і систем учнів та педагогів.

 

У рамках освітньої діяльності за програмою відбувається одночасне навчання, виховання, розвиток і оздоровлення дітей, корекція порушень пізнавальної та психоемоційної сфери; уникнення проявів шкільної дезадаптації (обумовленої хронічним стресом, «шкільним неврозом», депресією); заощадження часу для відпочинку, гри, творчої діяльності здобувачів освіти.

 

Завдяки цьому в рамках інтегрованого курсу «Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом» Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» вдається досягти різних видів інтеграції: психофізіологічної та когерентної, змістової, тематичної і функціональної, повної або часткової інтеграції освітніх галузей (у рамках окремих інтегрованих предметів, інтегровано в межах однієї галузі й міжгалузево, у змісті споріднених предметів, у вигляді модулів у складі предметів, на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, у процесі проектної діяльності тощо). Для цього в структурі Типової освітньої програми виділено відповідні змістовні лінії й модулі. Інтегрований підхід до навчання сприятиме розвитку міжпредметних зв’язків, розвитку цілісного світосприйняття, гармонізації дітей у процесі навчання, підвищення мотивації до освітньої діяльності.

 

Оригінальні навчальні пісні і створені до них прозові тексти, музичні навчальні фільми музикотерапевтичної педагогіки містять знання з різних освітніх галузей. За допомогою засобів музикотерапевтичної педагогіки вдається одночасно формувати ключові компетентності (в галузі природничих наук, техніки і технологій, мовної, читацької, соціальної, громадянської, культурної, інформаційно-комунікаційної, іншомовної комунікативної компетентності), зберігати і поліпшувати здоров’я учнів, розвивати мовленнєву діяльність, коригувати порушення мовленнєвої (дислексія, дисграфія) та математичної (дискалькулія) діяльності, залучати дітей до мистецької діяльності, гармонізувати стосунки дітей і дорослих.

 

За допомогою Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» вдається запровадити безстресове та диференційоване навчання здобувачів освіти (з використанням завдань різного ступеня складності й урахуванням вікових можливостей та індивідуальних особливостей школярів) на фоні моніторингу стану їхнього здоров’я. Обсяг домашніх завдань буде обмежено; домашні завдання представлені у творчій зрозумілій для дітей формі. Навчання буде організовано через художню діяльність засобами мистецтва, ігровими методами. Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання, запроваджено описове формувальне оцінювання для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуального темпу навчання без необхідності виставляти традиційні оцінки. Вчитель матиме змогу підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання, розвивати їхні здібності і таланти.

Навчальні матеріали за програмою «Гармонія інтелекту та здоров’я» учні зможуть успішно використовувати у навчальних закладах і вдома (для підготовки домашніх завдань, відпочинку, творчого розвитку; у вихідні дні, на канікулах, під час хвороби).

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за Типовою освітньою програмою «Гармонія інтелекту та здоров’я» звичайні. В рамках цієї інноваційної психофізіологічно та когерентно інтегрованої гармонізувальної корекційно оздоровчої Типової освітньої програми (що передбачає поетапне ускладнення освітньої діяльності засобами музикотерапевтичної педагогіки з використанням завдань різного ступеня складності) можуть навчатися всі здобувачі початкової освіти загальноосвітніх навчальних закладів, починаючи з шестирічного віку (незалежно від організації їхньої вищої нервової діяльності, рівня інтелекту та стану здоров’я); діти здорові та діти, які мають особливі педагогічні потреби і навчаються в системі інклюзивної освіти.

 

Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» містить:

  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

  • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Освітні компоненти програми мають потенціал для формування в учнів ключових компетентностей за такими освітніми галузями: мовно-літературна (українська мова та література, іншомовна освіта), природнича, математична, мистецька, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, фізкультурна, громадянська та історична, інформатична.


 

Інтегрований курс
«Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом»
Мовно-літературна (українська мова та література, іншомовна освіта),
математична,  природнича,  соціальна і здоров’язбережувальна,
громадянська та історична,  мистецька,
 технологічна,
інформатична,
 фізкультурна освітні галузі

 

1-2 клас

 

Метою інтегрованого курсу «Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом» Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» є всебічний гармонійний розвиток здобувачів освіти; формування у них компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, комунікативної, читацької, математичної, екологічної, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадської, культурної, іншомовної комунікативної та інших ключових компетентностей; збереження здоров’я в процесі освітньої діяльності для успішного самовираження і самореалізації у навчанні й житті; власного і суспільного добробуту; збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу українського народу; підвищення якості життя українських родин.

 

Для досягнення мети та обов’язкових результатів навчання визначено
такі змістові лінії:

«Спілкуємося українською», «Гармонійна та інтегрована іншомовна освіта»,
«Математична діяльність у житті людини», «Світ мистецтва»,
«Людина у Всесвіті та соціально-історичному просторі», 
«Корисна технологічна діяльність», «Інформаційний світ і комунікація»,
«Фізична культура і спорт у житті людини».

Кожна змістова лінія містить відповідні модулі.
Змістово-модульна організація Типової освітньої програми дає можливість започаткувати психофізіологічну й когерентну інтеграцію в рамках інтегрованого курсу «Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більш докладно про особливості і переваги гармонізуючої освіти
(в рамках медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоровя")