На головну сторінку

 

 

Незважаючи на рішення відповідної комісії МОНУ про затвердження всіх освітніх програм з наданням їм грифу МОНУ певними членами колегії МОНУ 22.02.2018 р. були здійснені дії всупереч чинному законодавству, які припинили затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» в законній юридичній площині.

 22.02.2018 р. відбулося засідання колегії МОНУ, надалі Колегії, на якому було розглянуто питання про надання грифів всім 11 освітнім програмам, схвалених фахівцями-експертами Комісії. На засіданні Колегії від самого початку (незважаючи на те, що експерти Комісії проголосували одноголосно за всі 11 програм та порушили клопотання перед Колегією про надання їм грифів МОНУ) освітні авторські програми для 1-2 класів були розділені організаторами Колегії на дві групи:

1. Освітні програми, авторами яких є посадові особи НАПНУ та МОНУ. На Колегії ці програми були представлені, як Типові освітні програми початкової освіти (авт. кол. під кер. Савченко О.Я. та авт. кол. під кер. Шияна Р.Б.).

2. Дев'ять інших програм, як освітні програми, які реалізуються за освітніми проектами.

В ухвалі рішення Колегії (наданій членам Колегії на початок засідання, що видно із Протоколу Колегії) перші дві та дев'ять інших освітніх програм були означені в різних пунктах.

Тобто, першим двом програмам (авт. Савченко О.Я., авт. Шиян Р.Б.) Колегією були надані переваги, хоча у членів Комісії до цих програм також були зауваження, які на момент засідання Колегії 22.02.2018 р. не були усунені. Критичні зауваження до цих програм були і в члена Колегії (Шукевич Ю.В.), проте Хобзей П.К. їх спростував. Не зреагували члени Колегії і на заяву представника Комісії Пархоменко Н.Г. стосовно висновків експертів Комісії, які підтверджують, що всі дев'ять програм створено на основі Державного стандарту початкової освіти (тобто вони є типовими). Цими діями Колегією грубо порушується принцип рівноправності, передбачений Законом України «Про освіту».

Про порушення даного принципу свідчить той факт, що МОН України дало можливість освітнім програмам посадових осіб (Савченко О.Я., Шиян Р.Б.) мати набагато більше часу для розроблення своїх програм, аніж автори дев'яти інших освітніх програм.

Згідно Закону України «Про освіту» всі освітні програми в принципі повинні бути рівними і не мати переваг в залежності від їх авторів.

В подальшому членами Колегії (Рашкевич Ю.М., Хобзей П.К., Шиян Р.Б., Фіданян О.Г., Горбачов С.І.) через підміну понять, виставлення надуманих звинувачень, перевищення своїх повноважень (при недостатній компетентності) фактично було заборонено дев'ять освітніх програм в угоду двом, авторами яких є посадові особи НАПНУ та МОНУ.

На засіданні Колегії не були присутні автори дев’яти освітніх програм, таким чином вони були позбавлені можливості надати фахові аргументи для вирішення питання у правовому полі.

В порушення антикорупційного законодавства автори двох вибраних програм – посадові особи Савченко О.Я. та Шиян Р.Б. брали участь в обговоренні освітніх програм. Савченко О.Я. одночасно є автором програми і членом Колегії. Більш того Шиян Р.Б. «зазначив, що підтримання статусу альтернативних програм буде значним маркетинговим кроком для них та поставить всі ці освітні програми в рівні умови, а цього робити не можна бо вони різні». Цікаво також, чому Шиян Р.Б. альтернативними вважає інші дев'ять програм, а не свою програму та не програму Савченко О.Я.

Член Колегії Бистрицький Є.К. звертав увагу на те, що «члени Колегії не можуть мати конкретних застережень до програм, бо не є фахівцями з цих питань». Член Колегії Кудрявець Є.В. також зазначав, що «члени Колегії не можуть обирати або вилучати програми». Проте, виконуючий обов’язки головуючого на засіданні Колегії Рашкевич Ю.М. (заступник Міністра освіти і науки України) та Хобзей П.К. (заступник Міністра освіти і науки України) при підтримці членів Колегії (Фіданян О.Г., Горбачов С.І.), перевищуючи свої повноваження, весь час лобіювали інтереси двох обраних програм та направляли засідання Колегії в не правове поле, щоб відмовити дев'яти програмам у наданні відповідного грифу МОНУ і можливості державного фінансування; вилучити їхню діяльність із освітнього простору України.

На Колегії Хобзей П.К. «зазначив, що тоді треба говорити так, що наше голосування є запереченням цих програм, тоді так і вирішуємо, але беремо відповідальність на себе».

Члени Колегії (Фіданян О.Г., Горбачов С.І.) віддали перевагу двом вибраним програмам завдяки тому, що вони не є комерційними, хоча їхня не комерційність обумовлена лише тим, що свої освітні послуги вони будуть надавати за рахунок державного фінансування. При цьому члени Колегії позбавили такої можливості інші дев'ять програм, обвинувативши їх при цьому в комерційності.

Крім того, важливо зазначити, що батьки учнів, які будуть навчатися за означеними двома програмами, також вимушені будуть здійснювати фінансові трати для забезпечення дітей різними освітніми засобами крім підручників (альбоми, пензлі, фарби, контурні карти тощо). Таким чином вибрані Колегією дві освітні програми не можна оцінювати цілком безкоштовними для родин учнів.

 

Викликає здивування і обурення те, що члени Колегії, наділені державними повноваженнями сприяти підвищенню якості освіти в Україні використовують їх для відстоювання інтересів двох вибраних освітніх програм та позбавлення права діяти в освітньому просторі України іншим освітнім програмам відповідно до Закону України «Про освіту».

У постанові Колегії зазначено «Взяти до відома інформацію про Типові освітні, Типові навчальні та освітні програми для 1-2 класів закладів середньої освіти та ухвалити проект рішення з урахуванням пропозиції щодо вилучення пункту 4 щодо схвалення освітніх програм для перших других класів загальної середньої освіти, які реалізуються за освітніми проектами та надання їм грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»».

Таким чином, рішенням Колегії подальше вирішення питання стосовно затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» штучно припинено без надання можливості подальшого вирішення його в юридичній площині. При цьому члени Колегії не зазначили в своєму рішенні причину відмови в затвердженні Типової освітньої програми.

З незрозумілих причин члени Колегії знехтували рішення експертів Комісії 21.02.2018 р., які своїм голосуванням однаково оцінили всі 11 Типових освітніх програм та порушили клопотання перед Колегією про затвердження цих програм і надання їм грифу МОНУ. Своїм рішенням члени Колегії створили штучні перепони для діяльності в рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я», затребуваної в суспільстві і схваленої сотнями навчальних закладів України.

 

Більш докладно про особливості і переваги гармонізуючої освіти
(в рамках медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я")
та найбільш розповсюджені порушення в житті дітей і дорослих.