На головну сторінку

 

 

Хто  має  зупинити  протиправні  дії  МОНУ  корупційного  характеру,
які  позбавляють  учнів,  учителів  і  батьків  ефективних  засобів 
вирішення  наболілих  педагогічних,  медичних  та  соціальних  проблем 
в  умовах  реформування  інтернатної  системи  та  інклюзивного  навчання?

 

МОНУ  всіляко  пропагує  НУШ,  проте  не  дає  можливості  закладам  освіти
скористатися  ефективними  засобами  для  організації 
інтегрованого  особистісно  орієнтованого  безстресового  кореційно  оздоровчого  навчання, 
яке  в  умовах  реформування  інтернатної  системи  та  інклюзивного  навчання 
є  особливо  актуальним  і  затребуваним  у  суспільстві.

 

1

Бюджетні  кошти  МОНУ  в  одних  руках

Про заклади освіти та інклюзивне навчання
у МОНУ забули

МОНУ, проводячи конкурс програм, використав його лише як статиста задля створення вигляду демократичних перетворень. Маніпулюючи членами Колегії та вводячи їх в оману, МОНУ з грубим порушенням чинного законодавства затвердило дві освітні програми (НУШ-1 і НУШ-2) посадових осіб МОНУ і НАПНУ, зосередивши на них усе фінансування із Державного бюджету.

Фактично МОНУ затвердило лише дві програми, авторами яких в приватному порядку стали посадові особи НАПНУ й МОНУ.

Незважаючи на те, що дві освітні програми (під кер. О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна) мали значно більше часу для створення програм (на момент оголошення конкурсу ці програми вже були створені і виставлені для громадського обговорення) та отримали від педагогів, науковців, батьків та громадських активістів близько 400 пропозицій, на сьогодні вони не відповідають вимогам Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти, тобто не є типовими. Хоча саме їм було надано переваги перед усіма іншими програмами представленими на конкурс.

Треба зазначити, що на засіданні Колегії 22.02.2018 р. освітні програми НУШ-1 та НУШ-2 не були доопрацьовані на відповідність Державному стандарту початкової освіти та наданих експертами Комісії зауважень і пропозицій.

Не відповідають вимогам Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти програми НУШ-1 та НУШ-2 і сьогодні, тобто залишаються нетиповими освітніми програмами, проте саме їм МОНУ намагається надати державне фінансування.

Бюджетні кошти, які мали бути направлені на реальне реформування освіти через запровадження в освітньому просторі різних навчальних програм, монополізовано направляються лише на дві вказані освітні програми.

При цьому наказ МОНУ від 21.03.2018 р. №268 про затвердження цих освітніх програм не має юридичної сили, оскільки був виданий на основі рішення Колегії, прийнятого 22.02.2018 р., тобто до набрання чинності Державного стандарту початкової освіти. У постанові Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87 зазначено: "Ця постанова набирає чинності з дня її публікування" (п.4). Постанову опубліковано 23 лютого 2018 р.).

Навчальній програмі «Гармонія інтелекту та здоров’я», схваленій експертами МОНУ як типова освітня програма, МОНУ створило штучні перепони, які мають у собі ознаки корупційних діянь та порушення антимонопольного законодавства.

06.05.2018 р. з відкритим листом звернулися до Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич.

На попередні листи до МОНУ отримали лише
відписки без розгляду питання по суті.

Матеріали юридичного розслідування стосовно порушень МОНУ при затвердженні Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» направлені в різні антикорупційні установи та Верховну Раду України.

МОНУ надає неправдиву інформацію стосовно порушень при затвердженні програм навіть Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.

Додаток 1

2

МОНУ постійно нехтує чинним законодавством
і не дає можливості освітнім програмам
діяти в юридичній площині

На сьогодні МОНУ намагається заплутати ситуацію, заявляючи, що затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» буде здійснено за участі Державної служби якості освіти (відповідно до листа від 27.03.2018 р. №1/9-181).

Проте, згідно із Законом України «Про освіту» ця установа не має повноважень щодо затвердження Типових освітніх програм (ст. 67).

Типові освітні програми, якою є програма «Гармонія інтелекту та здоров’я», затверджує МОНУ (ст. 64). Відповідно до «Порядку надання грифів та свідоцтв МОНУ» від 17.06.2008 р. №537 (п. 1.7) рішення про надання грифа навчальним програмам приймається на колегії МОНУ та затверджується наказом МОНУ.

Ігнорує МОНУ і Закон України «Про загальну середню освіту» (ч. 3 ст. 15) в якому зазначено:  "Запровадження ... нових освітніх програм ... можливе лише за рішенням Міністерства освіти України".

Аналогічні порушення були здійснені МОНУ й у минулі роки, тому освітні програми, створені раніше в рамках проектів "Інтелект України", "Росток", "На крилах успіху", діють всупереч чинному законодавству на сьогодні без грифів МОНУ та державної підтримки. Проте в Міністерстві освіти чомусь не помічають цих порушень, а при нагоді обвинувачують зазначені програми в комерційності і платності для родин учнів.

Відповідно до наказу МОНУ від 17.06.2008 р. №537 «Грифи МОНУ надаються такій навчальній літературі: навчальним програмам (п. 1.4.1), підручникам (п. 1.4.2), словникам (п. 1.4.7) та ін.

На сьогодні не має наказу МОНУ про затвердження освітніх програм і надання їм грифу МОНУ, крім НУШ-1 та НУШ-2. Тому дивним є розміщене на офіційному сайті МОНУ повідомлення під назвою «У школах можна буде навчати за 8 програмами, що не є типовимивисновок Державної служби якості освіти». У нормативних документах відсутнє роз'яснення поняття «не типова освітня програма».

На сьогодні, відповідно до листа МОНУ від 27.03.2018 р. №1/9-181 відбувається чергове порушення чинного законодавства. Колективи розробників восьми освітніх програм спільно з Департаментами (управліннями) освіти і науки України мають вибрати заклади освіти, де вісім програм будуть реалізуватися і затверджуватися керівником закладу освіти. Цікаво, хто в цій ситуації буде надавати освітній програмі гриф МОНУ.

У част. 3 ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту», на яку робиться посилання у листі МОНУ, зазначено, що "Запровадження ... нових освітніх програм ... можливе лише за рішенням Міністерства освіти України" (а не керівника закладу освіти або на підставі листа Державної служби якості освіти, в якому зазначається лише про те, що програма відповідає вимогам Державного стандарту початкової освіти).

Част. 3 ст. 15 Закону України «Про освіту» стосується затвердження освітніх програм, створених на основі типових програм самим закладом освіти, а не іншими розробниками.

Дивно, що МОНУ вимагає грифувати підручники і словники, а про освітні програми (п. 1.4.1 наказу МОНУ від 17.06.2008 р. №537), які визначають основу організації освітньої діяльності закладів освіти забуває.

Додаток 2

3

Сумні реалії сучасної початкової освіти в Україні

 та критичний стан здоров’я учнів

Сучасна система освіти в країні є дисгармонійною і руйнівною за своєю суттю. Велике занепокоєння у спеціалістів і батьків викликають проблеми, пов’язані з освітою та станом здоров’я дітей (труднощі у навчанні, неуспішність, небажання вчитися і ходити до школи, погіршення стану здоров’я у процесі навчання, розвиток хвороб стресу, «шкільний невроз», поведінкові порушення, різні залежності, агресія, суїцид).

Переважна більшість освітніх проблем, порушень пізнавальної сфери і поведінки має медичне підґрунтя. Головною причиною шкільної дезадаптації учнів є хронічні стрес і депресія, що зумовлює гальмування розумової діяльності.

Сьогодні за даними ВООЗ депресія набула рівня епідемії, а до 2020 р. стане хворобою №1 у світі й зможе паралізувати економічне життя багатьох країн світу.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що у значної кількості молодших школярів має місце недостатня зрілість структур мозку, особливо лівої півкулі. Для них лівопівкульно орієнтована освітня діяльність, яку запроваджує МОНУ підручниковим навчанням, є психофізіологічно неприйнятною та психотравмувальною. У результаті в багатьох учнів розвивається дисгармонія мозкової діяльності, що обумовлює виникнення «шкільного неврозу» та нервово-гормонального виснаження організму за рахунок хронічного стресу, який руйнує клітини мозку, порушує його структуру, функціональну активність.

