На головну сторінку

 

 

Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради
 

відповідь
щодо листа МОНУ
від 26.04.2018 р. №1/10-1209

 Попередньо до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради мною направлено звернення від 23.03.2018 р. №12/3 щодо усунення порушень освітнього, антикорупційного та антимонопольного законодавства при затвердженні Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я». Додатково інформація про вказані порушення була направлена на Комітет від інших установ. За наслідками таких звернень з боку Комітету направлено МОНУ листа, на який МОНУ дало відповідь в листі від 26.04.2018 р. №1/10-1209. Копію цього листа було направлено мені, як автору Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я».

 

В цьому листі інформація щодо правового регулювання Науково-методичної комісії з дошкільної та загальної середньої освіти МОНУ і колегії МОНУ процитовано правильно.

 

Проте не можу погодитися з наступним:

 

1. МОНУ у листі зазначає: «Типовим освітнім програмам гриф Міністерства освіти і науки України не надається». Це твердження суперечить вимогам «Порядок надання навчальній літературі грифів та свідоцтв МОНУ» від 17.06.2008 р. № 537» (п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8), в яких зазначено про надання навчальним програмам грифа з боку МОНУ.

2. Далі МОНУ у листі цитує Постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти». Цією постановою доручено МОНУ «… вжити заходів для своєчасного розроблення та затвердження типових освітніх програм для учнів закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення впровадження Державного стандарту».

Звертаю увагу, що 21.02.2018 р. Кабінет Міністрів України доручає МОНУ розробити і затвердити саме типові освітні програми, а не типову (тобто не встановлює чітку кількість типових освітніх програм) оскільки це порушувало б принципи Закону України «Про освіту».

 

До речі, відповідно до листа від 30.01.2018 р. №221/10-235 МОНУ мною (при підтримці педагогів багатьох навчальних закладів України) створено рукопис Типової освітньої програми для надання їй відповідного грифа МОНУ. Його було подано в установлені в листі строки (до 1 лютого 2018 р.) за указаною адресою.

3. У листі МОНУ зазначено про затвердження типових освітніх програм Наказом МОНУ від 21.03.2018 р. №268 із наданням їм грифу «Затверджено Міністерством освіти і науки України». Цим самим МОНУ суперечить само собі у попередньому твердженні про те, що типовим освітнім програмам гриф МОНУ не надається. Цим же наказом МОНУ затверджено типові освітні програми національних меншин. Це підтверджує, що кількість типових освітніх програм, затверджених МОНУ не є обмеженою.

4. Далі у трьох останніх абзацах листа МОНУ зазначає про необхідність звернення до Державної служби якості освіти для отримання експертного висновку, щодо відповідності типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» державному стандарту, хоча ні в яких нормативних актах не передбачено необхідності проведення подібних дій.

До того ж у листі цитується ст. 67 Закону України «Про освіту» в якій чітко зазначено: «центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти … затверджуються освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових).

 

Додатково повідомляю, що відповідно до результатів голосування експертів-членів комісії МОНУ програму «Гармонія інтелекту та здоров'я» ухвалено як Типову освітню програму. Крім того, в примітці до результатів голосування зазначено: «впродовж 5 робочих днів з моменту оприлюднення Державного стандарту початкової освіти в робочому порядку переглянути всі програми на відповідність вимогам затвердженого Державного стандарту початкової освіти. Офіційним листом до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» подати оновлені варіанти програм, з інформацією щодо їх опрацювання», що і було зроблено мною.

 

Таким чином немає необхідності та юридичної підстави надання мною додатково матеріалів Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» до Держаної служби якості освіти.

 

Виникає здивування, чому відповідно до «Порядок надання навчальній літературі грифів та свідоцтв МОНУ» від 17.06.2008 р. № 537 на колегії МОНУ 22.02.2018 р. із 11 навчальних програм було затверджено тільки дві програми. Зрозуміло, що в цей час з Державного бюджету відбувається фінансування навчально-методичного забезпечення лише двох програм, затверджених МОНУ Наказом від 21.03.2018 р. №268.

 

Створення штучних перепон до затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» має ознаки порушення Закону України «Про запобігання корупції», що направлені в угоду двох освітніх програм посадових осіб системи освіти.

 

Освітня діяльність в рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» зможе допомогти учням, педагогам і батькам легко адаптуватися в умовах реформування інтернатної системи та інклюзивного навчання.

 

Підняте питання має широкий суспільний інтерес і резонанс. Широко обговорюється в ЗМІ та соціальних мережах педагогами, батьками та іншими прогресивним людьми, зацікавленими у розвитку освіти і збереженні здоров'я дітей, особливо в системі інклюзивного навчання. Ця обставина спонукала нас опублікувати 06.05.2018 р. відкритий лист до Міністра освіти і науки Гриневич Л.М. на сайті www.гармонізуюча-освіта.org з можливістю обговорення його в ЗМІ та соціальних мережах.

Вирішення цього питання знаходиться на постійному контролі у багатьох закладів освіти, які зацікавлені у тому, щоб була поборена корупційна складова при затвердженні Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я».

 

На основі наведеного, керуючись чинним законодавством

 

ПРОШУ

 

1. Критично відреагувати на лист МОНУ від 26.04.2018 р. №1/10-1209.

2. Виконавши контрольну функцію Комітету здійснити парламентську перевірку щодо можливих порушень з боку МОНУ при затвердженні Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я».

3. Особливу увагу звернути на ознаки корупційних діянь посадових осіб МОНУ при затвердженні навчальних програм.

4. Ініціювати перед правоохоронними органами внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

 

 

Розробник Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
автор і координатор медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
кандидат медичних наук
                                                                     

Яновська Наталія Миколаївна

 

08.05.2018 р.

 

 

 

лист МОНУ

від 26.04.2018 р. №1/10-1209

 

 

 

Більш докладно про особливості і переваги гармонізуючої освіти
(в рамках медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоровя")