Інформація в ЗМІ  

На головну сторінку

Менше навантаження, більше пісень і рухів на кожному уроці

Легка адаптація учнів і педагогів до оновлених програм початкової школи

"Мозок добре впорядкований, вартий більшого,
ніж мозок, добре наповнений".
  Мішель де Монтень

Реформування сучасної системи освіти відбувається в напрямку максимального наближення до потреб і можливостей учнів, їхніх вікових особливостей розвитку; уникнення стресу в житті дітей, педагогів і батьків. Оновлені програми початкової школи розвантажено, схвалено запровадження методик компетентісного навчання, освітніх засобів, спрямованих на підвищення інтересу дітей до навчання, зменшення навантаження на їхній організм.

Саме таким ефективним засобом особистісно-орієнтованого безстресового корекційно-оздоровчого навчання дітей є медико-педагогічна технологія музикотерапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка» (захищена патентом на винахід), яка успішно апробована і запроваджена в сотнях навчальних закладів України, а також освітніх центрах української діаспори 22 країн світу.

Унікальність "ПіснеЗнайки" полягає в тому, що, використовуючи оригінальні навчальні пісні (які містять знання і створені на засадах музикотерапії професійними поетами, композиторами, виконавцями), інтегровані навчальні посібники (книги, аудіо- і відеодиски) вдається організувати навчальний процес на принципово новій психофізіологічній основі, комфортній для кожної дитини, незалежно від рівня її інтелекту, стану здоров’я й особливостей розвитку. А саме, гармонізації вищої нервової діяльності, інтеграції функцій обох півкуль мозку, активації слухового, зорового і рухового каналів сприйняття інформації, урівноваження психоемоційного стану учнів і педагогів. Завдяки цьому вдається одночасно навчати, виховувати та оздоровлювати дітей, розвивати їхні здібності й таланти.

Гармонізація вищої нервової діяльності в процесі навчання з «ПіснеЗнайкою» є дієвим засобом поліпшення успішності, корекції і профілактики різних труднощів і проблем, зокрема дислексії, дисграфії, дискалькулії, важливим фактором збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я.

Навчальну інформацію в піснях діти можуть засвоїти без втоми і стресу в процесі прослуховування й співу пісень та виконання рухів у такт музики; перегляду музичних фільмів, створених на основі навчальних пісень.

З оригінальними навчальними посібниками «Всесвіт», «Чарівний світ чисел» (серії «Гармонізуюча освіта») діти легко і швидко вчаться осмислено читати цілими словами, розв’язують приклади і задачі, вивчають граматику української мови, цілісно осягають навколишній світ. Так, таблицю множення з допомогою відеопосібника «Чарівний світ чисел» учні засвоюють в ігровій формі лише за один місяць. При цьому відбувається не тільки комфортне засвоєння знань, а й поліпшення настрою, активності пізнавальної сфери (уваги, пам'яті, мислення, мовлення), підвищення мотивації до навчання. Заощаджений час і сили дітей можуть бути використані для творчої розвивальної діяльності.

За участі педагогів-новаторів створено оригінальні навчальні посібники «ПіснеЗнайки» а також майстер-класи, тренінги для педагогів і батьків щодо поліпшення успішності і стану здоров’я учнів, уникнення багатьох наболілих педагогічних, медичних і соціальних проблем (зокрема, труднощів у навчанні, небажання дітей вчитися, погіршення їхнього здоров’я в процесі навчання, розвиток хронічного стресу, емоційного вигорання, «шкільного» неврозу, депресивних станів, психоемоційних та психосоматичних розладів, агресії). Коментарі, статті, відгуки педагоги представлено сторінці фейсбуку   www.facebook.com/PisneZnaika.

Інноваційна медико-педагогічна технологія «ПіснеЗнайка» – комплексна освітня технологія: гармонізувальна, корекційно-оздоровча, розвивальна, особистісно-орієнтована, здоров’язбережувальна технологія; технологія навчання здоров’я й виховання культури здоров’я; технологія організації пізнавальної діяльності та організації спілкування; технологія інноваційної діяльності.

Використовуючи одну цю технологію педагог має змогу одночасно досягати результату гармонізації учнів і педагогів, можливого при використанні декількох педагогічних і медико-психологічних технологій. При цьому заощадити багато часу на підготовку уроків і занять, а також у процесі навчально-виховної діяльності з дітьми. Це дає можливість уникнути перевантажень, мати достатньо часу на творчу діяльність, гру, відпочинок та діяльність, спрямовану на розвиток здібностей і талантів дітей.

Музикотерапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка» є надзвичайно ефективною в системі інклюзивної освіти і роботі з дітьми, які мають особливості розвитку. Вона є універсальною освітньою технологією, з якою кожен учень може бути успішним, а педагог уникає напруження і емоційного вигорання. З відеопосібниками «Всесвіт», «Чарівний світ чисел» дітей легко підготувати до школи. «ПіснеЗнайка» є доступною для кожного навчального закладу і кожної родини.