Під час депресії в мозку зменшуються ділянки, що відповідають за судження, пам’ять, емоції, планування, рухи.

Інформаційне перевантаження, перенапруження незрілої лівої півкулі та пригнічення правої створює певний психофізіологічний вакуум, названий вченими «чорною дірою».

Про небажання дітей вчитися сьогодні б’є на сполох МОН України, яке намагається розв’язати цю складну медико-педагогічну проблему лише педагогічними засобами. Втрата інтересу дітей до навчання обумовлена нервово-гормонвальним виснаженням організму за рахунок хронічного стресу, депресії і викликаної ними шкільної дезадаптації, а також цифрової залежності. Для корекції цих проблем необхідно виключити із життя школярів і вчителів вплив стресогенних і психотравмуючих факторів.

Останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилась до критичної: лише 1,1% дітей є практично здоровими, у середньому на одну дитину припадає 2,5 захворювання. Більшість дітей закінчують школу з різноманітними захворюваннями, які формуються у період їхнього навчання.

Широке залучення ґаджетів в освітню діяльність також не зможе відкоригувати прояви шкільної дезадаптації, обумовлені дистресом і депресією, а, навпаки, ускладнить їх, призведе до збільшення цифрової залежності у дітей.

Сьогодні все більше медичних експертів у світі заявляє, що залежність від смартфонів, планшетів, комп’ютерів є актуальною і зростаючою проблемою. При цьому лікувати цифрову залежність ще складніше, аніж наркотичну.

Додаток 3

4

Міфи МОНУ стосовно прогресивних перетворень у рамках експерименту НУШ і безкоштовності навчання

МОНУ, як і раніше, наступає на старі граблі – не виявляє причин наболілих проблем і не використовує прогресивних досягнень вітчизняних освітян-новаторів, здобутих у результаті успішної багаторічної науково-експериментальної діяльності.

Всіляко пропагуючи концепцію НУШ, МОНУ підпорядковує освітню діяльність початкової школи країни лише під освітні програми НУШ-1 і НУШ-2 (авт. кол. О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна), що не мають механізмів реалізації НУШ та інклюзивного навчання, яке на сьогодні в країні є особливо актуальним.

Порушенням чинного законодавства також є залучення дітей усієї країни до експерименту зі створення навчально-методичного забезпечення НУШ.

Інші ефективні освітні моделі, перевірені часом і схвалені фахівцями й батьками МОНУ перешкоджає використовувати в закладах освіти, позбавляє державної підтримки прогресивні вітчизняні проекти і розробки.

МОНУ вводить в оману освітян і батьків, ототожнюючи затверджену постановою Кабінету Міністрів Концепцію НУШ (від 14.01.2016 р. №988-р, в якій означено лише ідеологію реформування освіти під назвою «Нова українська школа) із експериментом НУШ (згідно з наказом МОНУ від 13.07.2017 р. №1028 зі створення на базі лише 100 пілотних закладів освіти навчально-методичного забезпечення НУШ під керівництвом координаторів і керівників експерименту).

Залучення учнів інших закладів освіти до освітньої діяльності з використанням цього навчально-методичного забезпечення можливе лише після 2022 року в разі успішного результату експерименту НУШ і схвалення його експертами відповідної комісії МОНУ (відповідно до наказу МОНУ від 30.11.2012 р. №1352, п. 2.14).

Затвердивши з порушенням чинного законодавства освітні програми НУШ-1 і НУШ-2, МОНУ дає можливість закладам освіти використовувати або застарілі освітні моделі (неефективність яких уже доведена часом) або експериментальні (ефективність яких має бути оцінена лише після 2022 року).

Сьогодні для досягнення особистісно орієнтованого інтегрованого корекційно-оздоровчого навчання, комфортного для дітей з різними особливостями розвитку, особливо в системі інклюзивного навчання, в МОНУ немає реальних механізмів і засобів.

Безумовно, освітні програми НУШ-1 та НУШ-2,  затверджені МОНУ, не можуть бути безкоштовними для родин, діти яких навчатимуться за указаними програмами. До підручників (які МОНУ профінансує з Державного бюджету за кошти платників податків) батькам учнів необхідно буде купити за власні кошти різні посібники, прописи, альбоми, зошити з різних предметів. Так, лише до підручника з математики за програмою НУШ-2 (авт. кол. під кер. Р.Б. Шияна) передбачено придбати чотири зошити.

Не давши запровадити інші ефективні навчальні програми, МОНУ монополізує освіту та створює умови для комерційної діяльності протягом п’яти років лише для навчально-методичного забезпечення затверджених двох програм НУШ-1 і НУШ-2 посадових осіб МОНУ та НАПНУ.

Додаток 4

5

Відстояти прогресивні здобутки
медико-педагогічного проекту
«Гармонія інтелекту та здоров’я» у 2017 р.
вдалося лише завдяки зверненню до суду

Медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» було започатковано у 2002 р. на принципах психофізіології, нейропедагогіки, профілактичної медицини, музикотерапії з метою організації гармонійного розвитку дітей (інтелектуального, фізичного, психічного, духовного, соціального) у процесі освітньої діяльності.

Після успішної апробації відбувалося експериментальне впровадження проекту протягом 2008–2016 рр. (наказ МОНУ від 10.11.2008 р. №1028).

Більшість положень НУШ, що стосуються інтегрованого комфортного особистісно-орієнтованого навчання, які МОНУ представляє лише теоретично у рамках експерименту НУШ (зокрема на он-лайн ресурсі EdEra) за проектом «Гармонія інтелекту та здоров’я», вже запроваджено педагогами-новаторами й успішно функціонує багатьох закладах освіти України та за її межами.

На основі комплексної медико-педагогічної технології, яка є світовою інновацією музикотерапевтичної педагогіки (захищеної патентом на винахід), створено ефективне навчально-методичне забезпечення, розроблено методику безстресового особистісно орієнтованого інтегрованого корекційно-оздоровчого раннього і превентивного навчання дітей з різним рівнем інтелекту та стану здоров’я. У рамках проекту освітня діяльність дітей здійснюється в особливому рівнопівкульному багатосенсорному режимі, комфортному для кожного учня. Навчання, виховання й оздоровлення відбуваються одночасно.

При цьому музикотерапевтична педагогіка не є уроками музики і співу, і навіть не традиційними уроками, на яких учні засвоюють знання з допомогою навчальних пісень. Це цілісна система науково обґрунтованих та апробованих протягом багатьох років дій, спрямованих на гармонійний всебічний розвиток дітей у процесі навчання, розвиток їхніх здібностей і талантів, оздоровлення та корекцію існуючих порушень пізнавальної сфери і стану здоров’я.

Ефективність гармонізувальної освітньої діяльності за проектом «Гармонія інтелекту та здоров’я» науково обґрунтована вченими сфери психології з використанням засобів електроенцефалографії. Оздоровчі та здоров’язбережувальні ефекти освітньої діяльності за проектом підтверджені обстеженнями спеціалістів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України».

На сайті www.гармонізуюча-освіта.org представлені тренінги, майстер-класи педагогів різних регіонів України, методики й засоби навчання, відгуки фахівців і батьків, заочні вебінари для спеціалістів і членів родин учнів.

У 2017 р. після схвалення результатів експериментального впровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» протягом 2008–2016 рр. експертами відповідної комісії МОНУ було штучно створено перепони для подальшої реалізації проекту в закладах освіти України. Після звернення до суду й надання незаперечних доказів про порушення Міністерства проект було затверджено наказом МОНУ від 18.08.2017 р. №1198.

За сприяння МЗС України навчальні комплекти серії «Гармонізуюча освіта» були направлені посольствам і генеральним консульствам України в 22 країни світу. Від представників української діаспори отримано схвальні відгуки і бажання в подальшому використовувати нові комплекти музикотерапевтичної педагогіки для гармонізації дітей у процесі комфортного засвоєння знань та уникнення проявів хронічного стресу, неврозу, депресії, різних залежностей.

Прикро, що після неодноразових звернень до МОНУ стосовно запровадження в закладах освіти ефективних моделей гармонійної освітньої діяльності дітей відповідно до їхніх природних особливостей розвитку (створених у рамках медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» за участі прогресивних фахівців сфери освіти, психології, медицини і схвалених батьками) МОНУ продовжує експериментувати на дітях, проводячи чергову фінансово-обтяжливу для країни реформу освіти (поверхнево вихопивши ідеї зарубіжних систем освіти і змішавши все в одну купу) без шансів на успіх. З нового навчального року цей експеримент буде додатково ускладнено за рахунок реформування інтернатної системи.

Додаток 5

6

Особливості і переваги Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» для безстресової корекційно-оздоровчої освітньої діяльності дітей
з різними особливостями розвитку

Розв’язання цього питання перебуває на постійному контролі багатьох закладів освіти, зацікавлених у тому, щоб була поборена корупційна складова в процесі затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я». Вона може бути використана в усіх закладах освіти, особливо в системі інклюзивного навчання.

У рамках цієї програми вдається реалізувати на практиці універсальну особистісно орієнтовану та цілісно інтегровану модель освіти, психофізіологічно комфортну для дітей з різною організацією мозкової діяльності, різним рівнем інтелекту та стану здоров’я, а саме правопівкульних і лівопівкульних, аудіалів, візуалів, кінестетиків, дітей із сильною та слабкою, рухливою та інертною нервовою системою, учнів, які мають порушення пізнавальної сфери (дислексія, дисграфія, дискалькулія); психоемоційні та психосоматичні розлади, а також дітей із особливими освітніми потребами.

У Типовій освітній програмі «Гармонія інтелекту та здоров’я» представлені механізми для досягнення концептуальних засад «Нової української школи». Зокрема, уникнення перевантаження учнів, обтяжливої лівопівкульної навчальної діяльності (яка не відповідає природним особливостям молодших школярів), інформаційного стресу, низької мотивації до навчання, небажання дітей вчитися і ходити до школи.

У рамках програми учні зможуть здобувати систематизовані й інтегровані знання, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці; користуватися сучасними дидактичними засобами; із задоволенням легко й цікаво навчатися; зберігати своє здоров’я у процесі навчання;  адекватно сприймати грізні виклики сучасності (депресію, різні залежності, суїцид).

Гармонізація мозкової діяльності є превентивним засобом профілактики хронічного стресу, «шкільного неврозу», депресії та їх корекції. Особливе значення Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров’я» має для організації в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища.

За допомогою засобів музикотерапевтичної педагогіки вдається одночасно формувати ключові компетентності з різних освітніх галузей, реалізувувати безстресове та диференційоване навчання дітей (з використанням завдань різного ступеня складності й урахуванням вікових можливостей та індивідуальних особливостей школярів) на тлі моніторингу стану їхнього здоров’я, зберігати здоров’я учнів і вчителів у процесі навчання, коригувати порушення мовленнєвої (дислексія, дисграфія) та математичної (дискалькулія) діяльності, гармонізувати стосунки дітей і дорослих. Навчання буде організовано через художню діяльність засобами мистецтва, ігровими методами.

Важливо, що в інтегрованому курсі «Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом» Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» вдається досягти різних видів інтеграції, особливо психофізіологічної, яка допоможе сформувати в дітей цілісне гармонійне світосприйняття та світогляд. Для цього у структурі Типової освітньої програми виділено відповідні змістовні лінії та модулі.

Учитель матиме змогу підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання, розвивати їхні творчі здібності й таланти.

На основі юридичного розслідування порушень МОНУ щодо затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» подано позов до суду.

Типова освітня програма «Гармонія інтелекту та здоров'я» спроможна забезпечити в закладах освіти України рівний доступ до навчання дітей з різними особливостями розвитку, організувати домашнє та дистанційне навчання.

Дякуємо за підтримку керівникам Депутатських фракцій Ю. Тимошенко, Ю. Бойко, О.Р. Березюку, А. Павелко, М.Ю. Бурбаку, заступникові Голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції І. Попову, Комісії з питань науки і освіти Верховної Ради, Президенту Інституту права і суспільства Ю.А. Кармазіну, які відреагували на звернення щодо порушень МОНУ корупційного характеру і на сьогодні також контролюють вирішення цього питання.

Додаток 6